Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Specialių poreikių nustatymas pensinio amžiaus asmenims

1122_0828d65ce16429291f77adfae42383c7

Pensinio amžiaus asmenims į NDNT vykti nebūtina, nes NDNT jų savarankiškumo klausimyno nepildo.

Prašymą nustatyti specialiuosius poreikius NDNT galima atsiųsti paštu, jį atnešti gali asmens artimieji ar kiti atstovai.

Dėl klausimyno užpildymo su asmeniu susisieks savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas – taigi pačiam asmeniui papildomai niekur kreiptis nereikia. Medicininę dalį, kaip įprasta, įvertinsime pagal gydytojo parengtame siuntime pateiktus duomenis, o klausimyną mums pateiks pats socialinis darbuotojas.

Atlikę specialiųjų poreikių vertinimą, sprendimą Jums išsiųsime paštu.

Ką daryti, jei pensinio amžiaus asmuo dėl sveikatos būklės pats negali užpildyti prašymo ir jo pasirašyti?

Prašymą užpildyti ir pasirašyti gali asmens atstovai. Jais laikomi asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas), įgaliotas atstovas, asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.

Kokius dokumentus reikia pateikti NDNT kartu su prašymu?

  • Jei gydytojas nepateikė siuntimo per ESPBI IS arba el. būdu – gydančio gydytojo parengtą siuntimą,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant paštu – jo kopiją). Jei prašymą pasirašė asmens atstovas – taip pat ir jo asmens dokumentą (kopiją).
  • 3 x 4 cm dydžio nuotrauką (tik pensinio amžiaus asmenys).