Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija asmenims nuo 18 metų amžiaus

automobilio pritaikymas

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 BSI (1216 eurų), tačiau ne didesnis už faktines išlaidas.

Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT).

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims nuo 18 metų amžiaus, labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo būklėms, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

3.1. vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms/plegijoms, paraparezėms/plegijoms, hemiparezėms/plegijoms, tetraparezėms/plegijoms);
3.2. abiejų kojų arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos (kodas pagal TLK-10-AM I70, I70.2x), esant II B stadijos arterinės kraujotakos lėtiniam nepakankamumui (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
3.3. abiejų kojų III–IV laipsnio lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (kodas TLK-10-AM I80.2, I87.0);
3.4. abiejų kojų limfostazė (III laipsnio galūnės edema – nuo 4 iki 6 cm storesnė galūnė; IV laipsnio galūnės edema – daugiau nei 6 cm storesnė galūnė) (kodas pagal TLK-10-AM I89.0);
3.5. abiejų pėdų bigės Šoparo sąnaryje;
3.6. blauzdos arba šlaunies bigė;
3.7. operaciniu būdu neišgydoma arba negydytina klubo ar kelio sąnario ankilozė (universiteto Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu);
3.8. po dubens vienos pusės pašalinimo operacijos (hemipelvektomijos), dėl kurios pacientas negali laisvai judėti (universiteto Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu);
3.9. po apatinės galūnės naviko pašalinimo rekonstrukcinės operacijos, kurios metu specialiu onkologiniu endoprotezu buvo pakeisti keli sąnariai ir dalis kaulo arba visas jo segmentas;
3.10. III–IV laipsnio stuburo deformacijos, trukdančios stovėti ir vaikščioti;
3.11. inkstų IV laipsnio nepakankamumas, V stadija, gydomas dializėmis;

SVARBU: Vienam asmeniui gali būti nustatomas tik vienas specialusis poreikis, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tokiu atveju jam gali būti nustatytas ir specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Tai reikškia, kad jei jums nustatytas slaugos poreikis, kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimą jūs negausite.

Norint gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją reikia atlikti sekančius žingsnius:

Pirmas. Poliklinikoje ar privačioje gydymo įstaigoje gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma ar asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže;

Antras. Šeimos gydytojas parengia dokumentus (siuntimą) į neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą.

SVARBU: BARTHEL INDEKSO nustatymas nereikalingas ruošiant dokumentus į NDNT lengvojo automobilio įsigijimo specialiam poreikiui nustatyti.

Trečias. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatyti Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį ir gauti tai patvirtinančią pažymą;

SVARBU:

 1. kreipiantis į NDNT dėl lengvojo automobilio kompensacijos rekomenduojame užpildyti čia pateiktą prašymo formą SPEC poreikių prašymas
 2. Nustatant tik lengvojo automobilio kompensacijos poreikį kiti specialieji poreikiai negali būti vertinami iš naujo (Įsakymas 2013 m.  27 d. Nr. A1-713/V-1248 „16.2. kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio ir (ar) specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.“)

Ketvirtas. Turėti savo vardu registruotą automobilį (jis gali būti įsigytas iki NDNT pažymos gavimo). Vienam automobiliui skiriama tik viena kompensacija.  Jeigu sveikatos priežiūros išduotoje vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje nurodyta, kad galite vairuoti su automatine pavarų dėže, tai rankinį valdymą įsirengti nebūtina. Jei minėtoje pažymoje nurodyta, kad reikalingas rankinis valdymas, tai būtina jį įrengti, kitaip negausite kompensacijos.

Penktas. Atlikus anksčiau minėtas procedūras, kaip reikalauja teisės aktai, reikia dar įvertinti automobilio rinkos vertę, kurią atlieka nepriklausomi turto vertintojai. Gavus nepriklausomų turto vertintojų ataskaitą, galite kreiptis į kompensacijas už automobilio įsigijimą išmokančias įstaigas. Jei Jums netekto darbingumo pensiją moka „Sodra“, tuomet reikiamus dokumentus reikia pristatyti į Jums išmokas mokantį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių. Kiti asmenys dokumentus pristato į miestų (rajonų) savivaldybių socialinės paramos skyrius.

Šeštas. Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai. Šiai kompensacijai gauti gyvenamosios vietos Fondo valdybos teritoriniam skyriui arba savivaldybių administracijoms pateikiami tokie dokumentai:

 1. prašymą skirti lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. Prašymo forma galite parsisiųsti čia: SP-7_forma_tuscia
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
 3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;
 4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a);
 5. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
 6. dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas: sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba pirkimo–pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
 7. transporto priemonės registracijos liudijimą;
 8. nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);
 9. tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo išlaidas.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo pateikia visų nurodytų dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notaro, ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens, išskyrus dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas (gali būti pateikiami šių dokumentų originalai, arba jų kopijos, patvirtintos VĮ „Regitra“).

Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas:

 1. Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama kartą per 6 metus asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.
 2. Fondo valdybos teritoriniai skyriai arba savivaldybių administracijos sprendimą dėl lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų dokumentų skyriuje gavimo dienos.
 3. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.
 4. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto automobilio rinkos vertė yra mažesnė už faktines lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidas, kompensuojama lengvojo automobilio rinkos vertė.
 5. Teisę į naują kompensaciją asmenys vėl įgyja pakartotinai nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.

Kompensuojamos tik tos lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidos, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai asmeniui buvo nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

Komentarai 316

 1. Irena

  Ar priklauso kompensacija už automobilio įsigijimą , jeigu endoprotezuoti abiejų klubų sąnariai ir kelių kremzlės nusidėvejimas ar kaip ten mediciniškai išsireiškiama yra 3 laipsnio. Aš nelabai supratau tas įstatymų peripetijas. Ačiū už išsamų atsakymą.

  • LZNS

   Ar jums priklauso pagal jūsų susirgimą, jums reiktų klausti pas savo šeimos gydytoją arba pasiskambinti į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą.

 2. vytas

  turiu w pasat 1.9 tdi 96 kw.2002 m.universalas.Automatine deze su rankiniu valdymu.siandien grizo su tralu is italijos.TIKRA RIDA 105000 km! ! ! Serviso knyga.Auto is w centro.868895196

 3. Andrius

  Sveiki turiu neįgalumą 35% darbingas, ar priklasytų parama automobilio įsigyjimui?

  • LZNS

   Parama automobilio įsigijimui priklauso nuo negalios pobūdžio, ne darbingumo lygio.

 4. arvydas

  Sergu issetine skleroze sunkiai valdau kojas,ar man priklauso kompensacija uz automobilio isigijma

  • LZNS

   Jeigu sunkiai valdote kojas ir sutrikimo pobūdis atitinka nustatytus kriterijus, jums reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris parengtų dokumentus į NDNT.

 5. Remigijus

  laba diena noreciau paklausti ,as 2011 metai gavau kompencacija automobiliui ,gauti ,as ji isigyjau ,jai man per sesis metus ,kol vel butu galimybe gauti kompencacija translantuotu inksta ,ar pasikeistu nedarbingumo lygis ir ar gauciau kompencacija automobiliui gauti ,dekui

  • LZNS

   Koks darbingumo lygis jums bus nustatytas priklausys nuo to kokia bus jūsų sveikatos būklė po transplantacijos.Teisės akto 3.11. punkte rašoma, kad kompensacija skiriama esant inkstų IV laipsnio nepakankamumui, V stadija, gydoma dializėmis. Nieko nekalbama apie transplantaciją, taigi numanau, kad lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija jums nebepriklausys.

 6. Povilas

  Sveiki,
  man buvo operuotas stuburas dėl skoliozės (62laipsnių) dabar turiu 45% darbingumas bet turiu sunkumą vaikščioti ar galima gauti kompensaciją automobiliui?

  • LZNS

   Ar jūs galėtumėte gauti kompensaciją, jums gali atsakyti tik Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba, atsižvelgiant į kokių sunkumų patiriant vaikščiojant. Tad patartume kreiptis juos su dokumentais, kuriuos parengia šeimos gydytojas.

 7. Laima

  Sveiki
  Norejau paklausti ar priklauso kompensacija automobiliui-diagnozes kodas T95.8,T92.9, L97, netektas darbingumas 60%.IKI alkunes nera kaires rankos, gali vairuoti automobili su automatine pavaru deze.
  Aciu.

  • LZNS

   Kiek suprantu iš ligos kodų, tai pas jus negalia nustatyta rankos. O kompensacija priklauso dėl sutrikusios kojų judėjimo funkcijos.

 8. sarunas

  Sveiki patyriau stuburo trauma. Nevaldau koju rankos sveikos darbingumas 15% gaunu invaliduma ir slauga ar man priklauso autommobilio kompensacija?

  • LZNS

   Jeigu gaunate slaugą, kompensacija nepriklauso, jeigu gautumėte priežiūros-pagalbos pašalpą, tuomet priklausytų.

 9. sarunas

  O kuo skiresi slauga nuo prieziura ir pagalba?

 10. sarunas

  O kaska apeiti kad gauti automobiėiui kompensacija imanoma gal?

  • LZNS

   Ne, negalima. Nebent norite, galite persidaryti iš slaugos į priežiūros pagalbą, tuomet gausit. Bet paskaičiuokit: jūs per metus dabar gaunate slaugos išmokų sumai – 3130 eurų, turėdamas priežiūrą pagalbą gautumėt – 1220 eurų. Taigi jūs per merus gaunate 1,5 lengvojo automobilio kompensacijom daugiau negu tie kurie gauna 1 kompensaciją kartą per 6 metus. Manau paskaičiavus galima susitaupyti :)

 11. ricardas

  Sveiki. As sunenas ir savo tetai dovanoju automobili. Teta gauna kompensacijas taip pat turi automobili senesni forminta savo vardu ir su invalidumo zenkliuku . mano dovanota masina bijo forminti ant saves nes bijo prarasti visas kompensacijas. Ar tikrai praras ar visdelto gali formintis savo vardu .Ir gal zinote kur apie tai galima detaliau perskaityti.

  • LZNS

   Tai čia taip suprantu priežiūros-pagalbos išmoka. Tuomet jokių išmokų ji nepraras, nes netekto darbingumo ir priežiūros-pagalbos išmokos nėra atimamos nepriklausomai nuo turimo turto. Drąsiai galite dovanoti mašiną tetai.

 12. D...

  Per kiek laiko ismoka pasalpa soc skyrius?pridaviau visus dok. balandzio 28 diena kada galiu tiketis pinigu ? (pasalpa gaunu kasmenesi 12diena)

  • LZNS

   Reiktų skambintis į Savivaldybės socialinio paramos skyriaus pašalpų poskyrį ir jums pasakys.

 13. gdr

  sveiki, esu pirkes automobili pries pusmeti ir neturiu situ variantu:

  dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas: sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba pirkimo–pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;

  ar pakaktu sio dokumento:

  nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);

  • LZNS

   Ne nepakanka nepriklausomo turto vertintojo ataskaitos. O kodėl jūs neturite pirkimo pardavimo sutarties? Jei pametėte, kreipkitės į „Regitrą“ išduos dublikatą.

 14. gdr

  dekui, už patarimą, reiks kreiptis į „Regitrą“

 15. IRENA

  Laba diena, pakartotinai po 6 metų kreipiausi į NDNT, dėl lengvojo automobilio kompensacijos, bet gavau Spec. poreikių pažymą , nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis terminas 2012-2017, tokią pažymą su tokiu pat terminu jau turėjau 4.1pukktas.
  Klausimas ar buvo esminiu paikeitimų nuo 2009m. pagal punktą 3.1.
  Vaikystėje persirgau poleomelitu, kairės kojos parezė. Ačiū.

