Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija

auto pritaikymas

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 BSI (1216 eur.), tačiau ne didesnis už faktines išlaidas.

Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT).

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims nuo 18 metų amžiaus, labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo būklėms, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

1. vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms/plegijoms, paraparezėms/plegijoms, hemiparezėms/plegijoms, tetraparezėms/plegijoms);
2. abiejų kojų arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos (kodas pagal TLK-10-AM I70, I70.2x), esant II B stadijos arterinės kraujotakos lėtiniam nepakankamumui (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
3. abiejų kojų III–IV laipsnio lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (kodas TLK-10-AM I80.2, I87.0);
4. abiejų kojų limfostazė (III laipsnio galūnės edema – nuo 4 iki 6 cm storesnė galūnė; IV laipsnio galūnės edema – daugiau nei 6 cm storesnė galūnė) (kodas pagal TLK-10-AM I89.0);
5. abiejų pėdų bigės Šoparo sąnaryje;
6. blauzdos arba šlaunies bigė;
7. operaciniu būdu neišgydoma arba negydytina klubo ar kelio sąnario ankilozė (universiteto Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu);
8. po dubens vienos pusės pašalinimo operacijos (hemipelvektomijos), dėl kurios pacientas negali laisvai judėti (universiteto Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu);
9. po apatinės galūnės naviko pašalinimo rekonstrukcinės operacijos, kurios metu specialiu onkologiniu endoprotezu buvo pakeisti keli sąnariai ir dalis kaulo arba visas jo segmentas;
10. III–IV laipsnio stuburo deformacijos, trukdančios stovėti ir vaikščioti;
11. inkstų IV laipsnio nepakankamumas, V stadija, gydomas dializėmis;

SVARBU: Vienam asmeniui gali būti nustatomas tik vienas specialusis poreikis, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tokiu atveju jam gali būti nustatytas ir specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Tai reikškia, kad jei jums nustatytas slaugos poreikis, kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimą jūs negausite.

Norint gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją reikia atlikti sekančius žingsnius:

Pirmas. Poliklinikoje ar privačioje gydymo įstaigoje gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma ar asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine/mechanine pavarų dėže;

Antras: šeimos gydytojas surengia reikiamus dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą, lengvojo automobilio kompensacijos poreikiui nustatyti. Atkreipiame dėmesį, kad BARTHEL INDEKSO nustatymas nebūtinas ruošiant dokumentus į NDNT lengvojo automobilio įsigijimo specialiam poreikiui nustatyti.

Trečias: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatyti Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį ir gauti tai patvirtinančią pažymą. Pildant prašymą nustatyti lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijai būtinai pažymėkite, kad jums reikia nustatyti tik šį poreikį. Rekomenduojame parsisiųsti šį prašymo šabloną prašymo forma

Svarbu:Nustatant tik lengvojo automobilio kompensacijos poreikį kiti specialieji poreikiai negali būti vertinami iš naujo (Įsakymas 2013 m.  27 d. Nr. A1-713/V-1248 „16.2. kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio ir (ar) specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.“)

Trečias. Turėti savo vardu registruotą automobilį (jis gali būti įsigytas iki NDNT pažymos gavimo). Vienam automobiliui skiriama tik viena kompensacija. Jeigu sveikatos priežiūros išduotoje vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje nurodyta, kad galite vairuoti su automatine pavarų dėže, tai rankinį valdymą įsirengti nebūtina. Jei minėtoje pažymoje nurodyta, kad reikalingas rankinis valdymas, tai būtina jį įrengti, kitaip negausite kompensacijos.

