Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija

auto pritaikymas

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 BSI (1216 eur.), tačiau ne didesnis už faktines išlaidas.

Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT).

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims nuo 18 metų amžiaus, labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo būklėms, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

 1. labai sutrikusios galūnių funkcijos sergant nervų sistemos, atramos ir judėjimo aparato ligomis, kai bent vienos kojos jėga yra 0–2 balai (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
 2. labai sutrikusios galūnių funkcijos, kai yra nugaros smegenų pažeidimas pagal klasifikaciją ASIA A, B (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
 3. abiejų kojų arterijų aterosklerozė, kai kraujotakos nepakankamumas yra ne žemesnės nei II B stadijos pagal Fonteno klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 4. abiejų kojų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (abiejų kojų lėtinė venų liga), C5–C6 klasės klasifikacija pagal CEAP klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 5. abiejų kojų limfostazė, III–IV stadija pagal Mikos klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 6. lėtinė inkstų liga, IV–V stadija, kai atliekamos dializės (pateikta gydytojo nefrologo išvada);
 7. III–IV laipsnio stuburo deformacijos, kai asmeniui stovėti ir judėti reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 8. būklė po hemipelvektomijos (vienos dubens pusės pašalinimo operacijos) (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 9. klubo sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 10. kelio sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 11. šlaunies arba blauzdos bigė;
 12. abiejų pėdų bigės Šoparo sąnaryje.

SVARBU: Vienam asmeniui gali būti nustatomas tik vienas specialusis poreikis, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tokiu atveju jam gali būti nustatytas ir specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Tai reikškia, kad jei jums nustatytas slaugos poreikis, kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimą jūs negausite.

Norint gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją reikia atlikti sekančius žingsnius:

Pirmas. Poliklinikoje ar privačioje gydymo įstaigoje gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma ar asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine/mechanine pavarų dėže;

Antras: šeimos gydytojas surengia reikiamus dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą, lengvojo automobilio kompensacijos poreikiui nustatyti. 

Trečias: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatyti Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį ir gauti tai patvirtinančią pažymą. Pildant prašymą nustatyti lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijai būtinai pažymėkite, kad jums reikia nustatyti tik šį poreikį. Rekomenduojame parsisiųsti šį prašymo šabloną prašymo forma

Svarbu:Nustatant tik lengvojo automobilio kompensacijos poreikį kiti specialieji poreikiai negali būti vertinami iš naujo (Įsakymas 2013 m.  27 d. Nr. A1-713/V-1248 „16.2. kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio ir (ar) specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.“)

Trečias. Turėti savo vardu registruotą automobilį (jis gali būti įsigytas iki NDNT pažymos gavimo). Vienam automobiliui skiriama tik viena kompensacija. Jeigu sveikatos priežiūros išduotoje vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje nurodyta, kad galite vairuoti su automatine pavarų dėže, tai rankinį valdymą įsirengti nebūtina. Jei minėtoje pažymoje nurodyta, kad reikalingas rankinis valdymas, tai būtina jį įrengti, kitaip negausite kompensacijos.

Ketvirtas. Atlikus anksčiau minėtas procedūras, kaip reikalauja teisės aktai, reikia dar įvertinti automobilio rinkos vertę, kurią atlieka nepriklausomi turto vertintojai. Gavus nepriklausomų turto vertintojų ataskaitą, galite kreiptis į kompensacijas už automobilio įsigijimą išmokančias įstaigas. Kompensaciją skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA).