  • LZNS

   Na pagal įstatymą jums kaip ir priklausytų kompensaciją lengvojo automobilio kompensacijai gauti: 3.1. vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms/plegijoms, paraparezėms/plegijoms, hemiparezėms/plegijoms, tetraparezėms/plegijoms). Jeigu jūsų netenkina priimtas NDNT sprendimas skirti tik transporto išlaidų kompensaciją, tuomet skųskite jų sprendimą, manau pakartotinas vertinimas bus teigiamas. Skunde būtinai nurodykite, kad kreipėtės dėl vieno, o paskyrė kita.

 16. misa

  jei pirma isgijau automobili po to susitvarkiau dokumentus kompensacija bus ar reikejo automobili pirkt po dokumentu tvarkimo. aciu

  • LZNS

   Pagal naują įstatymo redakcija, nesvarbu kada tvarkote dokumentus ar prieš automobilio pirkimą ar po, kompensacija visvien privalo būti išmokėta.

 17. alda

  vyrui pašalintas vienasinkstas prieš 10m. Dabar operuotas kitas Taikomos dializės,žadama pašalinti ir kitą inksta. Ar galima gauti kompensaciją automobiliui .Vairuotojo pažymėjimą turi.Gaunameslaugą AČIŪ

  • LZNS

   Jeigu gaunate slaugą, tai negalite gauti kompensacijos automobiliui įsigyti.

 18. Ana

  Sveiki,

  Nerandu info del galimybes ir reikalavimu gauti kompensacija uz automobilio remonta.
  Jau praejo 6 metai ir vel galeciau kreiptis del automobilio islaidu kompensacijos bet nenoriu keisti esamo lengvojo automobilio, tiesiog planuoju ji kuo geriau sutvarkyti ir pasalinti esamus trukumus. Kokie automobilio detaliu, paslaugu, darbu (pvz. antikorozinis) tvarkymo darbai galetu buti itraukti kaip kompensacija?

  Dekoju!!!
  Ana

  • LZNS

   Įstatyme yra nurodyta sekančiai: 12.7. Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos. Smulkiau nėra išvardinta kokie darbai gali būti atlikti. Tuo atveju, kai automobilis buvo remontuojamas reikia pristatyti automobilio remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį atlikto remonto išlaidas.

 19. aliona

  Sveiki.pries 8 metus esu gavus kompensacija lengv automob.tada dar buvo punktas del ciurnos kontrakturos ir netaisiklingos pedos padeties.db pries 2 men yra pasalintas ciurnos sanaris padaryta deze.(uzdarytas sanarys) ar priklausytu kompensacija? Nes kazkaip buvo toks punktas isbrauktas .db girdejau vel kazkas tai keites.aciu

  • LZNS

   Na nuo 2013 m. pakeitimų nebuvo, Paskutiniai pakeitimai yra parašyti straipsnyje po kuriuo komentuojate. Jeigu norite smulkiau pasitikslinti, kreipkitės į Šeimos gydytoją arba neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą.

 20. zibute

  laba diena,2014m gavau kompensacija automobiliui isigyti,bet dar renku pinigelius ir zadu rudeni pirkti,bet pablogejo sveikata ir gavau prieziura 52.14euru,noriu suzinoti ar galesiu pirkti automobili,man terminas iki 2020 m(ar nepasinaikins kompensacija) turiu kompensacija uz transporta 9.50 euru.Aciu

  • LZNS

   Jeigu turite pažymą dėl lengvojo automobilio kompensacijos skyrimo tai galite ja pasinaudoti iki pažymos galiojimo pabaigos (2020 m.).

 21. Auksė

  Laba diena,

  Rašote, kad gali būti kompensuojamos ir automobilio mechanine pavarų dėže įsigijimo išlaidos. 2008 m. liepos 8 d. Nr. A1-234 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYME randu:

  „12. Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos tikslinė kompensacija ar transporto išlaidų kompensacija ir jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.“ Ar yra kažkokia pataisa leidžianti kompensuoti kitaip? Ačiū.

  • LZNS

   Pakeitimai: 2013 06 28 įsakymu Nr. A1-359 (nuo 2013 07 06)(Žin., 2013, Nr. 72-3600)
   Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir išduota atitinkama pažyma, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius. Ši kompensacija mokama:
   12.1. jeigu asmuo įsigyja arba jau yra įsigijęs lengvąjį automobilį;
   12.2. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
   12.3. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
   12.4. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
   12.5. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
   12.6. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
   12.7. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja. Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos.
   Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.
   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO įsakymas 2012 m. kovo 20 d. Nr. A1-161/V-228 6.3. specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Šiems asmenims specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nenustatomas;

 22. Ana

  Sveiki, nesugebu isnarplioti eiliskumo automobilio kompensacijai gauti, tiksliau kompensacijos uz esamo lengvojo automobilio generalini remonta …. Praejo 7 metai nuo paskutiniojo lengvojo automobilio kompesacijos gavimo. Dabar noriu tvarkingai suremontuoti esama automobili ir uz tai gauti kompesacija.
  1. Ar tokio pobudzio kompensacijos dydis prilygs 32BSI (apie 1216 Euru) dydziui jeigu tai patvirtins autoserviso isduoti dokumentai (saskaita faktura arba pinigu priemimo kvitas)? Ar tiktu isduotas dokumentas pagal verslo liudijima dirbancio zmogaus? Ar yra kazkokie specialus reikalavimai tokio pobudzio dokumentams?
  2. Koks butu eiliskumas? Ar turiu pries tai suremontuoti automobili ir tik tuomet kreiptis del kompensacijos, ar pries tai gauti pazyma patvirtinancia kompensacijos aprobavima? Istatymuose yra nurodyta: “Jeigu automobilio technini pritaikyma ir (ar) remonta atlikusios imones isduoti dokumentai pateikiami po priimto sprendimo skirti kompensacija, techninio pritaikymo ir (ar) remonto islaidos nekompensuojamos”. Ar nera jokiu pakeitimu siai dienai?
  3. Turiu “Specialiojo transporto islaidu kompensacijos poreikio nustatymo pazyma” isduota 2007-07-30. Nustatytas specialusis transporto islaidu kompensacijos poreikis nuo 2003-12-01 iki neterminuotai. Ar si pazyma nieko nereiskia ir man vis tiek dar reikia pildyti prasymus: “SP-7 forma” ir “Prasyma del specialiuju poreikiu nustatymo”?
  4. Ar vel butina praeiti vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a)?
  5. Ar vel reikia: ” Šeimos gydytojas parengia dokumentus (siuntimą) į neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą“?
  Ar nebutu per daug izulu, jeigu paprasyciau Jusu surasyti veiksmu eiliskuma? Jeigu tai pernelyg sudetinga, galbut galeciau pasukti Jusu nurodytu telefonu ir pakonsultuotumete mane Jums patogiu laiku?
  Buciau labai dekinga uz pagalba.

  • LZNS

   Kad nekiltų neklandumų, eiliškumą gauti lenvojo automobilio kompensaciją už kapitalinį remontą, reiktų pasiskambinti į SODRĄ.
   1. kompensacijos dydis prilygs 32BSI (apie 1216 Euru) dydziui jeigu tai patvirtins autoserviso isduoti dokumentai. Jeigu sąskaita bus mažesnė, tai ir išmoka bus mažesnė. Dėl reikalavimų dokumetams skambinkite į SODRĄ.
   3. Jums reikia pildyti prašymą tik lengvojo automobilio kompensacijos specialiam poreikiui nustatyti. Prašyme taip ir nurodykite. Kiti poreikiai neturi būti peržiūrimi.
   4. Jeigu jūsų vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma galioja tai pakartotinai praeiti nereikia, jeigu negalioja tai reikia.
   5. reikia Šeimos gydytojas parengia dokumentus (siuntimą) į neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą

 23. Ana

  Sveiki dar karta.

  Del eiliskumo kaip ir viska supratau … :)

  Bet istatymuose yra netikslumu ir del to prasysiu patikslinti siuos klausimus:
  1. Ar tokio pobudzio kompensacijos dydis prilygs 32BSI (apie 1216 Euru) dydziui jeigu tai patvirtins autoserviso isduoti dokumentai (saskaita faktura arba pinigu priemimo kvitas)? Ar tiktu isduotas dokumentas pagal verslo liudijima dirbancio zmogaus? Ar yra kazkokie specialus reikalavimai tokio pobudzio dokumentams?
  2. Koks butu eiliskumas? Ar turiu pries tai suremontuoti automobili ir tik tuomet kreiptis del kompensacijos, ar pries tai gauti pazyma patvirtinancia kompensacijos aprobavima? Istatymuose yra nurodyta: “Jeigu automobilio technini pritaikyma ir (ar) remonta atlikusios imones isduoti dokumentai pateikiami po priimto sprendimo skirti kompensacija, techninio pritaikymo ir (ar) remonto islaidos nekompensuojamos”. Ar nera jokiu pakeitimu siai dienai?

  Dekoju!!!

 24. zibute

  laba diena,noriu paklausti,as turiu prieziura 52,14 euru ir uz transporta 9,50 euru ar liks kompensacijos,kaip pirksiu automobili,nes turiu pazyma del lengvojo automobilio pirkimo.Aciu.

  • LZNS

   Taip, liks visos išmokos jei pirksite automobilį.

 25. Jurgita

  Sveiki, noreciau suzinoti kas mums priklauso sioje situacijoje : Su vyru slaugom jo seneli kuris 100proc neigalus, ar mums priklauso skiriami pinigai isigyjimui automobili? Jei taip nuo ko pirmiausia reiketu pradeti tvarkytis? Aciu.

  • LZNS

   Jeigu senelis turi vairuotojo pažymėjimą, med. pažymą, kad gali vairuoti ir jam nenustatyta slauga, tai galite.

 26. jonas

  noriu paklaust ar butinai perkant neigaliam masina jinai turi buti perkama per firma

  • LZNS

   Nebūtinai, gali būti perkama iš fizinių asmenų.

 27. Virginija

  Laba diena. Turiu neįgalumą nuo vaikystės. Abiejų klubų išnirimas – Q65 Q65,4 Turiu vairuotojo pažymėjimą, daktarai nusprendė jog galiu vairuoti su mechanine pavarų dėže. Ar galiu gauti kompensaciją automobiliui?
  Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Taip galite gauti kompensaciją net ir vairuodamas su mechanine pavarų dėže, bet tik tuo atveju jegu Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba nuspręs, kad pagal jūsų susirgimą jums priklauso lengvojo automobilio kompensacija.

 28. Saulius

  Sveiki,
  ka tik gavau ,,specialiojo lengvojo automobilio isigijimo ir jo techninio pritaikymo islaidu kompensacijos poreikio nustatymo pazyma“. Tvarkausi kompensacijai reikalingus dokumentus. Iskilo keli klausimai:
  1. Reikia pateikti ,,asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a)“.
  Turiu dar isduota 2013 09 12, kuri galioja iki 2023 09 11, nurodyta, kad pagal sveikatos bukle ,,gali vairuoti be apribojimu“. Ar tokia pazyma nera per sena, ar reikia naujos? ir ar nuoroda, kad galiu ,,vairuoti be apribojimu“ bus tinkama gauti kompensacija isigijus automobili su automatine pavaru deze?

  2. Automobilis pirktas lizingu. Skaitau, kad ,,jei automobilis įsigytas lizingo būdu, – lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui“. Pirma sakinio dalis klausimu nekelia, taciau ,,ir nuosavybes teises i automobili perdavima lizingo gavejui“ man nevisai aiski. Kai automobilis perkamas lizingu, nuosavybes teise yra banko (automobilis ikeistas bankui), t.y. lizingo davejo, o ne gavejo. Lizingo gavejas (as) yra tik transporto priemones valdytojas. Ar visgi ne taip suprantu?
  3. Taip pat reikia pateikti nepriklausomo turto vertintoji ataskaita. Ar tiks vertinimo ataskaita, kuria pateikiau bankui tada, kai pirkau auto, t.y. anksciau negu kreipiuosi del kompensacijos? Taip pat ar tinka banko, kuris dave lizinga ir vertino auto, turto vertinimas (konkreciau, SEB)?
  Is anksto aciu

  • LZNS

   1. Pažyma nėra per sena, nes galioja iki nustatyto termino. Nuoroda, kad galite vairuoti be apribojimų nėra kliūtis gauti kompensaciją.
   2. Čia turima omenyje, kad kai išmokėsite paskolą už automobilį dokumentuose turi būti nurodyta, kad jis taps jūsų nuosavybe.
   3. Reikia pateikti nepriklausomo turto vertintojo ataskaita, ar SEB bankas yra nepriklausomas vertintojas negaliu jums atsakyti, siūlyčiau paskambinti į SODRĄ ir paklausti ar jiems pakaks tokio dokumento ar reikia kitokio.