Ketvirtas. Atlikus anksčiau minėtas procedūras, kaip reikalauja teisės aktai, reikia dar įvertinti automobilio rinkos vertę, kurią atlieka nepriklausomi turto vertintojai. Gavus nepriklausomų turto vertintojų ataskaitą, galite kreiptis į kompensacijas už automobilio įsigijimą išmokančias įstaigas. Jei Jums netekto darbingumo pensiją moka „Sodra“, tuomet reikiamus dokumentus reikia pristatyti į Jums išmokas mokantį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių. Kiti asmenys dokumentus pristato į miestų (rajonų) savivaldybių socialinės paramos skyrius.

Penktas. Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai. Šiai kompensacijai gauti gyvenamosios vietos Fondo valdybos teritoriniam skyriui arba savivaldybių administracijoms pateikiami tokie dokumentai:

 1. prašymą skirti lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
 3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;
 4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a);
 5. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
 6. dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas: sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba pirkimo–pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
 7. transporto priemonės registracijos liudijimą;
 8. nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);
 9. tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo išlaidas.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo pateikia visų nurodytų dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notaro, ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens, išskyrus dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas (gali būti pateikiami šių dokumentų originalai, arba jų kopijos, patvirtintos VĮ „Regitra“).

Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas:

Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama kartą per 6 metus asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.

Puslapiai 1 2

Komentarai 91

 1. Rūta

  Sveiki, noriu paklausti ar turiu teisę gauti automobilio statymo kortelę, turiu 35/ nedarbingumo lygį dėl stuburo traumos?

 2. Petras

  Man 63 netai. Turiu 15 procentų darbingumą dėl širdies ir krajagyslių ligų. Tris kartus stentuotas, turėjes infarktus.Ar man priklauso automobilio pirkimo kompensacija. Vairuosiu pats.

  • LZNS

   Skaitant lengvųjų automobilių skyrimo tvarkos aprašą, jūsų susirgimas neminimas tarp tų, kuriems skiriama ši kompensacija. Kompensacija skiriama turint judėjimo negalią. Tai galėčiau teigti, kad nepriklauso.

 3. Saul

  Sveiki,
  ka tik gavau ,,specialiojo lengvojo automobilio isigijimo ir jo techninio pritaikymo islaidu kompensacijos poreikio nustatymo pazyma“. Tvarkausi kompensacijai reikalingus dokumentus. Iskilo keli klausimai:
  1. Reikia pateikti ,,asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a)“.
  Turiu dar isduota 2013 09 12, kuri galioja iki 2023 09 11, nurodyta, kad pagal sveikatos bukle ,,gali vairuoti be apribojimu“. Ar tokia pazyma nera per sena, ar reikia naujos? ir ar nuorod, kad gali ,,vairuoti be apribojimu“ bus tinkama gauti kompensacija isigijus automobili su automatine pavaru deze.

  2. Automobilis pirktas lizingu. Skaitau, kad ,,jei automobilis įsigytas lizingo būdu, – lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui“. Pirma sakinio dalis klausimu nekelia, taciau ,,ir nuosavybes teises i automobili perdavima lizingo gavejui“ man nevisai aiski. Kai automobilis perkamas lizingu, nuosavybes teise yra banko (nes automobilis ikeistas bankui), t.y. lizingo davejo, o ne gavejo. Lizingo gavejas (as) yra tik transporto priemones valdytojas.
  3. Taip pat reikia pateikti nepriklausomo turto vertintoji ataskaita. Ar tiks vertinimo ataskaita, kuria pateikiau bankui tada, kad pirkau auto, t.y. anksciau negu kreipiuosi del kompensacijos? Taip pat ar tinka banko, kuris dave lizinga ir vertino auto, turto vertinimas (SEB)?
  Is anksto aciu

 4. Egidijus

  2012m .transplantuota sirdis,siuometu nustatyta klubo sanario artroze,beveik nevaikstau,santariskiu klinikoi buvo sukv iestas gyytoju konsiliumas nerekomenduoja protezuoti klubosanario delpavojingos atmetimoreakcijos.armanpriklausytu lengvojo automobilioisigyjimo kompensacija siuo metu labai sudetinga pasiekti butiniauses gydymo istaigas,seimos gydytojus,nes neturiu lesu isigyti automobili.galiojantivairuotomopazymejima turiu.