Penktas. Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai. Šiai kompensacijai gauti gyvenamosios vietos Fondo valdybos teritoriniam skyriui (SODRAI) pateikiami tokie dokumentai:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei asmuo prašymą pateikia atvykęs į kompensacijas mokančią įstaigą) ar tinkamai patvirtinta jo kopija (jei asmuo prašymą siunčia paštu), išskyrus tuos atvejus, kai prašymas skirti kompensaciją teikiamas per EGAS;
 2. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma;
 3. vairuotojo pažymėjimas.
 4. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
  4.1. sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduota sąskaita, patvirtinanti apmokėjimą šios įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas pervesti pinigus juridiniam asmeniui, pardavusiam automobilį), jei automobilį pardavė juridinis asmuo. Jei pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, sąskaitą faktūrą pateikti nebūtina;
  4.2. arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
  4.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;
  4.4. arba sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  4.5. arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;
  4.6. arba finansinės nuomos (lizingo) davėjo dokumentas (pažyma ar aktas), patvirtinantis visos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, jei automobilis įsigytas finansinės nuomos (lizingo) būdu;
 5. transporto priemonės registracijos liudijimas;
 6. nepriklausomo turto vertintojo išduota automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita (jei asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);
 7. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo pateikia visų nurodytų dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notaro, ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens, išskyrus dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas (gali būti pateikiami šių dokumentų originalai, arba jų kopijos, patvirtintos VĮ „Regitra“).

Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas:

 • Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį;
 • Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama kartą per 6 metus asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.
Puslapiai 1 2

Komentarai 109

 1. Valdonė

  LABA DIENA, MAN NUSTATYTAS INKSTŲ FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMAS V STADIJA, PASKIRTI SPEC. POREIKIAI. 2013 m. UTENOJE IŠ FIZINIO ASMENS PIRKAU 2011 m. GAMYBOS AUTOMOBILĮ SU AUTOMATINE PAVARŲ DĖŽE, BET NETURIU NEI SĄSKAITOS FAKTŪROS, NEI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES. GYVENU KAUNE IR REGULIARIAI PRAEINU TECHNINĘ APŽIŪRĄ. SAKYKITE, KUR MAN IEŠKOTI PIRKIMO SUTARTIES IR AR TAI ĮMANOMA DABAR GAUTI?
  AČIU UŽ ATSAKYMĄ

  • LZNS

   Pirkimo – pardavimo sutarties kopiją galite gauti Regitroje.

 2. Terese

  Norejau suzinot jai vairuotojo pazymejimo neturiu ar galiu igyt teise automobilio kompensacijai.atitinka punktai del judejimo su vaiksciuojimu.aciu

  • LZNS

   Įsakyme yra nurodoma, kad norint gauti kompensacija būtina pateikti vairuotojo pažymėjimą, Tai jeigu neturėsite vairuotojo pažymėjimo, kompensacijos negausite.

 3. vitalijus

  labas,ar man priklausytu kompensacija lengvojo automobilio isigyjimui.esu po sirdies persodinimo operacijos plius po operacijos cukrinis diabetas ,diabetine neuropatija.aciu.

  • LZNS

   Lengvojo automobilio kompensacija yra skiriama labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai. Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti funkciniai sutrikimai kuomet skiriama ši kompensacija. Paskaitykite prašau ir pažiūrėkite ar jūsų sveikatos sutrikimai atitinka nurodytus sąraše. Jeigu atitinka nors vieną- tai priklauso, jeigu ne – tai nepriklauso.

 4. Vitalijus

  Ačiū aišku.tik labai įdomu kaip gauna tą kompensaciją su 40% žmogus dar dirbantis.aisku turi jis su stuburu problemu.bet ne ką mažiau ir aš.dar plius širdis keista sunku vaikščioti.ir čia Kaune vyksta tas.

 5. Jurgita

  Laba diena.Turiu sunu serganty,jis turi vidutiny neygalumo lygi ir spec poreikius.Ar mum yra galimybe gauti parama automobilio ysigyjimui?Jei taip tai kur man reiktu kreiptis.

  • LZNS

   Jeigu vaikui nėra nustatyta slauga, tai kompensacija automobilio įsigijimui nepriklauso.

 6. Laima

  Ar priklauso kompensacija po kairio klubo sanario operacijos, nes reikalingas automobilis su automatine pavarų dėže. Ačiū

  • LZNS

   Mes negalime tiksliai pasakyti ar priklauso, nes vien tik iš parašymo „klubo sąnario operacija“ sunku spręsti apie jūsų funkcinius gebėjimus ir operacijos pasekmes. Skaitykite prašau kriterijus straipsnyje po kuriuo komentuojate ir jeigu atitinka nors vieną kriterijų tai priklauso arba pasitarkite su šeimos gydytoju.