 29. Arunas

  Vadinasi zmogus su visiska negalia neturintis vairuotojo pazymejimo,negauna sios kompensacijos uz automobili.Na taip,tegu sedi namie,jei ranku ir koju nevaldo.Turi elektrini vezimeli,vadinasi tavo kelione yra mazdaug 30 km,o toliau kaip nori.Gaila kad toks poziuris …..
  Kaip issilaikyti tas teises,jei rankos nedirba????

 30. Jurgita

  Sveiki.Mano vaikuciui yra nustatyti spec poreikiai ir karta buvo ismoketa ismoka automobiliui isigyti.Jau praejo 6 metai nuo jo isigyjimo.Todel kreipiausi vel del siu pinigeliu automobiliui isigyti.Taciau socialiniame man atsake jog jau kompensavo 5 automobilius ir siemet baigta.Jog nusipirktume automobili is savo lesu o jie kompensuos tik 2016 sausi,,,Prasau patarimo.Dekoju

  • LZNS

   Rekomenduojame jums kreiptis į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyrių tel. 8 706 64261, (2664261) ir apskųsti tokį socialinės paramos skyriaus elgesį. Nes jie privalo išmokėti tiek kompensacijų kiek žmonės į juos kreipiasi.

 31. Anton

  Laba diena,

  Gal galite pasidalinti nuoradą į aktualį įstatymo redakciją. Norėtusi perskaityti apie pagrindinius kriterijus pagal kurias išduodamą pažymą gauti Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį

  • LZNS

   Nuorodą į įsakymą rasite paspaudę šią nuorodą kur parašyta “ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“ „Aktuali redakcija“ http://www.ndnt.lt/index.php?-802097153

 32. Anton

  Laba diena,

  Dėja http://www.ndnt.lt/index.php?-802097153 pasiekti “Aktuali redakciją” neįmanoma, Gal yra kiti būdai sužinoti pagrindinius kriterijus pagal kurias išduodamą pažymą gauti Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį.

  • LZNS

   Kriterijai pagal kuriuos skiriama Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija yra aprašyta straipsnyje po kuriuo komentuojate. Jeigu norite pagilinti žinias ir tos nuorodos jums neatidarė yra paskelbta ir mūsų tinklapyje, skiltyje „Įstatymai“ DĖL SPECIALIŲJŲ NUOLATINĖS SLAUGOS, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO, TVARKOS APRAŠO IR PAŽYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 33. Gediminas

  Laba diena,norėjau paklausti tokio klausimo.Prieš du metus pirkau automobilį,buvo įkainuotas ekspertų 6600Lt.Nors jau tada galiojo ta tvarka,kad kompensuojama buvo 4160Lt.,o man kompensavo lygiai 4000Lt.sakykit ar čia teisingai pasielgta?

  • LZNS

   Ne, neteisingai, turėjo būti kompensuota visa priklausanti suma.

 34. daiva

  Laba diena noretumem suzinoti musu sunus nuo gimimo neigalus vcp paralyzuota kaire puse neurologas dave leidima vairuoti masina su automatine greiciu deze siuo metu einam i kursus ruosiames isigyti masina ir klausymas iskyla ar mums duos kompensacija uz masina nes kalbejom su seimos gydytoja kad ruost dokumentus komisijai ji minejo kad jau kuri laika ismokos neduodamos nes sodros sunki padetis kadangi jusu duomenys ptys naujausi lauksime is jusu ziniu aciu geros dienos

  • LZNS

   Visiška nesamonė, visos išmokos yra duodamos, gydytoja čia jus klaidina ir teikia neteisingą informaciją. Tegu tik ruošia dokumentus ir nekvaršina jums galvos sodros sunkumais. Be to lengvojo automobilio kompensaciją moka ta įstaiga, kuri moka netekto darbingumo pašalpą. Įtariu, kad jūsų sūnui moka socialinės paramos skyrius, nebent jis turi darbo stažą ir perėjo į Sodrą.

 35. jonas

  gruodzio 4 diena sueina sesi metai kai gavau neigaliojo kompensacija automobiliui isigyti,klausimas ar as galiu pirkti automobili anksciau nei sueina terminas

  • LZNS

   Taip galite pirkti automobili anksciau nei sueina terminas

 36. zygimantas

  Labadiena
  Norejau paklausti, mano mociute gavo pazyma. Specialiuju poreikiu nustatymo pazyma. (Lengvojo automobilio isigojomo)
  Bet mociute neturi nei teisiu nei sveikatos vaoruot masinos. Ar gali ja globojantis asmuo isigitimasina ir ar bus kompensuota uz ja.

  • LZNS

   Ne negalite, kompensacija gali pasinaudoti tik pats asmuo su negalia.

 37. Jolita

  Sveiki. Gavome 2015 10 15 pazyma del spec poreikiu,o auto isigyjome 2015 sausio men. Ar galime kreiptis del kompensacijos dabar?

 38. vida

  Laba diena, vyras serga išsėtine skleroze,vaikšto, bet sunkiai valdo kojas. Vairuoti automobilį dar gali.Ar priklauso kompensacija už įsigytą automobilį?

  • LZNS

   Negalime tiksliai pasakyti ar priklauso, tai sprendžia Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba atsižvelgiant į judėjimo negalios sudėtingumą.

 39. Egidijus

  Darbingumas 15% 2012m. Atlikta sirdies persodinimo operacija.turiugaliojinty vairuotojo pazymejima,ir vairuotoju med. Komisijos pazyma.seimos daktare atsisako pildyti dokumentus,motyvuodama,jog brangiai kainavo mano gydymas ir man bus per gerai..kokie yra limitai irkur galima suutvarkyt dokumentus?

  • LZNS

   Šeimos gydytoja neturi teisės atsisakyti jums neparengti dokumentų dėl specialiųjų poreikių nustatymo, jeigu jie jums priklauso pagal negalios pobūdį. Limitų jokių tikrai nėra. Šią situaciją jums reiktų apskųsti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygių galimybių skyriui tel. 8 706 64261, (2664261)

 40. Jolita

  Sveiki, slauga ir spec.poreikiu pazyma gavom 2015 spali. Pries tai buvo nustatyta tik prieziura. Automobili nusipirkom 2015 sausi. Ar mes galime kreiptis del sio automobilio kompensacijos .

 41. As

  Sveiki, man yra genetine vilsono liga, persodintos kepenys gavau pakartotinai 2 metam 70% nedarbinguma ar galiu gauti kompencacija masinai?

  • LZNS

   Kompensacija lengvojo automobilio įsigijimui skiriama tik turint inkstų IV laipsnio nepakankamumą, V stadija, gydomą dializėmis.

 42. Martynas

  Sveiki. Man amputuotas kares rankos dilbis, darbingumas 55% neigaliojo pazymejimas iki senatves pencijos. Turiu automobili savo vardu kuris buvo isigytas gerokai iki nelaimes, juo dalinames su zmona. Ar man priklausytu kompensacija kitam automobiliui?

  Aciu.

  • LZNS

   Turint rankos amputaciją, kompensacija automobiliui nepriklauso, juk tai nesukelia sunkumų vaikščioti.

 43. Jolita

  Sveiki, slauga ir spec.poreikiu pazyma gavom 2015 spali. Pries tai buvo nustatyta tik prieziura. Automobili nusipirkom 2015 sausi. Ar mes galime kreiptis del sio automobilio kompensacijos ?

  • LZNS

   O jums nustačius slaugą spec. poreikių pažymoje buvo skirta lengvojo automobilio kompensacija? To būti negali, nes asmenims nuo 18 metų amžiaus gaunantiems slaugą, lengvojo automobilio kompensacija nepriklauso. Lengvojo automobilio kompensacija kai yra nustatyta slauga priklauso tik asmenims iki 18 metų.

 44. Jolita

  Taip nustate,nes cia yra mano dukrai. Taciau klausimas toks jog anksciau turejom tik priexiura,nuo spalio nustate slauga su spec poreikiu pazyma. Noriu paklausti ar galime gauti kompensacija uz auto,kuri isigyjome beveik pries metus?

  • LZNS

   Taip galite gauti kompensacija už automobilį, kurį įsigijote prieš metus.

 45. arvydas

  Nustatyta uzdegimine demielinizuojanti polineuropatija turiu 50% darbingumo gyditoju komisija sveikatos pazimejime parase kad galiu vairuoti automobili tik su automatine greiciu deze .Ar priklauso kompesacija uz automobili

  • LZNS

   A jums priklauso kompensacija, pagal jūsų ligos sudėtingumo lygį tiksliai galėtų pasakyti tik Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba.

 46. Jolita

  Nesuprantu,Jus sakot kad galim gaut,o Kauno soc paramos skyriaus speceliste sako,kad negalim. Tai kurie teisus?

  • LZNS

   Tegu Kauno soc. paramos skyriaus darbuotojai atsinaujina savo žinias įstatymuose. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-234 „DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2013 m. birželio 28 d. Nr. A1-359)
   Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama ne daugiau kaip vieną kartą.“
   1.6. Išdėstau 20.1 punktą taip:
   „20.1. jeigu šeimos įsigyja arba jau yra įsigijusios lengvąjį automobilį;“.

 47. Tadas

  Laba diena. Neseniai išsilaikiau teises ir kilo klausimas ar galėčiau įsigyti automobilį ir tik tada gauti kompensaciją jai ji man bus skirta, nes nesinori ilgai laukti kol viską susitvarkysiu norėtųsi tobulinti vairavimą vairuojant, o ne laukiant kol praeisiu komisijas. Mano darbingumas 30% cerebrinis paralyžius dokumentai pradėti ruošti.

  • LZNS

   Galite ir dabar pirkti automobilį, nelaukiant kol bus nustatytas specialusis poreikis. Dabar kompensuoja nepriklausomai nuo to kada buvo pirktas automobilis.

 48. Egidija

  Laba diena, pacientui NDNT sako, kad pagal diagnozes gali kompensuoti transporto įsigijimo išlaidas, bet jis nenori naujo automobilio, jam NDNT paaiškino, kad reikės jį pritaikyti,automatinės pavarų dėžės. Pacientas nori tik neįgaliojo pažymėjimo, kad galėtų lengviau pasiekti gydymo įstaigą.

  • LZNS

   Jeigu pagal sveikatos būklę gali vairuoti mechanine ar automatine pavarų dėže be pritaikymo, gali ir tokią įsigyti ir bus skirta kompensacija. Yra svarbu kokias išvadas vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė komisija yra parašiusi: jeigu ten parašyta, kad gali vairuoti tik su rankiniu valdymu, tuomet reiks įsidėti, o jei parašyta, kad su automatine pavarų dėže, tai teks pirkti automobilį su tokia pavarų dėže, bet specialių pritaikymų atlikti nereiks.

 49. Asta

  Dukra nuo gimimo serga VCP. Iki pilnametystės turėjo sunkia negalia ir spec poreikius (iki 14 metu slauga, vėliau -priezyra). Sukaukus 18m darbingumas 20% ir transporto išlaidų kompensacija. Apskundus išvadas gavome papildomai SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO IĮSIGIJIMO IR JO TECH……..KOMPENSACIJOS PAZYMA. Dukra teisių neturi ir niekada neturės. Ar jai priklauso pinigine kompensacija? Aciu

  • LZNS

   Jeigu ji vyresnė nei 18 m. ir neturi vairuotojo pažymėjimo, tai šia kompensacija pasinaudoti negalės. O priežiūra pagalba nebuvo skirta?

