Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Neįgalių studentų rėmimas

Neįgalių studentų rėmimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1187 įsigaliojo nauja finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo redakcija (Žin., 2009, Nr. 117-5021).

Vadovaujantis aprašo 3 punktu, finansinė pagalba bus teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus šio aprašo 10.3 punkte numatytą atvejį) studijuoja:
2.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
2.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
2.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
2.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
3. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Neįgaliesiems, atitinkantiems šio aprašo 3 punkto reikalavimus, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiai dienai 180 Lt);
2. įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiai dienai 416 Lt);
3. įstojusiems į aukštąsias mokyklas 2009 metais ir vėliau ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiai dienai 416 Lt dydis).

Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios arba šio aprašo 3 punkte nurodytų sąlygų atsiradimo pateikia aukštajai mokyklai:

1. prašymą suteikti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimą.

Sprendimą dėl finansinės pagalbos skyrimo ir mokėjimo nutraukimo priima aukštoji mokykla, kurioje studijuoja neįgalusis.

Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published