 7. Žydronė

  Sveiki mano sūnui 18 metų nustatytas jaunatvinis idiopatinis poliartritas. ar jam priklauso automobilio kompensancija?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi kriterijai kuomet skiriama lengvojo automobilio kompensacija. Paskaitykite prašau ir jeigu atitinka nors vieną nurodytą kriterijų tuomet priklauso.

 8. Sibata

  Laba diena noriu paklausti turiu skirta automobiluo isigyjimiui pasakpa gauti ir niriu suzinoti ar butinai reik pirkti su autimatine greiciu deze ar galiu pirktj ir su mehanine.

  • LZNS

   Nebūtinai. Reikia žiūrėti kas parašyta jūsų vairuotojo sveikatos medicininėje patikrinimo pažymoje. Jeigu neparašyti jokie apribojimai (pvz. gali vairuoti tik su rankiniu valdymu ar automatine pavarų dėže) tai galite pirkti automobilį ir su mechanine pavarų dėže.

 9. Žymantas

  Sveiki. Turiu nustatytą NDNT automobilio įsigijimo kompensavima. Automobilį pirkau Vokietijoje iš fizinio asmens. Tinka abiejų šalių pardavimo – pirkimo sutartis?

  • LZNS

   Reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
   – sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
   – arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;

 10. Simona

  Laba diena. Sergu Įgimtu cerebriniu paralyžiumi turiu 2grupe 60% turiu vairuotojo pažymejima ar galečiaiu gauti kompensacija automobiliui?? Vairuoju pati automata
  Ačiū

  • LZNS

   Jeigu esant cerebriniam paralyžiui yra vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms/plegijoms, paraparezėms/plegijoms, hemiparezėms/plegijoms, tetraparezėms/plegijoms), tuomet galite kreiptis į šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 11. aleks

  labas,ar turiu teise i automobili jei esu neigalus 70%.ir dar dabar man nustate stuburo juosmenines dalies degeneracinius-distrofinius pakitimus 3 stadija..osteochondroze,spondilioze, spondilioartroze. disku vakumine degeneracija.L4anterolisteze.skolioze.L4/5listezinis disko issigaubimas.L5/S1 disko protruzija.taip pat pakeistas kelio sanaris desnes puses ir reikia keisti kaires kojos kelio sanari nes tarpas 1mm.

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate surašyti visi kriterijai kuomet skiriama lengvojo automobilio kompensaciją, ar radote nors vieną atitikmenį?

 12. Rasa

  Gavau “Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą“. Minėta pažyma galioja ribotą laiką ar neterminuotai? T.y. jei automobilį įsigysiu tik po 2-jų metų kompensaciją gausiu?

 13. aleks

  taip radau 10 straipsnis .3 stadija stuburo juosmens deformacija.pas mane parasyta 3 stadija degeneracija.is lotynu kalbos isvertus deformacija yra iskreipimas,nukripimas nuo to kas iprasta ,normalu t.y pakitimas.degeneracija taip pat yra pakytymas.tomografijos isvadoje aiskiai parasyta stuburo dalies degeneraciniai-distrofinai pakitimai 3 stadija.ir tie pakitimai trukdo stoveti ir vaikscioti.del to nutariau kreiptis i sveikatos ministra ,seimo sveikatos reikalu komiteta,europos sajungos sveikatos organizacijas.negalima traktuoti ta pacia reiksme savaip.taip galima manipuliut zuodziais kaip kam patogu ,to buti neturetu.