  Aciu.

  • LZNS

   Jeigu jūs atitinkate punktą „operaciniu būdu neišgydoma arba negydytina klubo ar kelio sąnario ankilozė (universiteto Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu)“, tuomet priklauso.

 5. Antanas

  Turiu 80 proc. neįgalumą. Sergu melonoma , kojai yra padarytos 9 operacijos.. taip pat yra pripažinta trombombolija bei skydliaukė. Ar galiu kreiptis dėl kompensacijos automobiliui įsigyti.

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašytos sąlygos, kuriuo atveju skiriama kompensacija automobiliui įsigyti. Jeigu randate jums tinkama kriterijų, tuomet kreipkitės į NDTN.

 6. Jurgita

  Sunui 9m.Gaunam sunku neigaluma su prieziura.tai galiu gauti kompensacija isigygijimui autombiliui?
  Aciu

  • LZNS

   Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidos mokamos tik šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 7. Edita

  Turiu 50% neigaluma,ir turiu gavusi transporto islaidoms.Noriu isigyti automobili,ar ji galeciau isigyti,ir kokie tolimesni veikmai.Aciu

  • LZNS

   Transporto išlaidų kompensacija nėra lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija. Tai yra du skirtingi dalykai. Supratome, kad jums nustatytas transporto išlaidų kompensavimo specialusis poreikis, bet ar jums nustatytas lengvojo automobilio kompensacijos poreikis. Jeigu nustatytas tuomet gausite kompensacija, jei ne – tuomet turėsite įsigyti automobilį už savo lėšas ir kompensacijos negausite.

 8. Mindaugas

  Laba diena o kas kiek metu galima gauti automobilio isigijimo poreiki kai esi dyalizuojamas?

 9. Eivinas

  Laba diena, del transporto priemones kompensacijos, Inkstu ligos buvo atliekamos hemodializes , 2015 lapkricio menesi persodino inksta , del imuno supresijos vaistu kad neatmestu inksto ir kad nepasigauti infekcijos isigijau automobili kelionem i klinikas, del saugumo kad nepasigauti infekcijos , nes viesajam transporte rizika yra gan didele, ar man priklauso automobilio kompensacija ?
  Ačiu

  • LZNS

   Ne nepriklauso, nes viešajame transporte pasigauti infekciją rizika yra ne didesnė nei prekybos centruose, gydymo įstaigose (klinikose), gatvėse ir kitose viešose vietose.

 10. Jonas

  Laba diena,
  Man atlikta dubens kairės pusės operacija (hemipelvektomija),ryšium su onkologine liga.
  Ar galiu jau šiuo metu kreiptis į šeimos gydytoją, kad būtų surengti reikiami dokumentai, kurie turi būti pateikti į NDNT lengvojo automobilio įsigijimo specialiam poreikiui nustatyti ir automobilio statymo kortelei gauti ?
  Ar privalau laukti kol bus galutinai baigtas gydymo,protezavimo ir nedarbingumo lygio nustatymas ?

  • LZNS

   Darbingo amžiaus asmeniui specialieji poreikiai gali būti nustatyti tik kai yra nustatytas ir darbingumas. Taigi teks palaukti kol bus nustatytas darbingumas.

 11. Mindaugas

  Laba diena kokia dbr suma yra skiriama automobilio isigijimo poreikiuj?

  • LZNS

   kolkas nėturime žinių, kad planuojama didinti.

 12. Mindaugas

  KAi inksta persodina Bepriklauso automobilio poreikis ?

 13. jurate

  Laba diena, mano sūnui nustatė sunkų įvairiapusį raidos sutrikimą ir skirtas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, norėčiau sužinoti ar mums priklauso Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ?

  • LZNS

   Lengvojo automobilio kompensacija skiriama tik tuo atveju kai vaikui nustatoma slaugos specialusis poreikis.