 50. Asta

  Po 18 m ne. Iki 14 m turėjo visiška negalia. Po to skyrė prieziura,nors būklė ir negerėjo. Dabar ir tos neskyrė. Kaip supratau, jie is mūsų PASITYCIOJO

  • LZNS

   Gal Barthelio lentelė buvo blogai užpildyta ir per daug balų surinkta. Nes priežiūra pagalba skiriama jei barthelis iki 40 balų.

 51. Asta

  Bet gydytoju blankuose yra 3 grafos. 0-20 visiškai priklausomas, 20-60 BEVEIK visiškai priklausomas 61-100 …. Dukros bartelis 55.

 52. Asta

  Iki pilnametystės priklausė, tapus pilnametė nepriklauso. Kas pasikeičia po pilnametystes?

  • LZNS

   Mano manymu, jums buvo nustatytas per didelis Barthelio indeksas.

 53. Regina

  Sveiki,
  Ar būtinai automobilis turi būti su automatine pavarų dėže (rankinio valdymo man nereikia)?

  • LZNS

   Nebūtinai, jei medicininėje vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymoje nėra apribojimo, kad turite vairuoti su automatine pavarų dėže.

 54. Daiva

  Laba diena,
  Esu pensininkė, būdama 66 patyriau širdies infarktą, ko pasekoje šuntuotos dvi kraujagyslės taip pat įsiūtas stimuliatorius – defibriliatorius. Šiuo metu man 68 m., ar galėčiau bent viešuoju transportu važiuoti su 50% nuolaida? Kur reikėtų kreiptis?

  • LZNS

   Ar jums yra nustatyti speciaieji poreikiai dėl sveikatos būkės? Gal reiktų nustatyti, tuomet ir prikausytų kažkokios nuoaidos.

 55. jonas

  laba diena ,noreciau paklaust kur lietuvoj deda rankini valdyma

 56. svajunas

  Laba diena, turiu is daktaru komisijos pazymejima kad galiu vairuot auto ji man isdave 2009, metais galioja iki 2019metu dabar tik atsirado galimybes laikytis vairuotojo pazimejima
  ar ta pazyma dar galioje ar reiketu per nauja gyditojus eiti aciu

  • LZNS

   Jeigu pažymoje parašyta, kad ji galioja iki 2019 metų, tai ji yra galiojanti ir naujos nereikia.

 57. Daiva

  Laba diena,
  Rašiau jums 2016-01-02. Esu tik pensininkė, neturiu nei invalidumo grupės, nei specialiųjų poreikių. Šeimos gydytojos prašiau, kad siūstų į komisiją, bet nesiunčia.

  • LZNS

   O dėl kokių priežasčių nesiunčia?

 58. INGA

  laba diena noriu paklausti, turiu sunu jau 5 metai nei koju nei ranku pirstu nevaldo .Nelabai zinau kas jam priklauso, ar galim masina isigyti su kompencacija, kaip del naujo vezimelio,kaip del sanatorijos ,sunui 27 met as pati mama turiu vairuotojo pazimejima ar perkant gyvenama buta ,kampensuoja.

  • LZNS

   1. Jeigu nustatyta slauga ar asmuo pats negali vairuoti automobilio tuomet lengvojo automobilio kompensacija jums nepriklauso, šeimos narys ją gali gauti tik jeigu yra vaikai su visiška negalia iki 18 metų.
   2. Dėl neįgaliojo vežimėlio gavimo kreipkitės į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą. Prieš tai reikia turėti šeimos gydytojo išrašą, kad reikalingas neįgaliojo vežimėlis. Vežimėlį gali skirti TPNC arba galite pirkti ir bus kompensuota dalis išlaidų (bet visvien iš pradžių reikia kreiptis į TPNC)
   3. Dėl sanatorijos reikia kreiptis į šeimos gydytoją ir reabilitologą.
   4. Padengti dalį paskolos būstui įsigyti savivaldybė kompensuoja, bet reikia atitikti tam tikrus kriterijus: neturi turėti nuosavo būsto, turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams) pajamos neturi viršyti: 1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių; 2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

 59. Zydrunas

  laba diena norejau pasidometi esu dializuojamas turiu priskirta globa ir man ira skirta transporto islaidos , klausimas butu toks jai as vaikstantis tai ar man butina pirktis automatine ar galiu ir mechanine pavaru deze turinty automobili ? aciu

  • LZNS

   Turit priskirtą globą ar slaugą ar priežiūrą-pagalbą? Neaiškiai parašyta. Jei yra nustatyta slauga, tuomet lengvojo automobilio kompensacija jums nepriklauso. Jeigu nustatyta priežiūra pagalba, tuomet priklauso lengvojo automobilio kompensacija, bet ar jums nustatytas toks spec. poreikis? Nes transporto išlaidos yra 9,50 eur išmoka per mėnesį, o ne kompensacija automobiliui įsigyti.

 60. Zydrunas

  nu man skirta slauga , turiu visus popierius susitvarkes tik iskilo klausimas ar butina pirkti automobili su automatine pavaru deze ar galima ir su mechanine nes pats esu vaikstantis ir jokiu galuniu operaciju neturejas .

  • LZNS

   Jei yra nustatyta slauga, tuomet lengvojo automobilio kompensacija jums nepriklauso. O ką jums skirta ir lengvojo automobilio kompensacija? Ar be kompensacijos pirksit automobilį?

 61. Zydrunas

  as tiesiog noriu suzinoti ar galima automobili isigyti su mechanine pavaru deze ar butinai turi buti automatina ar su rankiniu valdymu ?

  • LZNS

   Žiūrėkite ką jums parašys vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymoje, jei nebus apribojimų galite pirkti koks jums patinka ir patogus vairuoti.

 62. vaidas

  sveiki,gal zinote kur kaune deda rankini valdyma i automobili

 63. vaidas

  tai nezinote kur kaune deda rankini valdyma,ar tik puntukas vilniuje

 64. Kestas

  Sveiki, norejau paklausti ar gauciau kompensacija uz automobili jei nustatytas nedarbingumas, diagnozes kodas C04.8 : C77.0; C79.8…

  • LZNS

   C04.8 – Burnos dugno išplitęs pažeidimas
   C77.0 – Galvos, veido ir kaklo limfmazgiai
   C79.8 Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas
   Nė vienas jūsų nurodytas TLK kodas nėra susijęs su judėjimo sutrikimais, taigi įtariame, kad lengvojo automobilio kompensacija nebus skirta.

 65. Jolanda

  Laba diena.perskaiciau komentarus ir neradau mane dominancios informacijos…Ruosiames taip pat paduot prasyma kompensacijai gauti ir isigyti automobili(auginu visiska negalia turinti sunu,kuriam 16 metu)..girdejau kad isigytas automobilis turetu but ne senesnis kaip 12 ar 14 metu,kad gaut kompensacija jo isigijimui.ar tai tiesa?ar gali but ir senesnis?

  • LZNS

   Visiškai nesvarbu kokio senumo bus automobilis, svarbiausia, kad nepriklausomi automobilių ekspertai jį įvertintų 1216 eurų arba daugiau, nes kokia suma bus įvertintas automobilis tokią išmoką ir gausite.

 66. valerijus

  Laba diena. Jei sergantis asmuo gavo komensacijos pazyma, bet neturi vairuotojo pazymejimo, ar gali gauti kompensacija nupirktam automobiliui? Aciu uz atsakyma

  • LZNS

   Jeigu sergantis asmuo gavo pažymą dėl legvojo automobilio kompensacijos ir jam daugiau nei 18 metų, jis privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, kitaip kompensacija nebus išmokėta.

 67. Edita

  As Edita turiu 50% nedarbingumo,ir dar gaunu transporto islaidas,noriu suzinoti ar turiu gauti lengvojo automobilio kompensacijaAciu

  • LZNS

   Lengvojo automobilio kompensaciją galite gauti tik jeigu jums yra nustatyti sveikatos sutrikimai, kurie aprašyti tekste po kuriuo komentuojate. Pasiskaitykite ir jeigu rasite ligą dėl kurios jums buvo nustatytas nedarbingumas tuomet priklauso.

 68. audrone

  turiu 30 % darbingumo. turiu pazyma del automobilio isigijimo islaidu kompensacijos. pazymoje parasyta „vadovaujantis…….. poreikiu nustatymo kriteriju saraso 3.3.punktu,nustatytas…….kompensacijos poreikis“. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininej pazymoj forma nr.083-1/a parasyta“…..pagal sveikatos bukle gali vairuoti be apribojimu sios kategoriju grupes transporto priemones: 1 grupe:B . Klausimas: ar galiu pirkti auto su mechanine pavaru deze? aciu.

  • LZNS

   Taip, galite pirkti su mechanine pavarų dėže.

 69. audrone

  sodra sprendima del kompensacijos auto pirkimui priima ne veliau kaip per 10 d.d.nuo dokumentu pateikimo dienos. per kiek laiko pervedami i saskaita kompensacijos pinigai? aciu.

 70. Kestas

  Kas isduoda pazyma del automobilio isigyjimo,

  • LZNS

   Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba

 71. Mindaugas

  Sveiki,
  Jeigu nusipirkau automobilį ankščiau, nei buvo nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo poreikis, ar galiu gauti kompensaciją ?

 72. Aleksandr

  Sveiki , sakykit prašau jaigu paimsiu kompensacija automobiliui ( esu 1grupes invalidas) man nuims kazkokius kompensojamus pinigus ar viskas taip ir liks kaip buvo ? Aciu.

  • LZNS

   Kaip suprantu jums yra nustatyti specialieji poreikiai. Jie yra nustatomi tam tikram terminui. Kokiam laikotarpiui jie jums nustatyti? Ir kokie spec. poreikiai? Jeigu slauga tai ši kompensacija jums nepriklauso, jei priežiūra pagalba – priklauso. Jeigu neterminuotai galite drąsiai eiti gauti kompensaciją, nes jie neturi teisės jums iš naujo nustatinėti visus spec poreikius, gali tik lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos spec. poreikį. Bet tai būtina pažymėti prašyme einant į komisiją. Jeigu nepažymėsite, kad norite vertinti tik lengvojo automobilio įsigijimo spec. poreikį, jums peržiūrės iš naujo visus spec. poreikius. Jie kartais suklysta ir peržiūri visus iš naujo, bet lengva užginčyti ginčų komisijoje.

 73. egidijus

  labas vakaras.
  noriu paklausti,ar reikalinga vairuotojo medicininė pažyma jei aš ir dabar vairuoju mašiną su automatine p.dėže kurią buvau pirkęs prie 6 metus ir buvau gavęs kompensacija jos išlaidoms kompensuoti,bet jau priklauso sekanti nes praėjo 6 metų laikotarpis. ar neužtenka pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą? (vairuotojo pažymėjimą pasikeičiau 2012 m. ir jis galioja iki 2022 metų, keičiant vairuotojo pažymėjimą ši pažyma būtina)
  dėkoju už atsakymą !

  • LZNS

   Norint gauti lengvojo automobilio kompensaciją privaloma pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a).

 74. Jonas

  Laba diena,ąq
  2015m. rugsėjo mėnesį buvo atlikta kairės kojos operacija. Pašalinta radikaliai koja su visu kairės pusės klubu.Šiuo metu vyksta cheminės terapijos gydymas, todėl dar neturiu neįgalumo nustatymo fakto patvirtinančio dokumento. Ar galiu jau pirkti šiuo metu automobilį su automatine pavarų dėže ir tvarkytis dokumentus kompensacijai gauti ar laukti kol bus suteiktas neįgalumas .?

  • LZNS

   Automobilis gali būti perkamas prieš specialiųjų poreikių nustatymą, bet ar gausite kompensaciją sužinosite tik tuomet kai bus nustatytas darbingumas ir specialieji poreikiai.

 75. Novoslavskij

  Ar gali zmona is savo vyro pirkti automobili specialus poreikiams,ir po to gauti kompensacijos? O is sunu? Aciu

  • LZNS

   teisės aktuose nėra reglamentuota iš ko asmuo turi pirkti automobilį, taigi gali pirkti ir iš sūnaus ir iš vyro.