 14. Klaipeda Geliu g. 23-4

  ESU I RP. INVALYDAS,SERGU DEABETU,JAU 225 M.VAIKSTAU SUNKIAI NE NEBEJAUCIU KOJU IKI KELI PER KAPILIARUS NEPRAEINA KRAUJASYRA DEABETINE NIAUROPATIJAIR DAR VIOKIU LIGU SUSIJUSIU SU DESBETU,SIRDIES LIGO 2 KARTUS SUNTUOTAS 8 STENTAI ZONDUOJAMAS ,PRAPLETIMAS DAUG KARTU,NET NEPRISIMENU,MAAZA TO KAD KOJOM BEVEIK NEOAEINU TAI SIRDIS DIRBA NE VISU GALINGUMU TAI JUDEJIMAS TRAGISKAS BUNU NAMUOSE ,TURIU NUSIPIRKES NESENEI MASINA SU AUTOMATINA DEZE ,TAI VIENINTELIS MANO JUDEJIMO BUDAS .kREIPIAUSI I NEIGALIUJU SKIRIMO KONTORA PAS PAVADUOTOJA,ATSAKIMAS PROTUI NESUPRANTAMAS,KAI NUPIAUS KOJA TADA IR KRI=PKITES KUR MESGYVENAM

 15. Elena

  Vaikui nustatytas sunkus neįgalumas ir priežiūra.gavome iš neįgalumo tarnybos pazyma automobilio pirkimo kompensavimui.pati nevairuoju ar gali vaiko tėvas kreiptis kompensacijai gauti?

 16. Nerijus

  Sveiki, trumpai: ar kalba eina tik apie NAUJO automobilio ĮSIGIJIMĄ ir jo PRITAIKYMĄ, t.y. ar kompensacija (ar jos dalis) gali būti skiriama esamo (TURIMO) automobilio techniniam pritaikymui?

  • LZNS

   Kompensacija gali būti skiriama esamo automobilio pritaikymui.

 17. ASV

  Sveiki,
  Auginu vieneriu metu dukra, kuriai diagnozuotas cerebrinis paralyzius, sunki negalia. Ar butu imanoma gauti lengvojo automobilio isigijimo islaidu kompensacija?

  • LZNS

   Jeigu yra nustatytas slaugos specialusis poreikis, tai galite gauti kompensaciją už lengvojo automobilio įsigijimą.

 18. Nijolė

  Sveiki,ar galėčiau gauti kompensaciją už lengvojo automobilio įsigijimą,nes pati vairuotojo pažymėjimo neturiu.NDNT yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis.Slauga yra priskirta dukrai.o vairuotojo pažymėjimą turi žentas,gyvenantys kartu.

  • LZNS

   Ne, negalite gauti, nes suaugę asmenys patys turi vairuoti automobilius kuriems gauna kompensacijas.
   Šeimos nariai gali gauti komensacijas tik vaikams kuriems nustatyta slauga ir jeigu vaikams suaugus nepertaukiamai nustatomas slaugos specialusis poreikis.

 19. Vida

  Sveiki,transporto išlaidų kompensacijos poreikis yra paskirtas nuo 2003m. neterminuotai.Tais metais gavau kompensaciją už automobilio įsigijimą.Ar galiu gauti kompensaciją už automobilio įsigijimą šiais metais?

  • LZNS

   Galite kreiptis, kad būtų nustatytas lengvojo automobilio kompensacijos poreikis, tik prašyme būtinai pažymėkite, kad jums nustatytš tik šį poreikį.

 20. Info

  Sveiki,zmonai mazuju smegeneliu atksija. Kurios itakoja judejima. Turi 1grupe bei paskirta prieziura. Ar tokioje situacijoje eitu gaut kompensacija? Bet paminesiu jinai pati nevairuoja

  • LZNS

   Jeigu pati nevairuoja, tai kompensacija nebus skirta.

 21. Miglena

  Laba diena, brolis 1g invaludas sureikta slauga ir atejo laiskas kompencacijai automobiliui, mama jo globeja bet ji nevairuoja ar gali ji kreiptis o auto vairuotu sesuo ar tik glibejas

  • LZNS

   Ar broliui neįgalumas ir slauga nepertraukiamai yra nustatyti iš vaikystės?

 22. Edmundas

  Laba diena, darbingumo lygis nustatytas 40%, nevaldau kaires rankos, vairuotojo pažymejima turiu, ar gauciau kompensacija del automobilio islaidu?

  • LZNS

   Lengvojo automobilio kompensacijos skiriamos kam yra sutrikusi kojų judėjimo funkcija, taigi esant tik rankų funkcijų sutrikimams – kompensacijos nėra skiriamos.