 14. Laima

  Laba diena. 2 kartus esu gavusi lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija. Sergu RA. o paskutini karta prieš pora metu jau nebedavė. Sako nebepriklauso, nes nėra tokios ligos sąraše. Ką man daryti?

 15. Laima

  RA – reumatoidinis artritas. Esu 25 proc. darbinga.

 16. Jolanta

  Laba diena. Esu dializuojama ir šiuo metu ndnt svarsto dėl auto kompensacijos. Klausimas: kodėl skiriama tik su automatine pavarų dėže, mano negalia yra ne su judėjimo sutrikimu? Ačiū.

  • LZNS

   Skiriama ne tik su automatine pavarų dėže, gali būti ir su mechanine. Viskas priklauso nuo to kaip parašyta vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymoje: jeigu ten nėra apribojimų, kad turite vairuoti su automatine pavarų dėže, galite pirkti automobilį ir su mechanine.

 17. alfas

  Noreciau paklausti, ar man priklausytu kompensacija isigyjant legvaji automobili zmonai (kuriai nustatytas specialusis nuolatines slaugos poreikis) gabenti i medicinos istaigas? Aciu

  • LZNS

   Kai asmeniui yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nenustatomas, tai reiškia, kad ši kompensacija jums nepriklauso.

 18. Ramunė

  Sveiki jei asmuo neturi vairuotojo pažymėjimo, ar ši kompensacija galioja kitiems šeimos nariams , jei asmeniui reikalinga transporto priemonė?

  • LZNS

   Jeigu asmuo neturi vairuotojo pažymėjimo, šeimos nariai negali pasinaudoti šia kompensacija, nebent tai yra nepilnametis vaikas, kuriam nustatytas slaugos poreikis.

 19. Sonata

  Sveiki.Turiu lll laipsnio inkstų nepakankamumą ir podagra,darbingumas 40procentų.Ir.ar priklauso kompensacija transportui?

  • LZNS

   Kad sužinoti ar priklauso ši kompensacija jums reiktų nustatyti specialiuosius poreikius. Be to straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi sveikatos sutrikimai kuomet ši kompensacija yra skiriama.

 20. Laimutis

  Sveiki,
  Norėjau pasiteirauti ar LŽNS atstovai dalyvauja ruošiant įstatymus ir tvarką dėl pvz. spec. poreikių, kompensacijų? Gal galėtumėt pakomentuoti, kodėl koreguojamos tvarkos pablogina neįgaliųjų situaciją?
  Turiu mintyje konkrečius atvejus, kai neįgalieji anksčiau gavę kompensacijas, pasikeitus skyrimo tvarkai jau negali gauti? Ir ar tai galima laikyti, kaip neįgaliųjų situacijos gerinimu?

 21. Marija

  Sveiki, turiu koju spazmine paraplegija, nustatytas 50proc. darbingumas, kas menesi gaunu tam tikra pasalpa, ar turiu galimybe i lengvojo automobilio isigijimo kompensacija? Jei taip, kokio dydzio ji butu?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti sveikatos sutrikimai kuomet skiriama ši kompensacija. Paskaitykite prašau arba pasikonsultuokite su šeimos gydytoju.
   Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 BSI (1216 eur.), tačiau ne didesnis už faktines išlaidas.

 22. Kristina

  Laba diena,
  Turiu mažametį sūnų, kuriam po kaulų čiulpų transplantacijos nustatytas sunkus neįgalumas ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Per mėnesį 4 kartus tenka planiškai važiuoti į ligoninę Vilniuje. Vykti galime tik savo transportu, nes dėl sisteminės infekcijos pavojaus ir vaiko būklės lankytis susibūrimo vietose griežtai draudžiama. Ar tokiu atveju mums priklausytų kompensacija?