 76. Angelė

  Laba diena.Kaip gavau grupę tada dar neturėjau vairuotojo pažymėjimo.Dabar jau 5 metai ,kaip turiu teises. Gaunu neįgalumą su kompensacija transporto išlaidoms.Ar galėčiau gauti kompensaciją automobiliui,automatinio valdymo,nes vairuoti mechaninę sunku,nes problemos stubure ir kojose.Tačiau automobilį vairuoju draugo su kuriuo kartu gyvenu. Ačiū..

  • LZNS

   Negalime tiksliai pasakyti ar jums priklauso ši kompensacija, nes negalime įvertinti jūsų sveikatos būklės. Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašytos sveikatos būklėms, kurioms esant skiriama ši kompensacija. Pasiskaitykite prašau.

 77. andriukas.klevaitis@gmail.com

  Lengvųjų autobilių įsigijimo išlaidų kompensaciją įstatymas galioja kompensuoja išlaidas 2016m?

  • LZNS

   Ar galite tiksliau suformuluoti klausymą, nes nesuprantame jo esmės?

 78. VLADIMIR

  NUO 2012 METU NETEKAU 2 KOJU-GAVAU AUTOMOBILI 2013 METAIS , KADA GALESIU FORMINTI KITA -ANKSČIAU RAŠE, KAD PO 4 METU , O DABAR TIK PO 6 METU?

  • LZNS

   Visada buvo kas 6 metus ir artimiausiu metu neketinama keisti. Taigi jei nebus jokių pakeitimą kitą kompensaciją galėsite gauti 2019 metais.

 79. Laimutis

  Sveiki,
  Kreipiausi į šeimos gydytoją dėl dokumetų parengimo, kad gauti kompensaciją automobilio įsigijimui. Gavau atsakymą, kad nuo šių metų gegužės mėnesio panaikinta ši tvarka ir kompensacijos neskiriamos..? Tačiau aš nerandu tokios informacijos ar įstatymo, kad kompensacija panaikinta. Ar galite patikslinti dėl kompensacijos skyrimo tvarkos pasikeitimų?

  • LZNS

   Visiška nesamonė ką jūsų gydytoja sako. Niekaip nesuprantam iš kur šeimos gydytojai semiasi tokių naujienų. Įtariame, kad gydytoja ne iki galo įsiskaitė į įsakymą ir neteisingai jį interpretavo: 2016 m. gegužės 17 d. Nr. A1-256/V-638 „P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. A1-359/V-725 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir pripažįstame netekusiu galios 3 punktą.“ Čia buvo keistas 2012 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. A1-359/V-725, o ne 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-120/V-346.

 80. Palma

  Labas vakaras.Noriu pasiklausti ar man priklauso transporto kompensacija jeigu nuo mazens nesveikos kojos nuo rachito Viasi neatsilenkia ir neišsitiesia tiesino kaulus bet dar kreivos istisai skauda.Ne vienodo ilgio.Vazinėjau visada rankinio valdymo.Ar galėsiu gauti kompensacije mašinos isigijimui.Kompensacija naudojausi prieš 10m.Darbingumo lygis 35procentai visam laikui

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT nustatyti lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos poreikį. Tik NDNT gali pasakyti ar tokia kompensacija vis dar jums priklauso.

 81. Palma

  Vairuotojo teisės yra pazymėta kad rankinis valdymas su mechaninio valdymo mašina negaliu vazuot nesusitvarkau su sankaba neturiu jagos ispaust

  • LZNS

   Praeikite komisiją iš naujo ir paprašykite, kad parašytų su automatine pavarų dėže.

 82. Anatolij

  Turiu automobili pirkta pries trauma. Gavau sertifikata kompensacijai lengvojo automobilio pirkimui.Ar galiu ta kompensacija skirti esamo automobilio remontui? Ir antras klausimas, jei remontuoti galima, tai kiek kartu as galiu remontuoti ir kokia remonto sumas gali buti kompensuojama??

  • LZNS

   Su remontu gali būti sudėtinga. Siūlytume jums geriau imti kompensacija turimam automobiliui (nes yra nesvarbu kada jis pirktas), jeigu jo rinkos kaina nėra mažesnė už skiriamą kompensaciją. Gavę pinigus galėsite jį remontuoti ir nebus jokių apribojimų. Arba parduoti ir dadėjus gautą kompensaciją nusipirkti kitą automobilį.

 83. Palma

  Sveiki gavau iš NDNT pažyma SP pažyma dėl tecnikos kompensavimo tai aš suprantu kad man neskyrė techninio automobilio isigijimo kompensacijos tik kompensacija transporto išlaidas .Prieš tai man duodavo transporto priemones isigijimo kompensacija.Kojos nesveikos nuo vaikystės rachito pasekmės tiesinti kaulai dėti inplantai vazuoti su mechnine dėže negaliu.Kažko gal as nesuprantu

  • LZNS

   Nematant pažymos, negalime pasakyti ką jums skyrė. Atsiųskite ją el. paštu lzns@negalia.lt ir tuomet pakomentuosim.

 84. Sergėjus

  NDNT nustatė man lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacijos poreikį ir specialųjį transporto išlaidų kompensavimo poreikį. Todėl klausiu ar aš galiu gauti abi šias kompensacijas, ar tik kurią nors iš jų vieną?
  Iš anksto dėkoju už paaiškinimą

 85. Laimutis

  Laba diena,
  Sergu Miopatija (raumenų nykimas). Darbingumas 35% ir transporto išlaidų kompensavimas nustatyti neterminuotam laikui. Anksčiau esu gavęs kompensacijas automobilio įsigijimui. Kreipiausi vėl dėl transporto kompensacijos. Man atsakė kad pagal tavo negalia tau nepriklausys kompensacija ir dar bus nuimta trasnporto išlaidų kompesavimo pinigai. Nežinau kodėl man anksčiau priklausė ir pasinaudojau ta kompesacija, o dabar ligai progresuojat- nepriklauso? Ar gal sugrižtinti kažkokie reikalavimai?

 86. Antanas. antanaskaraliunas@gmail.com

  Sveiki. Mama turi negale del koju ir visai akla 1gr visam laikui.ji pirko automobili,ja priziuri mamos sesuo ir vezioja tuo auto. Ar gali mama gauti kompencacija. Aciu.

  • LZNS

   Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, lengvojo automobilio kompensaciją gali gauti tik asmenys, kurie patys gali vairuoti automobilį.

 87. Laima

  Laba diena. Sergu RA. Darbingumas 25%. Transporto išlaidu kompensacija nustatyta neterminuotai. Esu gavusi kompensacija automobilio įsigijimui. O kai kreipiausi 2014 m. man pasakė, kad nebepriklauso tas poreikis, ir dar norėjo atimti transporto išlaidu kompensacija. Liga progresuoja, pries 6 metus dar stipresnė buvau ir davė. Noriu sužinoti kodėl nebepriklauso man tas poreikis?

 88. mindaugas

  Sveiki.. visi dokumentai paduoti pnigams grazinti. per kiek laiko grazina?

  • LZNS

   2005 metais buvo patvirtintas aprašas kam priklauso šios kompensacijos ir jame buvo punktas: 3.17. stuburo ir kitų sąnarių ligos ir deformacijos, trukdančios stovėti ir vaikščioti (III-IV laipsnio stuburo iškrypimai, ankilozuojamasis spondilitas, reumatodinis artritas, II-III stadijos klubo sąnarių artrozė). Bet vėliau šis punktas iš aprašo buvo išbrauktas. Bet galbūt jums galima taikyti kitą punktą, paskaitykite prašau sąrašą būklių kuomet skiriama kompensacija ir galbūt atrasite kuris jums tinka.

 89. Sony

  Laba diena, jeigu man yra transplantuoti kepenys ir nustatytas 25 % darbingumas ( t.y. nedarbinga).Ar priklausytų kompensacija. Ačiū.

  • LZNS

   Ar jums buvo nustatyti specialieji poreikiai? Kriterijų sąraše pagal kurį nustatomas specialusis lengvojo automobilio kompensacijos skyrimo poreikis, nematome, kad būtų skiriama tokia kompensacija po kepenų transplantacijos.

 90. in

  Sveiki, turiu pazyma automobilio kompensacijai ir jau baigiu surinkti visus dokumentus iskilo klausimai: registruojant automobili Regitra grazino pirkimo pardavimo sutarti, ar dabar reikia vel jiems ja nunesti , kad uztvirtintu, kaip tikra. Ir uzbaigus visus dokumentus juos pristatyti NDNT ar Sodrai( neigaluma moka sodra)

  • LZNS

   Dokumentus kompensacijai gauti turite pristatyti į SODRĄ (NDNT jokių išmokų nemoka). Manome nebūtinas Regitros antspaudas.

 91. Lina

  Laba diena, norejau pasiteirauti mano vyrui nustatytas darbingumo procentas 15proc. Jis po abieju koju amputacijos. Pirma koja amputuota pries 4m., antra pries 2m. Po pirmos kojos amputacijos jis gavo kompensacija automobiliui su automatine pavaru deze. Dabar po antros kojos amputacijos reikalinga masina su rankiniu valdymu. Ar jam priklausitu pakartotina kompensacija? 6m. nuo pirmos dar nepraejo, turi nuolatine prieziura.

  • LZNS

   Kai sueis 6 metų terminas reiks kreiptis į NDNT nustatyti lengvojo automobilio kompensacijos poreikį iš naujo. Turint tokį darbingumą ir abiejų kojų amputaciją turėtų priklausyti ši kompensacija.

 92. Rasa

  Sveiki, norejau pasiteirauti galbut galetumete parekomenduoti turto vertintojus? Sia kompensacija naudojuosi pirma karta, daug painiavos.

  • LZNS

   Lengvųjų automobilių vertintojai įvertina vidutinę įsigyto automobilio kainą. Priklausomai nuo to įvertinimo, skiriama kompensacija. Jeigu automobilis įvertintas mažiau negu mokama kompensacija, gausite tik tiek kiek automobilis buvo įvertintas.
   Kuriame mieste jums reikalingi turto vertintojai?

 93. Mindaugas

  Sveiki, turiu tokia situacija. Siuo metu turiu vairuotojo pazymejima gauta 2008m (10 metu, pries pasikeiciant tvarkai) BE APRIBOJIMU, galiojanti iki 2018 m. (judejimo negalia, darbingumas 40proc.)
  Kaip suprantu norint gauti kompensacija medicinineje pazymoje turi buti apribojimas, kad galiu vairuoti TIK automata. Ar tai tiesa?
  Valakupiu reabilitacijos centre gavau pazyma, kad gebejimai vairuoti mechanine yra pakankami, o automatas yra kaip rekomendacija.
  Klausimai:
  Ar butina iskart keisti teises gavus medicinine pazyma su apribojimu?
  Ar galima gauti kompensacija (turint visus reikiamus dokumentus is kitu instanciju) su medicinine be apribojimu kartu su mineta pazyma, kad automatas yra rekomenduotinas

  • LZNS

   Viskas priklauso nuo to kas parašyta medicininėje vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymoje. Jeigu joje parašyta, kad galite vairuoti tik su automatine pavarų dėže, reiškia tokį automobilį turite pirkti, kad gautumėte kompensaciją. Jeigu neparašyti jokie apribojimai tai galite pirkti ir su mechanine pavarų dėže. Ar Valakupiuose jums išduota pažyma yra Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a)?
   Nebūtina keisti teises dėl turimų apribojimų.

 94. Audra

  Sveiki, turim neigalia mergaite 13 metu amziaus, jai desines puses hemipareze, vidutinis neigalumas, ar gali tevelis turintis teises gauti kompensacija uz automobili?

  • LZNS

   Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tai reiškia, kad jeigu mergaitei nustatyta slauga, tai kompensacija priklauso, jei ne – nepriklauso.

 95. vyta

  sveiki noriu paklausti vyrui operuotas stuburas pries metus keistas klubo sanarys dabar reikia keisti antra klubo sanari trecia stadija su stuburu irgi problema ar priklauso kompensacija uz automobili

  • LZNS

   Atsakyti jums gali tik šeimos gydytojas, nes tik jis gali įvertinti visus sveikatos sutrikimus ir ar jie atitinka įstatyme numatytus kriterijus gauti šią kompensaciją.

 96. valerij

  Sveiki, esu neigalus, noreciau ysigiti automobily bet yra problem, sunkiai besiverciant teko imti greituosius kreditus ir pasakoje esu skolingas jau anstoliams. Ar atims man automobily jai as gausiu kompensacija? Aciu,iki.

  • LZNS

   Kaip išaiškino mums antstolių rūmai, tai nėra nustatyta jokių apribojimų (pvz. dėl negalios), kad negalėtų būti konfiskuojamas ar areštuojamas turtas. Tai reiškia, kad jeigu nusipirksite automobilį, jis gali būti atimtas.

 97. Juozas

  Sveiki,norejau pasiteirauti kur deda automobiliams rankini valdyma.Gyvenu prie Panevezio

 98. LIUCIJA

  Sveiki, mum iskilo toks klausimas. Mano vyras serga sunkia hemofilijos forma, turi antra neigalumo grupe, 75proc nedarbingumas. Nuo ligos deformavosi kelenas, reikalinga operacija, bet del kraujo kresumo jos nedaro. Palei viska jam priklausytu kompensacija automobilio isigyjimui, bet jei jis neturi vairuotojo pazymejo, bet turiu as (zmona) ar butu imanoma susitvarkyti, kad vairuociau jo automobili? Labai aciu uz issamu atsakyma.

  • LZNS

   Jūsų vyras negalės gauti kompensacijos kol neturės vairuotojo pažymėjimo. Šeimos nariai gali gauti kompensaciją tik jeigu turi vaikų iki 18 metų kuriems nustatyta slauga.
   Taigi šiuo atveju negalėsite gauti kompensacijos.

 99. Klaidas

  Sveiki, man 24m, turiu 2grupe 30% ir ji isduota 2metams. Ligos yra Stilo ir venu onkliuzine liga. Turiu vairuotojo pazymejima, noriu paklausti ar man priklauso automobilio pirkimo kompensacija?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti kriterijai kuomet skiriama ši kompensacija. Ar skaitėte tuos kriterijus? Ar radote atitikimą jūsų ligai ar parašytiems ligos kodams?

 100. monilina

  Laba diena man yra neigalumas 40% del klausos ir vairuoju jau 8metus .ir prieš mėn nusipirkau mašina už 3tūkst eurų su mechanine pavara.ar man priklausytų kompencasija iž mašina ir kur reiktų kreiptis .turiu mašinos pardavimo ir pirkimo sutartis.ačiū

  • LZNS

   Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims, kurių labai ryškiai sutrikusi judėjimo funkcijai. Klausos sutrikimai neturi nieko bendro su judėjimo sunkumais, todėl šios kompensacijos jūs negalėsite gauti.

 101. Auksė

  Sveiki. Pažyma leidžianti įsigyti spec.poreikių automobilį su kompensacija, išduota 2015 m lapkritį, bet iki šiol automobilis nebuvo pirktas, ar vis dar tebegalioja? (turėtų galioti 6 metus?). Ar sodroje pildant prašymą nekils nesusipratimų? Jei nėra nurodyta (pažymoje), ar būtų kompensuojamas automobilis su mechanine pavarų dėže? Ar galiu prašydama kompensacijos savo vardu turėti registruotą daugiau negu 1 automobilį?

  • LZNS

   Jeigu jūs jau turite automobilį, galite paimti kompensaciją anksčiau pirktam automobiliui, net jei jis buvo pirktas iki 2015 metų. Ši pažymą galioja 6 metus nuo išdavimo dienos. Automobilis gali būti perkamas su mechanine pavarų dėže, jeigu medicininėje vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymoje, neparašyta, kad privalote vairuoti automobilį su rankiniu valdymu ar automatine pavarų dėže. Turite atkreipti dėmesį į tuos apribojimus, kurie parašyti pažymoje. Savo vardu registruotų automobilių jūs galite turėti kiek tik norite.

 102. Vik

  Sveiki. Masina buvo pirkta pries 6 metus be jokios kompensacijos. Dabar noreciau ja pakeisti. Ar man butinai reikia ja parduoti ir tada kreiptis del kompensacijos?

  • LZNS

   Jeigu pirkote automobilį be kompensacijos, tai dabar galite už ją gauti kompensaciją, vėliau jį parduoti ir įsigyti kitą.

 103. Niuta

  Sveiki.Mano diagnoze pagal TLK-10-AM g61.8 m24.55 m24.56 m62.50 z96.64 m16.2 m17.3 m50.1 m51.1 n31.8 q65.4 t93.2 taipat nedarbinga darbingumo lygis20%.Nustatytas specialus nuolatines prieziuros(pagalbos poreikis).Pati teisiu neturiu,bet vairuotu seimos narys.Noriu suzinoti ar galiu gaut kompensacija automobiliui.taipat apie nauja kompensavimo tvarka po nauju tetraplegiko vezimeliui.Dekui

  • LZNS

   Jeigu neturite vairuotojo pažymėjimo lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos gauti negalėsite.
   Dėl neįgaliojo vežimėlio: yra dvi įsigijimo galimybės – gauti nemokamai iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro arba įsigyti patiems ir gauti dalinę kompensaciją (1216 eur). Pagal naują tvarką, vežimėlį turite įsigyti už savo lėšas, o tuomet TPNC 6 mėnesių bėgyje perves į jūsų sąskaitą priklausančią kompensaciją. Vežimėlius galite įsigyti bet kur (Lietuvoje ar užsienyje), tik jis būtinai turi atitikti keliamus reikalavimus.

 104. Aldona

  Sveiki, turiu neįgalumą 55% darbingumas (dėl stuburo problemų) , viena iš diagnozių- III laipsnio stuburo deformacija. Ar priklausytų gauti kompensaciją automobilio įsigijimui ir ar būtinai medicininėje pažymoje turėtų būti nurodyta, kad galiu vairuoti tik automatinio valdymo automobilį ?Ačiū labai

  • LZNS

   Jeigu stuburo deformacija įtakoja kojų judėsenos sutrikimus, tuomet priklauso. Bet čia reikia kalbėti su šeimos gydytojų, nes jis žinodamas jūsų sveikatos būklę gali pasakyti ar jums priklauso.

 105. Žymantas

  Sveiki,

  esu ką tik išsilaikęs teises, planuoju kelių mėnesių laikotarpyje pirkti mašiną.
  Ar galiu dabar jau tvarkytis dokumentus ir eiti į NDNT, nors transporto priemonės dar nebūsiu įsigijęs?

  • LZNS

   Taip, galite eiti nustatyti specialiuosius poreikius, automobilį galėsite įsigyti ir vėliau.

 106. Zilvinas

  Laba diena.turiu automobili skirta sesiems metams .ar gausiu kompensacija jei ji parduosiu ,o uz savaites atpirksiu ta pati automobili,aisku numeriai gali but kiti,pirkimo pardavimo sutartis,eksperto ivertinimas nauji

  • LZNS

   Jeigu Sodra nepastebės, kad tai yra tas pats automobilis, tai galėsite gauti kompensaciją, bet jeigu pastebės – tai negausite. Neaišku pagal ką jie sprendžia ar tai tas pats automobilis: ar žiūri į valstybinius numerius, ar į kėbulo numerį ar į identifikavimo numerį.

 107. Vygantas

  Jeigu medicininė pažyma gauta anksčiau negu kompensacijos poreikio nustatymo pažyma, ar reikia naujos medicininės pažymos.
  Gavėjas turi 5 laipsnio inkstu nepakankamumą.
  Med. pažyma galioja dar virš metų.

  • LZNS

   Ne, nereikia. Turima pažyma galioja iki joje nurodytos datos.

 108. Gediminas

  Laba diena, klausimas: jeigu nusiperku automobilį už 1100eu ir įsidedu rankinį valdymą už
  200eu, gaunasi bendra suma 1300eu. Ar gausiu pilną kompensaciją automobiliui įsigyti – 1216eu?

  • LZNS

   Viskas priklausys nuo to kiek tą mašiną įvertins nepriklausomi ekspertai, nuo jų išvadų priklauso kokia suma jums bus išmokėta. Jūs galite už 2000 eurų įsigyti automobilį, bet jeigu ekspertai įvertins, kad ji vidutiniškai gali kainuoti pvz 900, tai pridėjus 200 už rankinį valdymą nesigaus 1216. Gausite tik tą sumą, kuri išeis sudėjus vertintojų sumą ir rankinio valdymo sumą.

 109. Stanislava

  Laba diena
  Ar galiu pirkti automobili is savo vyro?

 110. kestas

  Cai tik kalbama apie auto isigijima ir norus ,bet jus pagalvokit pasalpa yra daline ir uz tokia suma galima nupirkt tuk lupena kuri pastoviai luzta,ir tada prasideda dar didesnes bedos ir skolos,,ka jie cia siulo ta pasalpa tai geriau jos nebutu i neerzintu zmoniu

 111. As

  Labas. Ar galiu parduoti automobili nepraejus 6 metam? Ar reikes isigyti nauja masina ir pranest kazkam? Aciu

  • LZNS

   Taip, galite parduoti automobilį, pranešti apie pardavimą ir naujo automobilio įsigijimą niekam nereikia.

 112. darius

  Laba diena.
  Turiu neigalumą, Amputuota po traumos kojos dalis, virš kelio. Ar priklauso kompensacija gauti automobiliui?

  • LZNS

   Jeigu pas jus diagnozė yra „blauzdos arba šlaunies bigė“ – tai priklauso lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija.

 113. R

  Ar priklauso kompensacija moteriai kuri serga veziu 5karta yra po operacijos negali lengvai judeti nes turi dubens skausmus. Teises vairuoti ji neturi bet noretu gauti parama isigyjimui automobilio kad ja galetu vesti kiti asmenys pvz: sunus, dukra. Reguliarai turi prisistatyti Kaune klinikose kas menesi ir anksciau tam neturi transporto. Turi invaliduma ir nedarbinguma. Ar jei priklauso si kompensacija automobilio?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašytos visos sąlygos kuomet nustatomas lengvojo automobilio įsigijimo specialusis poreikis. Komentuoti mes negalime, nes tokio kriterijaus kaip „dubens srities skausmas“ apraše nėra. Ar jai yra nustatyti kiti specialieji poreikiai? Be to, norint gauti lengvojo automobilio kompensaciją, ją išmokančiai įstaigai reikia pristatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a) ir vairuotojo pažymėjimą. Jeigu ir bus nustatytas šis poreikis kompensacija nebus išmokėta kol moteris neįgis vairuotojo pažymėjimo.

 114. Lina

  Sveiki,

  Nusipirkus automobili su kompensacija.

  Kada ji galiu parduoti?

  Bijau kad pirkinys gali nenusisekti.

  Ačiū už jūsų laiką.

  LIna

  • LZNS

   Galite parduoti bet kada, įstatymais nėra reguliuojama kada gali būti parduotas automobilis.

 115. Saulius

  Sveiki dar karta,turiu darbingumo 20%diagnozes kodas A18.0,G82.2 ir specialiuosius nustatytus poreikius 2.13.1.nuolatines priežiūros ir 4.1.transporto išlaidų kompensacijos gauti vieniariems metams.Kai nustatynejo poreikius net negalvojau kad sugebėsiu vairuoti automobilį tai buvo 1 mėn. atgal,gerėjant sveikatai suprantu kad vairuoti sugebėsiu,vairuotojo pažymėjimą turiu.Klausimas ar galečiau gauti lengvojo automobilio isigyjimui kompensacija?

 116. zrzitusia@gmail.com

  Sveiki,auginu sūnų su sunkia negalia ir spec.poreikiais.Du kartus kas šeši metai pasinaudojau kompensacija automobiliui įsigyti.Kitais metais sūnui sukaks 18metų.Ar gėsiu kai bus sūnui 23metai vėl kreiptis dėl kompensacijos automobiliui įsigyti?

  • LZNS

   Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, lengvojo automobilio kompensacijos mokamos šeimoms auginančioms vaikus iki 18 metų ir kuriems nustatyta slauga, bei asmenims (pagal nustatytus kriterijus) kurie patys gali vairuoti automobilį. Yra pateikta keletas siūlymų, kad kompensacijos būtų mokamos ir kitiems neįgaliesiems, tačiau sprendimo kolkas nėra ir kada jis bus neaišku. Taigi jeigu įstatymai nepasikeis ir jūsų sūnus pats negalės vairuoti automobilio, kompensacijos negausite.

 117. Martynas Svipas

  Sveiki, norėjau pasiklausti, Turiu nustatyta darbingumo lygį 40% paralyžiuota viena kūno puse, ar išeitu gauti kompensacija už automobili?
  Ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims nuo 18 metų amžiaus, labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo būklėms, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

   3.1. vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms/plegijoms, paraparezėms/plegijoms, hemiparezėms/plegijoms, tetraparezėms/plegijoms);
   Pagal nurodytus klausime duomenis, atitinkate šį punktą, tai tikėtina, kad turėtų priklausyti, bet negalime garantuoti, nes negalime komentuoti medicininių dalykų ir jie kaip jie gali būti traktuojami NDNT.

 118. Justina

  Sveiki. Norejau paklausti. Vaikas (5 metu) gavo sunkia negalia. Parasyta , kad priklauso specialusis lengvojo automobilio isigijimas. Kokio dydzio ta kompensacija? Ir as kaip motina( ir slaugiantis asmuo) turiu teise registruoti ji savo vardu?

  • LZNS

   Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 BSI (1216 eurų), tačiau ne didesnis už faktines išlaidas.
   Jūs galite registruoti automobilį savo vardu, bet privalote turėti ir vairuotojo pažymėjimą, kitaip kompensacijos negausite.

 119. Vaida

  Laba diena,
  Norėjau paklausti ar įmanoma gauti kompensaciją automobilio įsigyjimui, jei man yra nustatytas darbingumo lygis 35%, bet pati neturiu vairuotojo pažymėjimo? Visur kur reikia nuveža vyras. Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Jeigu neturite vairuotojo pažymėjimo, kompensacijos gauti negalite.

 120. rugile

  turiu klausima ar gavus automobili galiu ji isnuomoti treciajam asmeniui pagal panaudos sutarti

  • LZNS

   Įstatymuose nėra parašyta, kad jis negali būti išnuomotas.

 121. Sigitas

  Jau ne pirmas kartas gaunu kompensaciją automobiliui, bet dabar gavimo terminas būtų dar po metų. Ar gaučiau konpensaciją jei automobilį nusipirkčiau anksčiau?

  • LZNS

   Taip, galite pirkti automobilį anksčiau.

 122. Rokas

  Sveiki, nusipirkau iprasta automobili mechanine pavaru deze ir jokiu spec. pritaikymu man nereikia ar man priklauso kompensacija?

  • LZNS

   O jūsų sveikatos sutrikimai atitinka kriterijus kuomet skiriama kompensacija?

 123. vaidas

  sveiki. noreciau pasiteirauti ar gali gauti kompensacija automobiliui isigyti asmuo, kuris neturi vairuotojo pazymejimo? jam pagal spec poreikius priklausytu. automobili vairuotu zmogaus vaikas. ar tokiu atveju kompensacija skiriama?

  • LZNS

   Įsakyme yra nurodoma, kad norint gauti kompensacija būtina pateikti kompensacijos gavėjo vairuotojo pažymėjimą, Tai jeigu neturėsite vairuotojo pažymėjimo, kompensacijos negausite.

 124. Agnė

  Sveiki,
  Ar šia kompensacija gali pasinaudoti slaugomo ligonio artimieji, kad pritaikytų automobilį ligonio vežiojimui? Ligoniui nustatyti dideli specialieji poreikiai (slauga).
  Ačiū.

  • LZNS

   Jeigu asmeniui yra nustatyta slauga, tai ši kompensacija nėra skiriama.

 125. Židrūna Lapinskaitė

  Sveiki. Gavau transporto priemonių įsigijimo kompensaciją. Man nustatyta kojų parezė. Ar galiu pirkti automobilį su mechanine pavarų dėže ir jo nepertvarkyti į rankinį valdymą ar galiu įsigyti auto su automatine pavarų dėže. Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Jeigu jūsų medicininėje vairuotojų sveikatos pažymoje bus parašyta, kad galite vairuoti automobilį su mechanine pavarų dėže, tai galite tokį pirkti, bet jeigu bus parašyta, kad galite vairuoti tik su automatine – reiks pirkti automobilį su automatine pavarų dėže.

 126. Rokas

  Laba diena, jeigu kompensacija jau paskirta per kiek laiko ji išmokama?

  • LZNS

   Ar jūs klausiate per kiek laiko išmokama kompensacija jeigu dokumentai pateikti sodrai ar socialiniam paramos skyriui? Jeigu taip, tai:
   – Fondo valdybos teritorinis skyrius arba savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio visų dokumentų pateikimo dienos.
   – Išmoka į asmens sąskaitą turėtų būti pervedama per 20 darbo dienų.

 127. Vida

  Laba diena,
  norėjau pasiteirauti ar prilauso kompensacija už automobilio įsigijimą visiškos negalios vaikinuko ( amžius viš 18 metų) vardu, jei jis neįgalus nuo vaikystės , visiška negalia nustatyta seniai, niekada nesinaudojo šia lengvata, gauna transporto išlaidas 9 eur, o kasdien savo tėvų transportu yra vežiojamas į dienos centrą.

  • LZNS

   Esant nustatytam slaugos specialiajam poreikiui lengvojo automobilio kompensacija yra skiriama tik iki 18 metų. Asmenims po 18 metų kompensacija skiriama tik kai jie gali patys vairuoti ir jiems nėra nustatytas specialusis slaugos poreikis.

 128. Vilhelmas

  Labas rytas,
  Ar man priklausytų kompensacija, jei man nustatyta šizofrenija? Su tokia liga šiaip negalėčiau vairuoti, bet daktarai man leidžia. Labai reikia nuosavo automobilio į kolegiją važinėti, nes autobusu reikia per aplinkui važiuoti beveik 2 valandas. Įmanoma ar nevargti?

  • LZNS

   Lengvojo automobilio kompensacija skiriama tik asmenims, kuriems apsunkinta judėjimo funkcija. Iš jūsų aprašymo suprantu, kad judėjimo problemų neturite, tai kompensacija jums nepriklauso.

 129. Kor

  Sveiki.esu 45% nedarbingas, bėdos su klubo sanariu, invaliduma gaunu nuo pat vaikystes, ar turiu galimybe gauti kompensacija automobiliui ar savam verslui?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti kriterijai kuriais remiantis skiriama kompensacija. Paskaitykite prašau ir jeigu rasite jūsų sveikatos sutrikimus atitinkantį kriterijų, tuomet priklauso.
   Dėl paramos verslui kreipkitės į Darbo biržą, nes yra daug faktorių pagal kuriuos skiriama parama ir reikalinga individualus įvertinimas.

 130. diana

  sveiki vyras gavo lengvojo automobilio isigijimo kompensacija. taciau neturi vairuotojo pazimejimo ar galetu zmona pasinaudoti sia kompensacija?

  • LZNS

   Ne, negali, nes suaugusiems asmenims kompensacija skiriama tik jei jie patys vairuoja automobilį.

 131. Rokas

  Per kiek laiko pranesa ar gausiu konpensasija?

 132. nastia

  per kiek laiko ismoka kompensacija?sodroj.

  • LZNS

   – Fondo valdybos teritorinis skyrius arba savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
   – Išmoka į asmens sąskaitą turėtų būti pervedama per 20 darbo dienų.

 133. Laima

  Gal galit man atsakyt, o gal tai sudėtingai. Ačiū

  • LZNS

   Jums buvo atsakyta 04.09, bet jei negavote atsakymo, tai jį pakartojame:
   „Mes negalime tiksliai pasakyti ar priklauso, nes vien tik iš parašymo „klubo sąnario operacija“ sunku spręsti apie jūsų funkcinius gebėjimus ir operacijos pasekmes. Skaitykite prašau kriterijus straipsnyje po kuriuo komentuojate ir jeigu atitinka nors vieną kriterijų tai priklauso arba pasitarkite su šeimos gydytoju.“ Ar jū ketina kreiptis dėl darbingumo nustatymo? Ar jis jums jau yra nustatytas? Jeigu nesikreipėt paprašykite, kad šeimos gydytojas regdamas dokumentus dėl darbingumo lygio nustatymo kartu pažymėtų, kad reikia nustatyti specialiuosius poreikius.

 134. Linas

  Laba diena,
  Norejau pasiteirauti, ar lengvatos automobilio isigijimui galioja nepaistant, automobilio tipo (vienaturis, minivenas, 4×4 varanciais ir t.t.), jei pakanka B kategorijos teisiu?

  • LZNS

   Kompensacija lengvojo automobilio įsigijimui skiriama nepriklausomai nuo automobilio tipo.

 135. Loreta

  Laba diena,
  norėjau pasiteirauti, jei žmogus serga išsėtine skleroze (turi vairuotojo pažymėjimą) ir jam yra parezės požymių, ar jam gali būti suteikta lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija? Ar reikia, kad reabilitologas nustatytų bartelio indeksą? Ar reikia neurologo išvados dėl ligos ir nustatyto EDSS? Jei reikia, kokie bartelio ir EDSS indeksų balai turi būti, kad būtų skiriama kompensacija dėl lengvojo automobilio įsigijimo?

  • LZNS

   Negalime tiksliai pasakyti ar bus ji skirta, nes „turi parezės požymių“ greičiausiai nėra parezė. Gydantis gydytojas sprendžia ar esami sveikatos sutrikimai atitinka kriterijus nustatyti specialiuosius poreikius, o NDNT sprendžia ar skirti lengvojo automobilio įsigijimo kompensaciją. Kokių specialistų įrašų reikia teikiant dokumentus, sprendžia šeimos gydytojas.
   Barhelio indeksas lengvojo automobilio kompensacijai neturi būti vertinamas.

 136. Daiva

  Sveiki. Turiu 40 procentu neigaluma. Sergu sunkia plauciu liga,sunku vaikscioti, lipti laiptais, nustatytas visiskas fizinio kruvio netoleravimas. Judedama labai dustu.dar po stuburos operacijos liko silpnai jautri kaire koja. Esu vairuojanti, turiu teises, nes be masinos as negaleciau iseiti is namu kad ir iki parduotuves.problema pasidare mehanine pavaru deze,nes sunku iminti sankabos svirtele.nesu saugi vairuodama. Automobilis vyro, jis juo vyksta i darba. Todel reikalui esan negaliu pati pasiekti gydymo istaigos bet kada prireikus. Ar galiu tiketis kompensacijos automobiliui isigyti su tokia negalia, nes pirkciau su automatine pavaru deze ir esant reikalui bet kada galeciau pasiekti norima tiksla.

  • LZNS

   Kreipkitės į šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo, nes mes negalime 100 proc. pasakyti, kad kompensacija bus skirta.

 137. Daiva

  Dar norejau pridurti kad as su 40 procentu negalia negaliu statyti automobilio neigaliesiems skirtoje vietoje. Toli pasistacius automobili ir pasiekus prekybos centra taip uzdustu kad nelieka jegu apsipirkimui

  • LZNS

   Jeigu jums bus nustatytas nors vienas specialusis poreikis, tuomet galėtumėt statyti automobilį neįgaliųjų automobilių parkavimo vietose.

 138. biruterutkauskiene24@gmail.com

  Turiu 60 proc. neįgalumą, esu 71 m. pensininkė, man amputuota koja šlaunies srityje. 2011. 03 mėn. Pirkau automobilį ir už jį gavau kompensaciją. Dabar noriu pirkti kitą automobilį, nes anas sugedo. Ar aš vėl galėsiu gauti kompensaciją. Daugiau jokių kompensacijų negaunu.

  • LZNS

   Praėjus 6 metams nuo kompensacijos gavimo dienos galite vėl kreiptis į NDNT dėl lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos specialaus poreikio nustatymo.

 139. Matas

  Sveiki, jeigu esu žemaūgis (ilgųjų kaulų sutrumpėjimas), valdau kojas ir rankas, bet negaliu eiti ilgų atstumų, tačiau nedasėkiu mašinos valdymo, ar skiriama kompensacija? Ir ar automobilis gali turėti mechaninę pavarų dėžę?

  • LZNS

   Ar straipsnyje po kuriuo komentuojate tarp nurodytų kriterijų radote jūsų sveikatos sutrikimus atitinkantį punktą?

 140. Dalia

  Sveiki,esu mama globojanti savo neįgalų suaugusį ,23 metų sūnų,kurio darbingumas tik 20 proc. ir kuriam 1.7 punktu nustatytas spec.nuolatines slaugos poreikis neterminuotai ir 4.1 punktu nustatytas spec.transporto išlaidų kompensacijos poreikis neterminuotai. Prieš 9 metus buvom pasinaudoję šiuo įstatymu ir įsigiję automobilį.O dbr mes ar galime pasinaudoti vel šia kompensacija? Dekinga už atsakymą

  • LZNS

   Galėsite, bet tik po naujų metų, kai įsigalios įstatymo pataisos.

 141. Sibata

  Laba diena noriu paklausti kur Kaune galima atlikti automobilio ivertinima.kad gauciau pinigelius uz pirkta automobili.

  • LZNS

   „KAUNO NEPRIKLAUSOMŲ AUTOEKSPERTŲ BIURAS“ Statybininkų g. 7-407, Kaunas 8 37 31 37 65, 8 699 37217
   „NEPRIKLAUSOMŲ EKSPERTŲ AGENTŪRA“ Chemijos pr. 8, Kaunas 8 37 45 20 02, 8 698 10883
   “Marleksa” UAB, Savanorių pr. 68/56-309, Kaunas, 8 37 200 337, 8616 85 351

 142. Žydrė

  Laba diena,
  noriu paklausti jeigu asmeniui skirta spec.transporto išlaidų kompensacija, bet jis pats nevairuoja automobilio, tai yra galimybė ją gauti.

  • LZNS

   Ne, negali, nes kompensacija suaugusiems asmenims skiriama tik tuo atveju jeigu asmuo turi vairuotojo pažymėjimą.

 143. Neringa

  kiek planuojama pakelti transporto išlaidų kompensaciją?

  • LZNS

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. Asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę kiekvieną mėnesį gauti 0,25 BSI dydžio transporto išlaidų kompensaciją iki nustatyto specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio termino pabaigos. Tai reiškia, kad išmokos dydis nesikeis, nebent padidėtų BSI.

 144. S.Andrius

  sveiki, ar kompensacija suteikiama neįgalios žmonos (I grupė, visiškai nevaikšto), sutuoktiniui?

  • LZNS

   Kompensacija suaugusiam asmeniui skiriama tik jam pačiam vairuojant automobilį, šeimos nariams skiriama tik turint vaikus, kuriems nustatyta slauga.

 145. Romas

  Laba diena, noriu sužinoti ar man gali būti skiriama kompensacija automobiliui įsigyti, jeigu sergu širdies nepakankamumo, inkstų nepakankamumo, diabetas II, kodas pagal TLK-10-
  AM, 150.0, 125.5, 134.0, 163.1, 148.0, 149.3,149.8, Z85.0,
  E78.0, I13.0, I25.2
  Dėkoju Jums
  Pagarbiai Romas

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi sveikatos sutrikimai, kuriems esant skiriama kompensacija. PAskaitykite prašau ir jeigu rasite nors vieną atitikmenį – tai priklauso.

 146. Paulius

  Sveiki,ar galiu tiketis automobilio kompensacijos pagal sia diagnoze??

  ( Y83.5 ,T92.6)

  Amputuota kaires rankos plastaka,invalidumo lygis 50 procentu.

  • LZNS

   Lengvojo automobilio kompensacijos skiriamos tik asmenims su kojų judėjimo sutrikimais.

 147. Rimgaudas Kirbutas

  Laba diena,noriu suzinoti kur ir kaip isigyti ‘ neigaliojo stovejimo vieta’zenklaEsu 30prc. darbingas,su judejimo negalia,pats vairuoju.Aciu

  • LZNS

   Neįgaliųjų stovėjimo vietų žymėjimą prie gyvenamųjų namų atlieka savivaldybė, todėl reiktų kreiptis į juos.

 148. alvydas.berniunas@gmail.com

  Turiu 80 proc. nedarbingumą,sergu,TIL-10-AM,120,0,148,0,E10,53,K29,61D50,0E10,22 prasidėjo komplikacijos su kojom,be lazdos nepaeinu ,ko dar trūksta gauti komensacyą mašinai.Dar dirbu puse etato privačiam darželi,ūkvedžiu reikalinga mašina,su automatinę dėžia,kairė koja nebegaliu paspausti sankabos,dešnės rankos peties sutrukę raiščiai.

  • LZNS

   Reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis pagal turimus ligos kodus patikrintų ar gali būti nustatyti specialieji poreikiai (transporto išlaidų kompensacija, lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija ir kt.) Jei kriterijai atitinka, jis paruoš dokumentus į NDNT, kur nustatys kas jums priklauso.

 149. nijole miseikiene

  laba diena, musu seima isigijo automobili su pandusu nes mes veziojam savo dukra jai 30metu ji yra visiskos negalios ir noretume suzinoti ar galim tiketis kompensacijos automobilio isigijimui.

  • LZNS

   Šiandien dienai kompensacija kolkas nėra skiriama, bet tikėtina, kad po naujų metų pasikeitus įstatymams ją galėsite gauti.

 150. Regina

  Laba diena, noriu paklausti kur Vilniuje galima atlikti automobilio ivertinima?

  • LZNS

   „NEPRIKLAUSOMŲ AUTOEKSPERTŲ BIURAS“ Asanavičiūtės g. 17, Vilnius 8 5 276 65 65

 151. DALIA

  Sveiki.Vairuoju 20 metų automobilį su automatine pavarų dėže.Kadangi dešinė koja paralyžiuota,automobilis pritaikytas(viską atlieku kairiąja-sukeisti akseleratoriaus ir stabdžio pedalai vietomis ir dar prie stabdžio pedalo pritaisyta rankena-galima stabdyti ir ranka,ir koja). Automobilio pritaikymas nebuvo įteisintas.Patarkite,kur reikia kreiptis,norint tą atlikti.

  • LZNS

   Ar asmuo kuris jums įdėjo rankinį valdymą turi įrenginio brėžinius? Jeigu brėžiniai yra, tuomet reikia kreiptis į Tuvlitos ekspertus dėl patvirtinimo, kad rankinis valdymas įrengtas gerai.
   Jei brėžinių neturite, reikia ieškoti specialistų, kurie juos parengtų ir tuomet kreiptis į Tuvlitą.

 152. Irena

  Auginu neigalu vaika, mums priklauso automobilio isigijimo kompensacija. Kaip tik planuojame pirkti. Kaip konkreciai apskaiciuojamas kompensacijos dydis? Na pvz turto vertintojai ivertina automobilio rinkos verte 6000eur. Koks tikslus kompensacijos dydis eurais? Dekoju

  • LZNS

   Jeigu automobilio rinkos vertė bus 6000 Eur, tai kompensacija bus 1216 Eurų.

 153. Jonas

  3.9. po apatinės galūnės naviko pašalinimo rekonstrukcinės operacijos, kurios metu specialiu onkologiniu endoprotezu buvo pakeisti keli sąnariai ir dalis kaulo arba visas jo segmentas;
  Man yra pasalintas vienos kojos kelio sanarys ir 12 cm slaunikalnio, istatytas endoprotezas, ar siuo atveju priklauso automobilio kompensacija ?

 154. Eglė

  Laba diena,

  Ar parama priklauso nuo to, kiek uždirbi pinigų? Ir ar tiksliai suprantu, kad paramai gauti, reikia pirmiausia nusipirkti automobilį, o tik tada prašyti paramos?

  Dėkoju už atsakymą

  • LZNS

   Parama nepriklauso nuo to kiek uždirbi pinigų. Kompensacija bus skirta tik nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos poreikį. Bet automobilį gali įsigyti anksčiau.

 155. Rasa

  Sūnui tuoj 18 m. Turi negalę nuo gimimo. Diagnozė TLK-10 Q74.0. Yra galimybė gauti kompensaciją

  • LZNS

   Q74.00 Įgimta rankos (-ų), įskaitant pečių juostą, formavimosi yda, nepatikslinta
   Apraše toks sveikatos sutrikimas nėra nurodytas, todėl kompensacija negali būti skirta.

 156. Birutė

  Sveiki,gal žinote kur galima įsidėti rankinį valdymą į automobilį?

 157. Valerij

  Laba diena, isigijau pries 2 metus masina gavau kompensacija, ar galiu dabar ja parduot ir ar nereikes grazint pinigus uz kompensacija ar reikia kur nors man praniast nes planoju nupirkt didesnia?

  • LZNS

   Galite parduoti nupirktą automobilį ir pirkti kitą, nieko grąžinti nereikės.

 158. Erikas

  Laba diena, kur kreiptis del paramos turint visus reikiamus dokumentus. Sodroje pasake, kad jie neismokes paramos, nes invaliduma moka ne jie.

  • LZNS

   Reikia kreiptis į tą įstaigą, kuri jums moką neįgalumo išmoką. Jūsų atveju tai greičiausiai bus socialinės paramos skyrius, todėl reikia kreiptis į juos.

 159. Jonas

  Kartoju komentara
  „3.9. po apatinės galūnės naviko pašalinimo rekonstrukcinės operacijos, kurios metu specialiu onkologiniu endoprotezu buvo pakeisti keli sąnariai ir dalis kaulo arba visas jo segmentas;
  Man yra pasalintas vienos kojos kelio sanarys ir 12 cm slaunikalnio, istatytas endoprotezas, ar siuo atveju priklauso automobilio kompensacija ?“

  • LZNS

   Negalime pasakyti 100 proc. ar ji bus skirta, nes sprendimą priima NDNT.

 160. Paulius

  Sveiki. Sergu parkinsono liga. turiu teises. ar priklausytu kompensacija ?

  • LZNS

   Negalime atsakyti, nes tai priklauso nuo judėjimo sutrikimo lygio. Tiksliau jums pasakytų šeimos gydytojas.

 161. Justina

  Sveiki,
  Norėjau pasiteirauti, vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje: pavarų dėžė ir rankinis valdymas.
  Neurologo nustatyta PAVIRŠINIO ŠEIVINIO NERVO, N. PERONEUS SUPERFICIALIS, KOMPRESINĖ NEUROPATIJA IR MONONEUROPATIJA (G 57.3).
  Ar įsigyjus automobilį galiu tikėtis, teigiamo sprendimo iš NDNT išlaidų kompensacijai?

  Ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Negalime tiksliai pasakyti, nes sprendimą priima NDNT.

 162. Dovilė

  Sveiki,mano darbingumas 35%,sergu raumenų distrofija,ar galiu tikėtis gauti kompensaciją automobiliui? Gaunu tik neįgalumo pensiją,(199€)jokių slaugos ir priežiūros pinigų negaunu,ačiū

  • LZNS

   Negalime atsakyti ar ji jums priklauso. Žiūrėkite kriterijus kurie surašyti straipsnyje po kuriuo komentuojate. jeigu jūsų sveikatos sutrikimai atitinka nors vieną, tai kreipkitės pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published