 23. Monika

  Sveiki. Mano darbingumas yra 25% , esu patyru hemoragini insulta, valdau kojas ,tik ranka dešinė neklauso, mokinuosi ant automatines masinos . Ar butu galima ir man gauti kompensaciją iš valstybės už mašiną?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi sveikatos sutrikimai kuomet skiriama kompensacija, pasikaitykite prašau ir jeigu rasite kriterijų atitinkantį jūsų sveikatos sutrikimus, tai priklauso.

 24. Arturas

  Sveiki,turiu nutarimą automobilio įsigijimo kompensacijai,bet aš turiu automobilį,pirktas prieš 3 metus,arba galiu gauti kompensaciją ?

  • LZNS

   Taip, galite gauti kompensaciją už automobilį, kuris pirktas prieš 3 metus.

 25. Giedrė

  Sveiki. ar po 2019-01-01 išliko galimybė šeimoms auginančioms neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis gauti lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją?

  • LZNS

   Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

 26. Lilija

  Laba diena. Noriu paklausti, per kiek laiko išmoka kompensaciją automobilio įsigijimui, nuo dokumentų pridavimo.

  • LZNS

   Kompensacijas mokanti įstaiga sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (atsisakymo ją skirti) priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Apraše nurodytų visų dokumentų gavimo dienos. Per kiek dienų nuo priimto sprendimo yra išmokama kompensacija, apraše nėra nurodoma.

 27. Dalia

  Sveiki,kalba eina apie globojamą, neįgalų 23 metų sūnų,kurio negalia tik apie 20 proc..Slauga skiriama nuo gimimo,dbr neterminuotai jau išduota.Beveik prieš 10 metų pasinaudojom šia automobilio įsigijimo tvarka. Dbr kiek suprantu mes galim vel pasinaudoti šia kompensacija. Viršuje surašyta kur kreiptis ir ko reikia,bet ten žmogui,kuris pats vairuoja,o nuo ko pradėti mūsų situacijoje ? Ačiū Jums už atsakymą

 28. Rasa

  Sveiki! Ar galiu pasinaudoti automobilio kompensacija? Pati nuo gimimo sergu cerebriniu paralyžiumi, visos dešinės pusės, tiek ranka tiek koja. Mano nedarbingumas yra 45%. Lauksiu atsakymo.

  • LZNS

   Mes negalime tiksliai pasakyti ar jau priklauso kompensacija. Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti sveikatos sutrikimai kuomet skiriama lengvojo automobilio kompensacija. Jeigu rasite kriterijų, kuris atitinka jūsų sveikatos sutrikimą, tuomet priklauso.
   Jeigu nelabai žinote medicininių terminų pasikonsultuokite su šeimos gydytoju.

 29. Rimvydas

  Laba diena noriu paklausti man nustatyta antro lygio slauga.Ar galiu gauti kompensacija automobilio įsigijimui? (vairuotojo pažimejima turiu).

  • LZNS

   Pagal Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Tai reiškia, kad jeigu yra nustatyta antro lygio slauga gali būti nustatytas ir lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos spec. poreikis.
   Ar jums kai nustatinėjo spec. poreikius nenustatė lengvojo automobilio įsigijimo spec. poreikio?

  • LZNS

   Pagal Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Tai reiškia, kad jeigu yra nustatyta antro lygio slauga gali būti nustatytas ir lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos spec. poreikis.
   Ar jums kai nustatinėjo spec. poreikius nenustatė lengvojo automobilio įsigijimo spec. poreikio?

 30. Maksimas

  Sveiki,
  man nuo vaikystės VCP, darbingumo lygio priežastis 27.15. Ar man priklauso automobilio įsigijimo kompensacija?

  • LZNS

   Kompensacija skiriama ne pagal ligos kodus, o pagal esamus sveikatos sutrikimus. Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi kriterijai kuomet tokia kompensacija yra skiriama. Pasitarkite su šeimos gydytoju ar turint jūsų sveikatos sutrikimus galima nustatyti lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacijos poreikį.

 31. Kestas

  Sveiki,
  Mano mama jau 8 metai serga Parkinsono liga. Su kiekvienais metais liga vis sunkėja. Labai sunkiai juda, labai dažnai yra „sukaustyta“, tuo metu nei judėti nei kalbėti visiškai negali. Prieš porą metų neįgalumo komisija nustatė „didelių poreikių“ buvimą. Mama vauruotojo pažymėjimo neturi, kur reikia veža šeimos nariai. Ar tokiu atveju kiti šeimos nariai gali įsigyti automobilį pritaikytą mamos poreikams ir gauti dalinę kompensaciją.
  Dėkoju.

  • LZNS

   Suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta slauga lengvojo automobilio kompensacija nėra skiriama, o neturint vairuotojo pažymėjimo – nėra mokama.

 32. Aidas

  O įsigyjant naują automobilį iš salono taip pat reikia vertintojo???

  • LZNS

   Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos apraše nurodoma, kad nepriklausomo turto vertintojo išduota automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita (jei asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas).

 33. Dale

  Sveiki, norejau paklausti ar man priklauso automobilio kompensacija, jeigu as dabar sulaukiau pensijinio amziaus-invalidumas niekur neisnyko (nes man paaiskino, kad automobilio kompensacija mokama invalidams, bet ne pensininkams) , anksciau buvau gaves kompensacija uz automobilio isigyjima kol nebuvau sulaukes pensiinio amziaus.

  • LZNS

   O kas jums pasakė, kad kompensacija nėra mokama pensininkams? Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikio nustatymo kriterijų sąraše (Aprašo 3 priedas) nurodytus kriterijus. Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (toliau – asmenys), jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

 34. vytautas

  laba diena ar man priklauso kompensacija automobilio isigijimui turedamas nuosava automobili ir teises

  • LZNS

   Paskaitykite prašau kriterijus, kuomet skiriama kompensacija. Jeigu rasite nors vieną kriterijų, kuris atitinka jūsų sveikatos sutrikimus, tuomet priklauso. Galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, ar jis galėtų parengti dokumentus dėl šio specialiojo poreikio nustatymo.

 35. Darius

  Laba diena. Ar galima įsigyti automobili ir tada prašyti kompensacijos. Ar pirmiausiai reikia susitvarkyti dokumentus dėl kompensacijos ir tik tada įsigyti atomobili? Ačiū

  • LZNS

   Galite iš pradžių nusipirkti automobilį, o paskui tvarkyti dokumentus.

 36. Darius

  Laba diena. Norėjau pasiteirauti kur būtų galima suzinoti automobilio kompensacijos dydį, nuo kokios sumos, kokią sumą kompensuoja? Ačiū

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyta visa informacija, paskaitykite prašau.

 37. Edgaras

  Sveiki, gaunu 35%neįgalumo, kątik gavau teisės, ar galėčiau gauti kompensaciją į automobilį? Mano problemos dėl visos kairės rankos

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti sveikatos sutrikimai, kuriuos turint yra skiriama lengvojo automobilio kompensacija. Paskaitykite prašau ir jeigu rasite jums tinkamą kreipkitės į šeimos gydytoją, kuris parengs reikiamus dokumentus dėl specialių poreikių nustatymo.

 38. Rūta

  Sveiki,labai nusivylusi jaučiuosi ,tą kompensaciją ir darbuotojų jūsų darbu….taupeme visus metus pinigėlius kad galėtume nusipirkti automobilį,ji šiaip taip nusipirkome,susitvarkė visus dodumentus liepos pirmą kompencasijei gauti. Laukiu 4 savaitės gaunu laišką kad trūksta dokumentų…jie kažkur pasimetė….o visus orginalus jums pateikėme….dabar skambina kad visa tik rugpjūčio mėnesį gausime! 2 mėnesius reikia laukti pinigų? Didesnės betvarkes nesu mačiusi.pas mus sunkus ligonis pinigų reik dabar.o čia šitiek laukti….

  • LZNS

   Labai gaila, kad tenka ilgai laukti, bet šias išmokas tvarko Sodra, o ne Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Taigi skundus reiktų teikti Sodrai arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 39. Viktoras

  Sveiki aš jau nupirkau mašina prieš du metus ir tūrių sąskaitą faktūrą ir kasos čekį ar je galioja?

 40. Rima

  Laba, vyras turi neįgalumą, dėl daugybės operacijų nelanksto dešinės kojos. Prieš 6 metus pirkom automobilį su automatine pavarų deže ir gavom kompensaciją. Tai šiemet, praėjus 6 m, vėl galime pirkti? Jeigu automobilio kaina 1500 eurų, tai kiek kompensuos?

  • negalia

   Taip, galite vėl kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus dėl specialaus lengvojo automobilio įsigijimo kompensavimo poreikio. Nustačius spec. poreikį kompensacija bus vėl skirta. Kompensacijos dydis ne daugiau kaip 1216 eurų (pirkimo pardavimo sutartyje ir turto vertinimo atskaitoje taip pat turi būti nurodyta ne mažiau kaip 1216 eurų).

 41. Ineta

  Sveiki,labai įdomu kokia dalį sumos kompensuoja sodra už įsigytą automobilį?
  Mano dukra turi sunkų neigalumą ir jei priskirta slauga.

 42. Vida

  Kas kiek laiko skiriama kompensacija automobiliui, invalidumas skirtas visam laikuo nedarbingumas75%

  • negalia

   Lengvojo automobilio kompensacija skiriama kas 6 metus.

 43. Arturas

  Laba diena norėčiau paklausti , esu iš po galvos traumos, turiu problemą su dešiniaja puse, neįgalumas mano yra 40 % darbingumo ar galiu gauti išmoką automobiliui .

  • negalia

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi sveikatos sutrikimai kuomet yra skiriama kompensacija. Mes nežinome kokie yra jūsų sutrikimai ir ar jie atitinka nurodytus kriterijus, todėl negalime atsakyti tiksliai.
   geriausia būtų teirautis šeimos gydytojo, nes jis rengia dokumentus į NDNT dėl specialių poreikių nustatymo.

 44. Jurgita

  Sveiki, pagal liga turiu pazyma , melyna kortele ir auto lengvata , auto nusipirkau issimoketinai pries pusantru metu , ar yra koks laiko tarpas per kiek reiketu sutvarkyti dokumentus ? Ar verta pradeti ?

  • LZNS

   Jeigu turite NDNT išduotą pažymą, kad jums skiriama lengvojo automobilio įsigijimo kompensaciją, tai galite drąsiai tvarkyti dokumentus, nes nėra ustatyto laiko tarpo per kiek turite susitvarkyti dokumentus.

 45. Margarita

  Sveiki,auginu du vaikus nuo vaikystės su sunkia negalia,slauga,globa nuo vaikystės jie jau pilnamečiai ar kompensaciją gaučiau dvigubą?

  • LZNS

   Jūsų atveju, kadangi tikitės gauti kompenacija už vaikus kuriems nepertraukiamai nustatyta slauga nuo vaikystės, greičiausiai yra taikytina Įstatyme nurodyta norma, kad parama teikiama šeimai, o ne vaikui.
   Tikėtina, kad šiuo atveju visgi gausite tik 1 kompensaciją, kaip ir šeimos kurios turi pvz. dvinukus su negalia.

 46. Aurelija

  Sveiki, esant cerebriniui paralyžiui turiu 60% nedarbingumą, problema abiejose kojose, turiu vairuotojo pažymėjimą ir automobilį pirktą prieš 5 metus ar galėčiau gauti kompensaciją automobiliui?

  • LZNS

   Su šeimos gydytojo parengtu siuntimu turite kreiptis į NDNT, kurie nustato ar jums gali būti skirta kompensacija. Mes negalime 100 proc. pasakyti ar bus skirta ar ne.

 47. Jurgita

  Sveiki, sergu išsetine skleroze. Nepratęsė sveikatos pažymėjimo, dėl mano ligos. Balanso sutrikimai ir t.t. Neturiu vairuotojo pažymėjimo. Klausimas: jei aš įsigysiu auto ar galiu tikėtis kompensacijos? Vairuos sveikas žmogus, sedėsiu šalia?

  • LZNS

   Jeigu neturite vairuotojo pažymėjimo tai kompensacijos gauti negalite.

 48. Svetlana Kozlova

  Po isygyjmo automobilio ir gavus kompensacija,p er kiek metu galiu parduot si automobili?

  • LZNS

   Gavus kompensaciją, automobilį galite parduoti bet kuriuo metu.

 49. Irmantas

  Laba diena.Ar teisybė,jei gauni dabar automobilio kompencasiją,tai puse metų nemoka slaugos?

  • LZNS

   Jeigu yra nustatyta 1 lygio slauga po 18 metų, tai kompensacija išvis nėra skiriama.
   Sspecialių poreikių išmokų mokejimas nėra nustraukiamas dėl kompensacijos skyrmo.

 50. valius

  laba diena ,sergu issetine skleroze nustatytas 30% darbingumas vaikstau su lazdele ,vairuoju automobili ar as patenku i ta kategorija del automobilioi kompencacijos

  • LZNS

   Negalime pasakyti ar atitinkate reikiamus kriterijus, nes nėra aišku kokį aprašo punktą atitinka jūsų sveikatos sutrikimai. Kreipkitės pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialių poreikių nustatymo ir komisija nuspręs ar galite gauti paramą.

 51. Evaldas

  Laba diena. Kokia yra tvarka gauti kompensaciją rankinio automobilio remontui?

  • LZNS

   Gauti kompensaciją rankinio automobilio remontui yra tokia pati kaip ir automobilio įsigijimo tik truputį skiriasi pateikiami dokumentai. Tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo ir/ar remonto išlaidas. Pasitikslinkite Sodroje už kokius darbus gali būti mokama kompensacija.

 52. Danguole

  Sveiki, mano sūnus 80% turi neįgalumą, nematantis nuo vaikystės. Ar galiu gauti kompensaciją automobiliui, vairuotojo pažymėjimą turiu, ačiū.

  • LZNS

   Ar jūsų sūnui nuo vaikystės nepertraukiamai yra nustatyta slauga?

 53. Zita

  Laba diena. Turime 38 metų dukrą, nuo gimimo sergančią VCP, turinčią visišką negalią, nuo 1997m. nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį. Peržiūrėjus spec. poreikius 2019m-06-12 nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ar turime teisę gauti automobilio kompensaciją (dukrą vežioja tėtis)? Ar tiesa, jog ją gauna tik tie suaugusieji neįgalieji, kurie jau gavo būdami vaikai iki 18 metų, o anksčiau, iki 18 metų, negavę (nes nebuvo tokio įstatymo)- ne? Jei taip, ar galite paaiškinti, kodėl?

  • LZNS

   Jūs galite gauti kompensaciją ir visiškai nesvarbu, kad anksčiau jos neėmėt. Tokios sąlygos įstatyme nėra, kad privalėjot anksčiau imti kompensaciją.

 54. Gintaras

  Sveiki,
  Mama serga parkinsono liga (5 stadija). Nuo 2017m nustatytas didelių spec.poreikių lygis neterminuotai. Iš savivaldybes gauna tikslinę išmoka (285eu). Ar priklauso kompensacija automobilio isigijimui, pati teisių neturi. Visiška negalia.
  ačiū

  • LZNS

   Kadangi yra nustatyta 1 lygio slauga tai lengvojo automobilio kompensacija nepriklauso.

 55. Danguole

  Taip, mano sūnui nepertraukiamai nustatyta slauga.

 56. Andrius

  Kaip galima būtų priskirta slauga jai pats gali vairuoti automobilį? Priskirtas slaugytoja su teisėm netinka gauti į kompensacija?

 57. Algirdas

  sveiki kokios naujienos yra siuo klausimu. nesupratau patvirtino ta nauja pasiulima jei galima papasakokite placiau. ACIU.
  KOMPENSACIJOS AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI AR PRITAIKYTI. Negalią turintys suaugusieji arba šeimos, auginančios negalią turinčius vaikus, vieną kartą per 6 metus.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published