 23. Adele

  Sveiki, yra tokia situacija, mano giminaitis turi lygiai tokia pat koju problema kaip as, tiesiog jis dar sunkiau vaiksto. Jam buvo skirta nedarbingumas 70proc ir jis gavo automobilio kompensacija, man buvo skirta 50proc bet automobilio kompensacijos negavau. Ar tai gali priklausyti nuo procentu nors diagnoze visiskai ta pati? Labai svarbu, kad atsakytumete, visi kalba skirtingai.

  • LZNS

   Jeigu jūsų giminaitis sunkiau vaikšto, reiškiasi jo būklė yra sunkesnė ir darbingumas dėl to kaip matote nustatytas daug mažesnis negu jūsų. Tačiau kompensacijos skyrimas priklauso ne nuo darbingumo lygio. Negalime komentuoti pagal kokį kriterijų jam buvo skirta automobilio kompensacija, nes neturime pilnos informacijos.

 24. Birutė

  Sveiki, mano senelis gavo transporto įsigijimo lengvatą, jam 92 metai. Nuo ko pradėti tvarkyti visą šį procesą ir kaip suprantu automobilis turi būti jo vardu? Tokiu atveju mna reiktų įgaliojimo ar kaip?

  • LZNS

   Norint gauti lengvojo automobilio kompensaciją, asmuo, kuriam nustatytas šis poreikis, turi Sodrai ar socialinės paramos skyrių pristatyti įvairius dokumentus, tarp kurių turi būti asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a) ir Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Jeigu asmuo neturi vairuotojo pažymėjimo ar vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymos, kad gali vairuoti tai asmuo kompensacijos negaus. Taigi ar jūsų senelis turi vairuotojo pažymėjimą? Ar gydytojai išduos pažymą, kad jis gali vairuoti? Jeigu, taip tuomet jums reikalingas įgaliojimas tvarkyti dokumentus: t.y. įsigyti automobilį jo vardu, atlikti pritaikymus, jeigu tokie yra reikalingi, įvertinti automobilio kainą pas nepriklausomus ekspertus ir tuomet pateikti reikiamus dokumentus į tą įstaigą, kuri moka neįgalumo ar senatvės pensiją.

 25. Natalija

  Sveiki,norejau suzinot ar man priklauso transporto isigijimo lengvata,
  sergu reumatoidiniu artritu .
  Esu netekus 70%darbingumo, darbingumo lygio priezastis 27.1 ligos,
  diagnozes kodas pagal TLK -10 M05.8

  Natalija

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, jis žinodamas visas ligas (pagrindines ir šalutines) pasakys ar priklauso ši kompensacija.

 26. Saulius

  Laba diena,esu nedarbinga 80% ligos kodas A18.0 , G82.2 bei nustatytas 2.13.1.specialaus nuolatinio poreikio ir 4.1.specialaus transporto išlaidų kompensacijos poreikiai , norėjau paklausti ar galėčiau prašyti lengvojo automobilio įsigijimo išlaidu kompensacijai gauti?

  • LZNS

   Turėtų priklausyti. O jums kai nustatinėjo specialiuosius poreikius nenustatė kompensacijos poreikio? Ar turite vairuotojo pažymėjimą?

 27. Saulius

  Pamiršau parašyti kad nedarbingumas duotas metams.

 28. Vidas

  Sveiki,gavus lengvojo automobilio įsigijimo išlaidu kompensacijai ar pirma reikia įsigyti automobilį ir tik po to gauni kompensaciją , ar gauni pinigus ir tada renkiesi automobili?

  • LZNS

   Iš pradžių reikia įsigyti automobilį.

 29. Linas

  Mano diagnozė yra dešinės pėdos parezė. Kad galėčiau vairuoti reikalingas techninis pritaikymas – greičio pedalas kairei kojai montuojamas į automobilį su automatine pavarų dėže. Jo kaina 545 eurai. NDNT lengvojo automobilio įsigiįjimo ir techninio pritaikymo kompensacijos poreikio man nenustatė. Pasakė, kad mano diagnozės nėra kriterijų sąraše, kuriems esant poreikis priklauso. Kodėl tokia neteisybė? Kur galėčiau dėl to kreiptis?

