Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Parama neįgaliems verslininkams

Sany0564-6

Subsidija savarankiškam užimtumui remti gali būti skiriama, jei buvęs bedarbiu darbdavys, savo verslą pradėjęs ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje nutraukimo dienos, pirmą kartą steigia darbo vietą kitam bedarbiui įdarbinti.

Savarankiško užimtumo rėmimas

Asmenys, pageidaujantys pradėti ar plėtoti savo verslą, turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti.

Asmenys laikomi darbo vietą sau pirmą kartą steigiančiais, jeigu jie darbo vietos nebuvo įsteigę labai mažose įmonėse, atitinkančiose Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas.

Būtinos sąlygos

Darbdaviai (buvę bedarbiai) turi būti įsteigę Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą labai mažą įmonę, turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius, ir atitikti šias sąlygas:

 • nebūti bankrutavę/bankrutuojantys/nevykdantys restruktūrizacijos;
 • neturėti likviduojamos įmonės statuso;
 • neturėti neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų teritorinei darbo biržai;
 • neturėti mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nebūti skolingais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • neturėti galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) straipsnį arba turėti ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 41(1), 41(4), 41(5), 41(13), 172 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui ir negali būti didesnė kaip 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių:

 • darbo priemonių (neįgalieji gali įsigyti techninės pagalbos priemones) pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
 • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Subsidija darbo vietai  sau  steigti gali būti skiriama, kai darbo vietą pirmą kartą sau steigia:

 • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • darbingas asmuo iki 29 metų;
 • asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

Avansu gali būti išmokama iki 85 proc. skirtos subsidijos.

Prašymų formos parsisiųsti:

Subsidija verslo liudijimui

Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti skiriama verslo liudijimo įsigijimo išlaidoms (pajamų mokesčiui) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, kurie verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms iš dalies padengti.

Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti mokama, kai verslo liudijimas išduodamas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ir (ar) jį tęsiant iki 12 mėnesių.

Pakartotinai subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės paskirtos subsidijos pasibaigimo dienos.

Subsidijos dydis už kiekvieną veiklos pagal verslo liudijimą mėnesį ne didesnis kaip 0,25 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmuo, pageidaujantis gauti subsidiją, darbo biržai turi pateikti:

 • prašymą (prašymas gali būti pateikiamas daugiau nei vieną kartą) skirti subsidiją;
 • verslo liudijimo kopiją ir originalą palyginti, mokėjimo kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį sumokėtą pajamų mokestį už verslo liudijimo išdavimą;
 • dokumentus , patvirtinančius sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomas asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą.

Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą skiriama bedarbiams, pradėjusiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą nuo 2010 m. liepos 1 dienos.

Prašymų formos parsiųsti:

Išsamią informaciją apie savarankiško užimtumo rėmimo įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos.

Komentarai 6

 1. Modestas

  Sveiki, turiu negalia , kuri neleidžia, dirbt elektriko ir vairuotojo darbo su c ,ce kat. Norėtau pradėt valymo įmonę, automobiliu salono ir išorės, bet esant galimybiai ir kitus dalykus valyt , kilimai , namu langai, butu valoma garu principu, taipat naudojanas plaunamas siurblys, Esant reikalui sulaukčiau pagalbos žmoniu pagalbos esančiu šion sferon, tik neturiu galimybės įsigyt reikalingų priemoniu. Kokius punktus reikia oadaryt , kad būtų galima teik paraiška.

 2. Valdas

  Laba diena, esu dirbantis, bet turiu tik 40 proc. darbingumą. Ar galima tikėtis paramos steigiant kaimo turizmo veiklą, taip sukuriant sau darbo vietą? Jei taip, kur kreiptis?

 3. LIDIJA

  Sveiki, jeigu dirbu socialinėj įmonėj (darbingumas 35proc.) Ir noriu dar papildomai uždarbiauti teikiant daiktų nuomos paslaugas (nuspėjamas uždarbis iki 200 eur. per mėnesį) reikia individualios veiklos pažymėjimo? Kokių lengvatų galiu tikėtis?

  • LZNS

   Dėl individualios veiklos pažymėjimo nuolaidų reiktų kreiptis į mokesčių inspekciją. Jums viską išaiškins kas ir kiek priklauso.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published