Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Projektai

negalia.lt II

Kasmet LŽNS vykdo apie 20 įvairių projektų, kuriais siekiama užkirsti kelią neįgalumui, užtikrinti savarankiškumą ir pasirinkimo laisvę, didinti viešosios aplinkos prieinamumą, skatinti partnerystę tarp neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir verslo įmonių, savivaldybių bei švietimo įstaigų, paveikti bendrą požiūrį į žmones su negalia kaip į klientus ir netgi potencialius darbuotojus.

Organizacija ypatingą dėmesį skiria tobulėjimui ir iniciatyvumui, kuriant ir veikiant drauge, įgyvendinant pažangias idėjas ir gerus darbus neįgaliųjų labui, tampant socialiai atsakingais.

2013-2014 Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

LSBP logo

Pavadinimas: Lietuvos žmonių su negalia sąjungos žmogiškųjų gebėjimų ir materialinės bazės stiprinimas, taikant progresyvias metodikas Tikslas: Paprojekčio tikslas yra žmoniškųjų išteklių ir materialinės bazės stiprinimas: personalo kompetencijos auginimas bei naujų specialistų rengimas, veiklos profesionalumo didinimas, paslaugų teikimo ir/ar lėšų paieškos procesų

Turizmas be barjerų

turizmasbekliuciu

Grupė Lietuvos žmonių su negalia sąjungos (LŽNS) narių, dalyvavusių projekte „Turizmas be barjerų“, lankėsi Švedijoje, Norvegijoje. Kelionės tikslas buvo pasižiūrėti, kaip šiose Skandinavijos šalyse aplinka pritaikoma neįgaliesiems. Kokius įspūdžius parsivežė projekto dalyviai? Kokių naujų idėjų pasisėmė? Jurgita Masiulionytė, Lietuvos žmonių

54 +

54plius

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga nuo 2018 m. birželio mėn. įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Vidurio amžiaus žmogaus branda: naujų galimybių pradžia“ (proj. Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 -001-0075). Projekto tikslas – mažinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę atskirtį, neigiamus stereotipus ir diskriminacinį

Sporto renginių organizavimas žmonėms su judėjimo negalia

69158107_10220107247257271_2518275643611807744_o

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas žmonėms su judėjimo negaliomis, ypatingai judantiems neįgaliųjų vežimėliais, įvairios kompensacinės technikos pagalba, sportuoti, keliant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis, mažinant neįgaliųjų socialinę atskirtį, formuojant teigimą požiūrį į žmones su negalia. Įvairių tyrimų rezultatai rodo,

Neįgaliųjų asociacijų veiklų rėmimo projektai

socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija

Lietuvos žmonių su negalią sąjungos veiklą didžiąja dalimi finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apaugos ir darbo ministerijos.  Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos

Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione

245037320_206619658226116_4643765792220626581_n

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendinant priemonę 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darborinką. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą didžiulį ir savo turiniu labai prasmingą projektą „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas

Norden projektas "Kiekvienas gali pradėti savo verslą"

nord_nmr_gb

Projektą finansuoja: Šiaurės ministrų taryba Bendras tikslas: Skatinti ir remti savarankiško užimtumo ir verslumo veiklą tarp žmonių, turinčių negalia Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Apie projektą: Projektu siekiama aktyvinti ir skatinti žmonių su negalia verslumą ir savarankiško darbo veiklą.  ES tyrimai

2011 - 2012 m. Grundtvig Mokymosi partnerysčių projektas

grundtvig_logo

Projektas vykdomas kaip vienas iš 2011 Grundtvig Mokymosi partnerysčių projektų. Projekto metu dalijamasi patirtimi, praktika ir metodais, susipažįstama su įvairių Europos šalių kultūra, socialiniu ir ekonominiu gyvenimu. Ši veikla pagrindinį dėmesį skiria suaugusiųjų švietimo vadybai ir mokymų metodams, taip pat besimokantiems

Žmonių su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programa

DSC02212

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdo projektą „Žmonių su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programa“, kurio  tikslas – didinti žmonių su negalia, ypatingai žmonių, turinčių judėjimo sutrikimų (t.t. judančių neįgaliųjų vežimėliais, įvairios kompensacinės technikos pagalba) motyvaciją aktyviai ir naudingai sveikatai leisti

Asmeniniai asistentai

118285250_238363280789286_8376522365306273746_n

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos

Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste

ES

Pagrindinis projekto „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste“ tikslas – mažinti senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę atskirtį, gerinti socialiai pažeidžiamų vilniečių, jų šeimų gyvenimo kokybę, tapti paslaugų sistemos Vilniaus mieste grandimi, teikiant būtinas bendruomenei socialinės paslaugas. Projektas

COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas žmonėms su negalia, jų artimiesiems, šeimos nariams, visuomenei

Psichikos sveikata

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdo projektą “COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas žmonėms su negalia, jų artimiesiems, šeimos nariams, visuomenei” ir organizuoja 20 paskaitų ciklą psichikos sveikatai ir emocinei savijautai gerinti. Paskaitos skirtos Vilniaus miesto gyventojams: 1. Žmonėms su

Lietuvos kultūros paveldas prieinamas visiems

turizmas

Lietuva iš daugelio Europos valstybių išsiskiria kultūros paveldu ir natūraliais gamtos turtais: architektūros objektais, įtrauktais į svarbiausius pasaulinius saugomų objektų bei kultūros paveldo sąrašus, žaliuojančiais miškais ir unikaliomis gamtos vietovėmis. Visa tai sukuria unikalią ir vaizdingą Lietuvos kultūrą. Turime kuo

2013-2015 m. EEA Grants

eea_grants_logos_v_lt_jpg3_jpg(1)

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga pradeda įgyvendinti naują projektą „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“. Projektą finansuoja Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje. Įvairūs tyrimai ir statistiniai duomenys rodo, jog žmonės su negalia vis dar neturi lygių

Žalieji maršrutai be kliūčių

LOGO-SU-ZODZIAIS1 (1)

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose gausu gamtos parkų, ežerų ir miškų. Gamtos parkai yra pritaikyti turistų reikmėms, tačiau apie neįgaliuosius dažnai pamirštama. Todėl, siekiant prisidėti prie lygių galimybių sudarymo gamtos turizmo srityje Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose, pritaikant

Tęstiniai kultūros projektai

veidrodis 1

Nuo 2008 metų Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdo kultūrinius integracinius projektus, kuriuos remia LR Kultūros ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas ir kiti fondai.

Naujai atgimęs kultūros paveldas - prieinamas visiems

Medininkai

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2016 m. pradėjo vykdyti projektą „Naujai atgimęs kultūros paveldas – prieinamas visiems“. Projekto tikslas – didinti Kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą e-rinkodaros priemonėmis, ypatingą dėmesį skiriant prieinamumo visiems populiarinimui, nes Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020