Aktuali informacija dėl 2015 m. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimo

paraiskos

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai parengė aktualią informaciją dėl 2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimo, skirtą projektų paraiškų teikėjams bei savivaldybės administracijos darbuotojams. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas Informuoja, kad 2015 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimo tvarka nėra pakeista, išlieka tokia pati kaip ir teikiant projektų paraiškas 2014 metams. Pareiškėjai projektų paraiškas 2015 metams rengia ir savivaldybės administracijai teikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (su 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 533 pakeitimais) patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, jame nustatyta tvarka ir terminais.

Pareiškėjai, teikdami savivaldybės administracijai Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas šių metų spalio 15 d., lėšas turi nurodyti tūkstančiais litų.

Projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisija projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą rengs dviem valiutom – litais ir eurais (projektams finansuoti skirtos sumos litais bus perskaičiuojamos į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. 1 ir 2 d. nustatytomis apvalinimo taisyklėmis).

Projektus administruojantys savivaldybės administracijos darbuotojai iki š. m. gruodžio 20 d. lėšų paskirstymo projektą teiks pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui, kuris iki gruodžio 30 d. tvirtins lėšų paskirstymą projektams finansuoti litais ir eurais. Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus projektams skirtų lėšų paskirstymą, savivaldybės administracija raštu per 15 darbo dienų informuos organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo. Projektams finansuoti skirtos lėšos bus nurodytos eurais.

Organizacijos, gavusios informaciją dėl projektui skirto finansavimo, teiks savivaldybės administracijai patikslintą projektą pagal skirtas lėšas jau po euro įvedimo dienos, todėl visos projektui finansuoti reikalingos lėšos turės būti perskaičiuojamos ir nurodomos eurais vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 28 str. 3 d. (teisiniuose dokumentuose (patvirtintoje paraiškos formoje) nuorodos į litą keičiasi į nuorodas į eurą).

Savivaldybių administracijos iki 2015 m. sausio 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui turės pateikti nustatytos formos paraiškas, kuriose lėšų paskirstymą pagal projektus, planuojamą savivaldybių administracijų indėlį nurodys eurais.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) yra 1 tūkst. litų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarsto galimybę nuo šių metų spalio mėn. MMA didinti 35 litais – iki 1035 litų (300 eurų). Patvirtintų teisės aktų pakeitimų šiuo metu dar nėra. Jeigu iki projektų paraiškų pateikimo dienos būtų oficialiai pakeistas MMA dydis, tai pareiškėjai, planuodami darbo užmokestį 2015 metams, turėtų vadovautis galiojančiais teisės aktais ir darbo užmokestį skaičiuoti pagal nustatytą naują MMA dydį.

Dėl kilusių neaiškumų, susijusių su lėšų planavimu, pareiškėjai ir projektų vykdytojai gali kreiptis į savivaldybės, kurioje teikia paraiškas ar įgyvendina projektus, administracijos paskirtus atsakingus darbuotojus arba į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrių.

Informacijos šaltinis: www.ndt.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas