Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Neįgaliųjų asociacijų veiklų rėmimo projektai

socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija

Lietuvos žmonių su negalią sąjungos veiklą didžiąja dalimi finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apaugos ir darbo ministerijos. 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016-2018 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560

Projektų finansavimo tikslas – skirti lėšų pareiškėjams, atstovaujantiems neįgaliesiems, ginantiems jų teises, telkiantiems neįgaliuosius bendroms veikloms, didinantiems jų savarankiškumą, ugdantiems neįgaliųjų gebėjimus, skatinantiems neįgaliuosius gyventi bendruomenėje.