Onkologinėmis ligomis sergančių asmenų darbingumo lygio vertinimas bus atskiras ir specializuotas

onkologija

2015-07-08 įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2015-07-08 įsakymu Nr. A1-399/V-828 nauju skyriumi „Onkologinės ligos“ papildytas Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 1 priedas.

2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Minėtą aprašą papildžius nauju skyriumi, onkologinėmis ligomis sergančių asmenų darbingumo lygio vertinimą reglamentuoja atskiras, specializuotas skyrius.

Iki šiol onkologinėmis ligomis sergančių asmenų bazinis darbingumas, t..y. medicininiai kriterijai vertinti vadovaujantis penkiais kriterijų aprašo skyriaus „Kitų organų ligos ir pažeidimai“ punktais – nuo 100 proc. (esant nežymiam funkcijos sutrikimui) iki 20 proc. (esant ypač sunkaus pobūdžio funkciniam sutrikimui).

Papildytame kriterijų apraše asmenų, sergančių onkologinėmis ligomis, netektas darbingumo lygis vertinamas atsižvelgiant į išliekantį asmens funkcijos sutrikimą, liekamuosius reiškinius po taikyto gydymo, ligos išplitimą, progresavimą. Remiantis specifiniais kriterijais bei tarptautine TNM klasifikacija numatyti septyni onkologinių susirgimų vertinimo punktai, kurie leidžia objektyviai ir visapusiškai įvertinti ne tik patį susirgimą, bet ir jo pasekoje atsiradusius sutrikimus, trikdančius asmens veiklą: depresiją, skausmą, nuovargį , svorio kritimą bei kt.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas