Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija

auto pritaikymas

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki  2560 eur., tačiau ne didesnis už faktines išlaidas.

Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT).

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims nuo 18 metų amžiaus, labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo būklėms, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

 1. labai sutrikusios galūnių funkcijos sergant nervų sistemos, atramos ir judėjimo aparatoligomis, kai bent vienos kojos jėga yra 0–2 balai (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
 2. labai sutrikusios galūnių funkcijos, kai yranugaros smegenų pažeidimas pagal klasifikaciją ASIA A, B (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
 3. abiejų kojų arterijų aterosklerozė, kai kraujotakos nepakankamumas yra ne žemesnės neiII B stadijos pagal Fonteno klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.)(pateikta gydytojų specialistų išvada);
 4. abiejų kojų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas(abiejų kojų lėtinė venų liga), C5–C6 klasės klasifikacija pagal CEAP klasifikaciją(judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 5. abiejų kojų limfostazė, III–IV stadija pagal Mikos klasifikaciją(judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 6. lėtinė inkstų liga,IV–V stadija, kai atliekamos dializės(pateikta gydytojo nefrologo išvada);
 7. III–IV laipsniostuburo deformacijos, kai asmeniui stovėti ir judėti reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 8. būklė po hemipelvektomijos(vienos dubens pusės pašalinimo operacijos)(reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 9. klubo sąnarioankilozė(judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.)(pateikta gydytojų specialistų išvada);
 10. kelio sąnario ankilozė(judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.)(pateikta gydytojų specialistų išvada);
 11. šlaunies arba blauzdos bigė;
 12. abiejų pėdų bigės Šoparo sąnaryje.

SVARBU: Vienam asmeniui gali būti nustatomas tik vienas specialusis poreikis, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tokiu atveju jam gali būti nustatytas ir specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Tai reikškia, kad jei jums nustatytas slaugos poreikis, kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimą jūs negausite.

Norint gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją reikia atlikti sekančius žingsnius:

Pirmas: šeimos gydytojas surengia reikiamus dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą, lengvojo automobilio kompensacijos poreikiui nustatyti. 

Antras: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatyti Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį ir gauti tai patvirtinančią pažymą. Pildant prašymą nustatyti lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijai būtinai pažymėkite, kad jums reikia nustatyti tik šį poreikį. Rekomenduojame parsisiųsti šį prašymo šabloną prašymo forma

Svarbu:Nustatant tik lengvojo automobilio kompensacijos poreikį kiti specialieji poreikiai negali būti vertinami iš naujo (Įsakymas 2013 m.  27 d. Nr. A1-713/V-1248 „16.2. kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio ir (ar) specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.“)

Trečias. Turėti savo vardu registruotą automobilį (jis gali būti įsigytas iki NDNT pažymos gavimo). Vienam automobiliui skiriama tik viena kompensacija. Jeigu sveikatos priežiūros išduotoje vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje nurodyta, kad galite vairuoti su automatine pavarų dėže, tai rankinį valdymą įsirengti nebūtina. Jei minėtoje pažymoje nurodyta, kad reikalingas rankinis valdymas, tai būtina jį įrengti, kitaip negausite kompensacijos.

Ketvirtas. Atlikus anksčiau minėtas procedūras, kaip reikalauja teisės aktai, reikia dar įvertinti automobilio rinkos vertę, kurią atlieka nepriklausomi turto vertintojai. Gavus nepriklausomų turto vertintojų ataskaitą, galite kreiptis į kompensacijas už automobilio įsigijimą išmokančias įstaigas. Kompensaciją skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA).

Penktas. Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai. Šiai kompensacijai gauti gyvenamosios vietos Fondo valdybos teritoriniam skyriui (SODRAI) pateikiami tokie dokumentai:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei asmuo prašymą pateikia atvykęs į kompensacijas mokančią įstaigą) ar tinkamai patvirtinta jo kopija (jei asmuo prašymą siunčia paštu), išskyrus tuos atvejus, kai prašymas skirti kompensaciją teikiamas per EGAS;
 2. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma;
 3. vairuotojo pažymėjimas.
 4. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
  4.1. sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduota sąskaita, patvirtinanti apmokėjimą šios įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas pervesti pinigus juridiniam asmeniui, pardavusiam automobilį), jei automobilį pardavė juridinis asmuo. Jei pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, sąskaitą faktūrą pateikti nebūtina;
  4.2. arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
  4.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;
  4.4. arba sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  4.5. arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;
  4.6. arba finansinės nuomos (lizingo) davėjo dokumentas (pažyma ar aktas), patvirtinantis visos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, jei automobilis įsigytas finansinės nuomos (lizingo) būdu;
 5. transporto priemonės registracijos liudijimas;
 6. nepriklausomo turto vertintojo išduota automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita (jei asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);
 7. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo pateikia visų nurodytų dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notaro, ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens, išskyrus dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas (gali būti pateikiami šių dokumentų originalai, arba jų kopijos, patvirtintos VĮ „Regitra“).

Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas:

 • Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį;
 • Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama kartą per 6 metus asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.
Puslapiai 1 2

Komentarai 67

 1. Kestas

  Sveiki,
  Mano mama jau 8 metai serga Parkinsono liga. Su kiekvienais metais liga vis sunkėja. Labai sunkiai juda, labai dažnai yra „sukaustyta“, tuo metu nei judėti nei kalbėti visiškai negali. Prieš porą metų neįgalumo komisija nustatė „didelių poreikių“ buvimą. Mama vauruotojo pažymėjimo neturi, kur reikia veža šeimos nariai. Ar tokiu atveju kiti šeimos nariai gali įsigyti automobilį pritaikytą mamos poreikams ir gauti dalinę kompensaciją.
  Dėkoju.

  • LZNS

   Suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta slauga lengvojo automobilio kompensacija nėra skiriama, o neturint vairuotojo pažymėjimo – nėra mokama.

 2. Aidas

  O įsigyjant naują automobilį iš salono taip pat reikia vertintojo???

  • LZNS

   Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos apraše nurodoma, kad nepriklausomo turto vertintojo išduota automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita (jei asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas).

 3. Dale

  Sveiki, norejau paklausti ar man priklauso automobilio kompensacija, jeigu as dabar sulaukiau pensijinio amziaus-invalidumas niekur neisnyko (nes man paaiskino, kad automobilio kompensacija mokama invalidams, bet ne pensininkams) , anksciau buvau gaves kompensacija uz automobilio isigyjima kol nebuvau sulaukes pensiinio amziaus.

  • LZNS

   O kas jums pasakė, kad kompensacija nėra mokama pensininkams? Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikio nustatymo kriterijų sąraše (Aprašo 3 priedas) nurodytus kriterijus. Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (toliau – asmenys), jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

 4. vytautas

  laba diena ar man priklauso kompensacija automobilio isigijimui turedamas nuosava automobili ir teises

  • LZNS

   Paskaitykite prašau kriterijus, kuomet skiriama kompensacija. Jeigu rasite nors vieną kriterijų, kuris atitinka jūsų sveikatos sutrikimus, tuomet priklauso. Galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, ar jis galėtų parengti dokumentus dėl šio specialiojo poreikio nustatymo.

 5. Darius

  Laba diena. Ar galima įsigyti automobili ir tada prašyti kompensacijos. Ar pirmiausiai reikia susitvarkyti dokumentus dėl kompensacijos ir tik tada įsigyti atomobili? Ačiū

  • LZNS

   Galite iš pradžių nusipirkti automobilį, o paskui tvarkyti dokumentus.

 6. Darius

  Laba diena. Norėjau pasiteirauti kur būtų galima suzinoti automobilio kompensacijos dydį, nuo kokios sumos, kokią sumą kompensuoja? Ačiū

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyta visa informacija, paskaitykite prašau.

 7. Edgaras

  Sveiki, gaunu 35%neįgalumo, kątik gavau teisės, ar galėčiau gauti kompensaciją į automobilį? Mano problemos dėl visos kairės rankos

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti sveikatos sutrikimai, kuriuos turint yra skiriama lengvojo automobilio kompensacija. Paskaitykite prašau ir jeigu rasite jums tinkamą kreipkitės į šeimos gydytoją, kuris parengs reikiamus dokumentus dėl specialių poreikių nustatymo.

 8. Rūta

  Sveiki,labai nusivylusi jaučiuosi ,tą kompensaciją ir darbuotojų jūsų darbu….taupeme visus metus pinigėlius kad galėtume nusipirkti automobilį,ji šiaip taip nusipirkome,susitvarkė visus dodumentus liepos pirmą kompencasijei gauti. Laukiu 4 savaitės gaunu laišką kad trūksta dokumentų…jie kažkur pasimetė….o visus orginalus jums pateikėme….dabar skambina kad visa tik rugpjūčio mėnesį gausime! 2 mėnesius reikia laukti pinigų? Didesnės betvarkes nesu mačiusi.pas mus sunkus ligonis pinigų reik dabar.o čia šitiek laukti….

  • LZNS

   Labai gaila, kad tenka ilgai laukti, bet šias išmokas tvarko Sodra, o ne Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Taigi skundus reiktų teikti Sodrai arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 9. Viktoras

  Sveiki aš jau nupirkau mašina prieš du metus ir tūrių sąskaitą faktūrą ir kasos čekį ar je galioja?

 10. Rima

  Laba, vyras turi neįgalumą, dėl daugybės operacijų nelanksto dešinės kojos. Prieš 6 metus pirkom automobilį su automatine pavarų deže ir gavom kompensaciją. Tai šiemet, praėjus 6 m, vėl galime pirkti? Jeigu automobilio kaina 1500 eurų, tai kiek kompensuos?

  • negalia

   Taip, galite vėl kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus dėl specialaus lengvojo automobilio įsigijimo kompensavimo poreikio. Nustačius spec. poreikį kompensacija bus vėl skirta. Kompensacijos dydis ne daugiau kaip 1216 eurų (pirkimo pardavimo sutartyje ir turto vertinimo atskaitoje taip pat turi būti nurodyta ne mažiau kaip 1216 eurų).

 11. Ineta

  Sveiki,labai įdomu kokia dalį sumos kompensuoja sodra už įsigytą automobilį?
  Mano dukra turi sunkų neigalumą ir jei priskirta slauga.

 12. Vida

  Kas kiek laiko skiriama kompensacija automobiliui, invalidumas skirtas visam laikuo nedarbingumas75%

  • negalia

   Lengvojo automobilio kompensacija skiriama kas 6 metus.

 13. Arturas

  Laba diena norėčiau paklausti , esu iš po galvos traumos, turiu problemą su dešiniaja puse, neįgalumas mano yra 40 % darbingumo ar galiu gauti išmoką automobiliui .

  • negalia

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi sveikatos sutrikimai kuomet yra skiriama kompensacija. Mes nežinome kokie yra jūsų sutrikimai ir ar jie atitinka nurodytus kriterijus, todėl negalime atsakyti tiksliai.
   geriausia būtų teirautis šeimos gydytojo, nes jis rengia dokumentus į NDNT dėl specialių poreikių nustatymo.

 14. Jurgita

  Sveiki, pagal liga turiu pazyma , melyna kortele ir auto lengvata , auto nusipirkau issimoketinai pries pusantru metu , ar yra koks laiko tarpas per kiek reiketu sutvarkyti dokumentus ? Ar verta pradeti ?

  • LZNS

   Jeigu turite NDNT išduotą pažymą, kad jums skiriama lengvojo automobilio įsigijimo kompensaciją, tai galite drąsiai tvarkyti dokumentus, nes nėra ustatyto laiko tarpo per kiek turite susitvarkyti dokumentus.

 15. Margarita

  Sveiki,auginu du vaikus nuo vaikystės su sunkia negalia,slauga,globa nuo vaikystės jie jau pilnamečiai ar kompensaciją gaučiau dvigubą?

  • LZNS

   Jūsų atveju, kadangi tikitės gauti kompenacija už vaikus kuriems nepertraukiamai nustatyta slauga nuo vaikystės, greičiausiai yra taikytina Įstatyme nurodyta norma, kad parama teikiama šeimai, o ne vaikui.
   Tikėtina, kad šiuo atveju visgi gausite tik 1 kompensaciją, kaip ir šeimos kurios turi pvz. dvinukus su negalia.

 16. Aurelija

  Sveiki, esant cerebriniui paralyžiui turiu 60% nedarbingumą, problema abiejose kojose, turiu vairuotojo pažymėjimą ir automobilį pirktą prieš 5 metus ar galėčiau gauti kompensaciją automobiliui?

  • LZNS

   Su šeimos gydytojo parengtu siuntimu turite kreiptis į NDNT, kurie nustato ar jums gali būti skirta kompensacija. Mes negalime 100 proc. pasakyti ar bus skirta ar ne.

 17. Jurgita

  Sveiki, sergu išsetine skleroze. Nepratęsė sveikatos pažymėjimo, dėl mano ligos. Balanso sutrikimai ir t.t. Neturiu vairuotojo pažymėjimo. Klausimas: jei aš įsigysiu auto ar galiu tikėtis kompensacijos? Vairuos sveikas žmogus, sedėsiu šalia?

  • LZNS

   Jeigu neturite vairuotojo pažymėjimo tai kompensacijos gauti negalite.

 18. Svetlana Kozlova

  Po isygyjmo automobilio ir gavus kompensacija,p er kiek metu galiu parduot si automobili?

  • LZNS

   Gavus kompensaciją, automobilį galite parduoti bet kuriuo metu.

 19. Irmantas

  Laba diena.Ar teisybė,jei gauni dabar automobilio kompencasiją,tai puse metų nemoka slaugos?

  • LZNS

   Jeigu yra nustatyta 1 lygio slauga po 18 metų, tai kompensacija išvis nėra skiriama.
   Sspecialių poreikių išmokų mokejimas nėra nustraukiamas dėl kompensacijos skyrmo.

 20. valius

  laba diena ,sergu issetine skleroze nustatytas 30% darbingumas vaikstau su lazdele ,vairuoju automobili ar as patenku i ta kategorija del automobilioi kompencacijos

  • LZNS

   Negalime pasakyti ar atitinkate reikiamus kriterijus, nes nėra aišku kokį aprašo punktą atitinka jūsų sveikatos sutrikimai. Kreipkitės pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialių poreikių nustatymo ir komisija nuspręs ar galite gauti paramą.

 21. Evaldas

  Laba diena. Kokia yra tvarka gauti kompensaciją rankinio automobilio remontui?

  • LZNS

   Gauti kompensaciją rankinio automobilio remontui yra tokia pati kaip ir automobilio įsigijimo tik truputį skiriasi pateikiami dokumentai. Tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo ir/ar remonto išlaidas. Pasitikslinkite Sodroje už kokius darbus gali būti mokama kompensacija.

 22. Danguole

  Sveiki, mano sūnus 80% turi neįgalumą, nematantis nuo vaikystės. Ar galiu gauti kompensaciją automobiliui, vairuotojo pažymėjimą turiu, ačiū.

  • LZNS

   Ar jūsų sūnui nuo vaikystės nepertraukiamai yra nustatyta slauga?

 23. Zita

  Laba diena. Turime 38 metų dukrą, nuo gimimo sergančią VCP, turinčią visišką negalią, nuo 1997m. nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį. Peržiūrėjus spec. poreikius 2019m-06-12 nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ar turime teisę gauti automobilio kompensaciją (dukrą vežioja tėtis)? Ar tiesa, jog ją gauna tik tie suaugusieji neįgalieji, kurie jau gavo būdami vaikai iki 18 metų, o anksčiau, iki 18 metų, negavę (nes nebuvo tokio įstatymo)- ne? Jei taip, ar galite paaiškinti, kodėl?

  • LZNS

   Jūs galite gauti kompensaciją ir visiškai nesvarbu, kad anksčiau jos neėmėt. Tokios sąlygos įstatyme nėra, kad privalėjot anksčiau imti kompensaciją.

 24. Gintaras

  Sveiki,
  Mama serga parkinsono liga (5 stadija). Nuo 2017m nustatytas didelių spec.poreikių lygis neterminuotai. Iš savivaldybes gauna tikslinę išmoka (285eu). Ar priklauso kompensacija automobilio isigijimui, pati teisių neturi. Visiška negalia.
  ačiū

  • LZNS

   Kadangi yra nustatyta 1 lygio slauga tai lengvojo automobilio kompensacija nepriklauso.

 25. Danguole

  Taip, mano sūnui nepertraukiamai nustatyta slauga.

 26. Andrius

  Kaip galima būtų priskirta slauga jai pats gali vairuoti automobilį? Priskirtas slaugytoja su teisėm netinka gauti į kompensacija?

 27. Algirdas

  sveiki kokios naujienos yra siuo klausimu. nesupratau patvirtino ta nauja pasiulima jei galima papasakokite placiau. ACIU.
  KOMPENSACIJOS AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI AR PRITAIKYTI. Negalią turintys suaugusieji arba šeimos, auginančios negalią turinčius vaikus, vieną kartą per 6 metus.

 28. vida

  Man parašykite, kokį automobilį galiu isigyti už 1 200 eurų. KIEK DAR GALIMA TYČIOTIS IŠ NEĮGALIŲJŲ. BEJE, KURIE SULAUKE PILNAMETYSTĖS VISAI IŠNYKSTA, JIEMS JAU DURYS VISUR UŽVERTOS.

  • LZNS

   Nuo 2021 m. sausio 1 d. lengvųjų automobilių kompensacija bus 2496 eurų.

 29. Dainius

  Ar skiriama lengvųjų automobilių kompensacija sergantiems lėtine inkstų liga, V stadija, kai atliekamos PERITONINĖS dializės? Dėkoju už atsakymą.

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate 6 punkte nurodoma, kad kompensacija skiriama jeigu yra lėtinė inkstų liga,IV–V stadija, kai atliekamos dializės(pateikta gydytojo nefrologo išvada). Taigi kompensacija jums priklauso.

 30. Ina

  Sveiki, man nustatytas 20% darbingumas del stuburo ir kaklo isvarzu, bei paskirta transporto islaidos po 9,50e kas men. Ar galima nutraukti transporto islaidas ir gauti kompensacija automobiliui? Aciu.

  • LZNS

   Jums nebūtina nutraukti transporto išlaidų kompensavimo gavimą, kad gauti kompensaciją automobiliui. Šios dvi išmokos gali būti mokamos kartu. Kompensacija automobiliui yra skiriama jeigu jūsų sveikatos sutrikimai atitinka numatytus kriterijus. Visus kriterijus rasite straipsnyje po kuriuo komentuojate.

 31. Meile

  Laba diena,
  Mamai nustatyta 30 balų bazinis funkcionavimo lygmuo, asmens savarankiškumo koeficientas 0.9. Savarankiško koeficientas 27 balai, nustatytas pirmo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
  Noriu paklausti ar priklauso kompensacija, man kaip dukrai įsigyjant automobilį?

  • LZNS

   Jums kaip dukrai kompensacija nepriklauso. Ją gali gauti tik pats asmuo. Ar nustatinėjant specialiuosius poreikius buvo nustatytas lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos poreikis? Ar jūsų mama turi vairuotojo pažymėjimą?

 32. Puiku

  Sveiki. Atitinkam visiems kriterijams gauti automobilio įsigijimo išmokai. Klausymas:jeigu automobilį nusipirkom prieš 3 metus ir neturėjome jam kompensacijos, ar turime teisę gauti kompensaciją dabar šiam automobiliui?

  • LZNS

   Jeigu jūsų turimam automobiliui įsigyti nesate gavę kompensacijos, tai galite kreiptis dabar ir gausite išmoką.

 33. Milda

  Laba diena, auginu 4 metu neįgalų sunu, turime teisę gauti kompensaciją automobiliui, turiu teises.ar Galiu prašyti kompensacijos įsigyti automobiliui, nes kol kas neturiu. Ar reikia jau turėti auto ir tik tada prašyti kompensacijos. Ačiū.

  • LZNS

   Jeigu atitinkate kriterijus gauti kompensaciją, tai iš pradžių reikia įsigyti automobilį ir tik tada kreiptis į Sodrą, pateikti reikiamus dokumentus ir jums bus kompensuota už automobilio įsigijimą.

 34. Ana

  Sveiki, močiutė po insulto neįgali, mano mama yra jos globėja. Močiutė sunkiai vaikšto, prieš kelis metus turėjo sąnario operaciją. Ar galime kreiptis dėl legvatos automobiliui, mano mama kaip globėja ji vairuotų. Ar dat reikia papildomai praeiti komisiją, kad gautų neįgalumą, kad vos vaikšto. Esamam automobiliui gavom neįgaliųjų ženklą nes močiutė važiuojam su jom.

  • LZNS

   Jūsų atveju kompensaciją galėtų gauti tik jūsų močiutė, jeigu ji turi vairuotojo pažymėjimą. Jeigu ji turi vairuotojo pažymėjimą, tai reikia kreiptis į NDNT, kad būtų nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos poreikis.

 35. Rasa

  Ar galiu gauti kmpensaciją automobilio įsigyjimui jeigu teismo esu paskirta brolio rūpintoja?

Parašykite komentarą

Your email address will not be published