  • LZNS

   Tokie yra mūsų įstatymai, lengvojo automobilio kompensacija skiriama tiems kas juda su kompensacine technika (vežimėliais, ramentais, vaikštynėmis ir kt.), yra amputuota dalis kojų arba yra dializuojami. Ši parama yra orientuota į sunkiausia negalią turinčius asmenis. Už skiriama 1216 eurų reikia įsigyti ir automobilį ir jį pritaikyti. Seniai kalbame, kad parama turi būti skiriama didesniam ratui asmenų, tačiau valstybė kolkas neranda tam lėšų.

 30. Dovile

  Laba diena gavau tokia pazyma “ specialiojo lengvojo automobilio isigijimo ir jo tehninio pritaikimo islaidu kompensacijos poreikio nustatymo pazyma “ noriu isigyti masina kokie tolimesni veiksmai turi buti? Ir kokia tai turetu buti masina .darbingumo lygis 40% .

  • LZNS

   Visi veiksmai surašyti straipsnyje po kuriuo komentuojate. Automobilis gali būti toks koks jums patinka ir nenustatyti apribojimai: gali vairuoti tik su rankiniu valdymu ar automatine pavarų dėže. Jeigu yra kuris nors iš šių apribojimų, tokį automobilį ir reiktų pirkti.

 31. Laimutis

  Laba diena,
  Pridedu ištrauką.

  „Dėl B2.13. labai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos:
  2.13.1. hemiplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, kai Bartelio indeksas 25–40 balų (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.); “

  Jūs rašote, kad nustatant spec. poreikį dėl automobilio įsigijimo kompensacijos skyrimo nereikia nustatinėti BARTEL indekso. Bet cituojamame apraše nurodomas šis indeksas
  Kaip turėtų būti iš tikro?

  • LZNS

   Jūs supainiojote specialiuosius poreikius ir jiems taikomus punktus:
   2. Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:
   2.13.1. hemiplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, kai Bartelio indeksas 25–40 balų (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
   3. Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims nuo 18 metų amžiaus, labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo būklėms, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:
   3.1. vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms / plegijoms, paraparezėms / plegijoms, hemiparezėms / plegijoms, tetraparezėms / plegijoms);

 32. Laimutis

  Ačiū už paaiškinimą.
  Mano atveju gydytojas neurologas ir rėmėsi ir vadovavosi kriterijais, kurie taikomi dėl specialių nuolatinės priežiūros poreikių.
  Aš kreipiausi dėl transporto įsigijimo kompensacijos. Man buvo pakomentuota tokie kriterijai ( kad tur turi būti vežimėlį ar su vaikštyne ir panašiai). Tik tada gali pretenduoti į šiuos spec. poreikius.
  Manau gal nelabai teisingai pasižiūrėjo į situaciją.
  Gal galėtumėt nurodyti kokiame dokumente būtų galima plačiau pasižiūrėti punktų nr.3 ir 3.1 kriterijų aprašymą?

 33. Lina

  Laba diena, norejau paklausti jeigu masina yra pritaikita neigaliam zmogui (rankinis valdymas + automatine pavaru deze) ar ja gali vairuoti ir negalia neturintis asmuo, mano vyras?

 34. Valdonė

  LABA DIENA, MAN NUSTATYTAS INKSTŲ FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMAS V STADIJA, PASKIRTI SPEC. POREIKIAI. 2013 m. UTENOJE IŠ FIZINIO ASMENS PIRKAU 2011 m. GAMYBOS AUTOMOBILĮ SU AUTOMATINE PAVARŲ DĖŽE, BET NETURIU NEI SĄSKAITOS FAKTŪROS, NEI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES. GYVENU KAUNE IR REGULIARIAI PRAEINU TECHNINĘ APŽIŪRĄ. SAKYKITE, KUR MAN IEŠKOTI PIRKIMO SUTARTIES IR AR TAI ĮMANOMA DABAR GAUTI?
  AČIU UŽ ATSAKYMĄ

  • LZNS

   Pirkimo – pardavimo sutarties kopiją galite gauti Regitroje.

