Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose: kam jos suteikiamos?

onkologija

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) yra sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Svarbu žinoti, kad šių paslaugų teikimą privalo užtikrinti visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos prie jos prisirašiusiems gyventojams (paslaugas gali teikti pati ar turėti sutartį su kita įstaiga). Be to, ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti ir socialinių paslaugų poreikio vertinimą bei paliatyviosios pagalbos paslaugos teikimą.

Šios paslaugos skiriamos šeimos gydytojo siuntimu pacientams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus.

ASPN gavėjai:

  1. vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
  2. suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
  3. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
  4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
  5. pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Paciento šeimos gydytojas, išrašydamas siuntimą gauti ASPN, Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildo elektroninę siuntimo formą. Apie tai informuojama ASPN teikianti įstaiga.

Svarbu žinoti, kad šios paslaugos pacientui turi būti suteiktos per tam tikrą laiką: slaugytojas pirmą kartą aplankyti slaugomąjį turi ne vėliau kaip per 1–5 darbo dienas, skubūs paskyrimai turi būti įvykdyti per 24 valandas, o planiniai – per 1–5 darbo dienas.

ASPN teikiančiame padalinyje privalo būti specialistų komanda, kurią sudaro du visu etatu dirbantys specialistai – bendruomenės, bendrosios praktikos, išplėstinės praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojai; du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai; vienas visu etatu dirbantis kineziterapeutas. Kiekvienas specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją.

Ligonių kasos ASPN teikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms moka skatinamuosius priedus. Skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už du apsilankymus per vieną dieną pas vieną ASPN gavėją. Per kalendorinius metus skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 104 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją.

Nuoroda į teisėsaktą (žiūrėti aktualią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F63CA62424/asr

 

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas