Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Valstybinio studijų fondo parama neįgaliems studentams

parama neįgaliems studentams

Nuo 2012 m. balandžio 30 d. Valstybinis studijų fondas kartu su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001.

Neįgaliems studentams nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2015 m. vasario 1 d. numatoma kas mėnesį skirti 520 Lt dydžio tikslines išmokas.

Studentas, pretenduojantis gauti tikslinę išmoką, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lyg;
  2. Aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos) pagal pirmosios pakopos studijų programą;
  3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) nuobaudų.
  4. Tikslinės išmokos bus mokamos neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Tikslinei išmokai gauti reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas (galima užpildyti ir Studijų direkcijoje);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Neįgaliojo pažymėjimo kopija.

Dokumentai tikslinei išmokai gauti teikiami du kartus per metus:

  1. rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį) – rugpjūčio 15 – rugsėjo 15 dienomis,
  2. pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį) – vasario 1-15 dienomis.

DĖMESIO!

Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, Valstybinis studijų fondas gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Visa studentui reikalinga informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo tinklalapyje adresu: Valstybinis studijų fondas

Parašykite komentarą

Your email address will not be published