 35. Terese

  Norejau suzinot jai vairuotojo pazymejimo neturiu ar galiu igyt teise automobilio kompensacijai.atitinka punktai del judejimo su vaiksciuojimu.aciu

  • LZNS

   Įsakyme yra nurodoma, kad norint gauti kompensacija būtina pateikti vairuotojo pažymėjimą, Tai jeigu neturėsite vairuotojo pažymėjimo, kompensacijos negausite.

 36. vitalijus

  labas,ar man priklausytu kompensacija lengvojo automobilio isigyjimui.esu po sirdies persodinimo operacijos plius po operacijos cukrinis diabetas ,diabetine neuropatija.aciu.

  • LZNS

   Lengvojo automobilio kompensacija yra skiriama labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai. Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti funkciniai sutrikimai kuomet skiriama ši kompensacija. Paskaitykite prašau ir pažiūrėkite ar jūsų sveikatos sutrikimai atitinka nurodytus sąraše. Jeigu atitinka nors vieną- tai priklauso, jeigu ne – tai nepriklauso.

 37. Vitalijus

  Ačiū aišku.tik labai įdomu kaip gauna tą kompensaciją su 40% žmogus dar dirbantis.aisku turi jis su stuburu problemu.bet ne ką mažiau ir aš.dar plius širdis keista sunku vaikščioti.ir čia Kaune vyksta tas.

 38. Jurgita

  Laba diena.Turiu sunu serganty,jis turi vidutiny neygalumo lygi ir spec poreikius.Ar mum yra galimybe gauti parama automobilio ysigyjimui?Jei taip tai kur man reiktu kreiptis.

  • LZNS

   Jeigu vaikui nėra nustatyta slauga, tai kompensacija automobilio įsigijimui nepriklauso.

 39. Laima

  Ar priklauso kompensacija po kairio klubo sanario operacijos, nes reikalingas automobilis su automatine pavarų dėže. Ačiū

  • LZNS

   Mes negalime tiksliai pasakyti ar priklauso, nes vien tik iš parašymo „klubo sąnario operacija“ sunku spręsti apie jūsų funkcinius gebėjimus ir operacijos pasekmes. Skaitykite prašau kriterijus straipsnyje po kuriuo komentuojate ir jeigu atitinka nors vieną kriterijų tai priklauso arba pasitarkite su šeimos gydytoju.

 40. Žydronė

  Sveiki mano sūnui 18 metų nustatytas jaunatvinis idiopatinis poliartritas. ar jam priklauso automobilio kompensancija?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi kriterijai kuomet skiriama lengvojo automobilio kompensacija. Paskaitykite prašau ir jeigu atitinka nors vieną nurodytą kriterijų tuomet priklauso.

 41. Sibata

  Laba diena noriu paklausti turiu skirta automobiluo isigyjimiui pasakpa gauti ir niriu suzinoti ar butinai reik pirkti su autimatine greiciu deze ar galiu pirktj ir su mehanine.

  • LZNS

   Nebūtinai. Reikia žiūrėti kas parašyta jūsų vairuotojo sveikatos medicininėje patikrinimo pažymoje. Jeigu neparašyti jokie apribojimai (pvz. gali vairuoti tik su rankiniu valdymu ar automatine pavarų dėže) tai galite pirkti automobilį ir su mechanine pavarų dėže.

 42. Žymantas

  Sveiki. Turiu nustatytą NDNT automobilio įsigijimo kompensavima. Automobilį pirkau Vokietijoje iš fizinio asmens. Tinka abiejų šalių pardavimo – pirkimo sutartis?

  • LZNS

   Reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
   – sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
   – arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;

 43. Simona

  Laba diena. Sergu Įgimtu cerebriniu paralyžiumi turiu 2grupe 60% turiu vairuotojo pažymejima ar galečiaiu gauti kompensacija automobiliui?? Vairuoju pati automata
  Ačiū

  • LZNS

   Jeigu esant cerebriniam paralyžiui yra vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms/plegijoms, paraparezėms/plegijoms, hemiparezėms/plegijoms, tetraparezėms/plegijoms), tuomet galite kreiptis į šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 44. aleks

  labas,ar turiu teise i automobili jei esu neigalus 70%.ir dar dabar man nustate stuburo juosmenines dalies degeneracinius-distrofinius pakitimus 3 stadija..osteochondroze,spondilioze, spondilioartroze. disku vakumine degeneracija.L4anterolisteze.skolioze.L4/5listezinis disko issigaubimas.L5/S1 disko protruzija.taip pat pakeistas kelio sanaris desnes puses ir reikia keisti kaires kojos kelio sanari nes tarpas 1mm.

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate surašyti visi kriterijai kuomet skiriama lengvojo automobilio kompensaciją, ar radote nors vieną atitikmenį?

 45. Rasa

  Gavau “Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą“. Minėta pažyma galioja ribotą laiką ar neterminuotai? T.y. jei automobilį įsigysiu tik po 2-jų metų kompensaciją gausiu?

 46. aleks

  taip radau 10 straipsnis .3 stadija stuburo juosmens deformacija.pas mane parasyta 3 stadija degeneracija.is lotynu kalbos isvertus deformacija yra iskreipimas,nukripimas nuo to kas iprasta ,normalu t.y pakitimas.degeneracija taip pat yra pakytymas.tomografijos isvadoje aiskiai parasyta stuburo dalies degeneraciniai-distrofinai pakitimai 3 stadija.ir tie pakitimai trukdo stoveti ir vaikscioti.del to nutariau kreiptis i sveikatos ministra ,seimo sveikatos reikalu komiteta,europos sajungos sveikatos organizacijas.negalima traktuoti ta pacia reiksme savaip.taip galima manipuliut zuodziais kaip kam patogu ,to buti neturetu.

 47. Klaipeda Geliu g. 23-4

  ESU I RP. INVALYDAS,SERGU DEABETU,JAU 225 M.VAIKSTAU SUNKIAI NE NEBEJAUCIU KOJU IKI KELI PER KAPILIARUS NEPRAEINA KRAUJASYRA DEABETINE NIAUROPATIJAIR DAR VIOKIU LIGU SUSIJUSIU SU DESBETU,SIRDIES LIGO 2 KARTUS SUNTUOTAS 8 STENTAI ZONDUOJAMAS ,PRAPLETIMAS DAUG KARTU,NET NEPRISIMENU,MAAZA TO KAD KOJOM BEVEIK NEOAEINU TAI SIRDIS DIRBA NE VISU GALINGUMU TAI JUDEJIMAS TRAGISKAS BUNU NAMUOSE ,TURIU NUSIPIRKES NESENEI MASINA SU AUTOMATINA DEZE ,TAI VIENINTELIS MANO JUDEJIMO BUDAS .kREIPIAUSI I NEIGALIUJU SKIRIMO KONTORA PAS PAVADUOTOJA,ATSAKIMAS PROTUI NESUPRANTAMAS,KAI NUPIAUS KOJA TADA IR KRI=PKITES KUR MESGYVENAM

 48. Elena

  Vaikui nustatytas sunkus neįgalumas ir priežiūra.gavome iš neįgalumo tarnybos pazyma automobilio pirkimo kompensavimui.pati nevairuoju ar gali vaiko tėvas kreiptis kompensacijai gauti?

Parašykite komentarą

Your email address will not be published