Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Neįgaliųjų įdarbinimo rėmimas

Lengvatos darbdaviams

Skatindama neįgalius žmones aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, o darbdavius – juos įdarbinti, valstybė yra numačiusi nemažai mokestinių lengvatų ir subsidijų. Smulkiau apie jas, steigiant neįgaliam žmogui darbo vietą, jūs galite sužinoti teritorinėje darbo biržoje. Kvalifikuotą konsultaciją šia tema jums taip pat suteiks Lietuvos žmonių su negalia sąjungos darbuotojai.

Darbdaviai, atstovaujantys socialiai atsakingas įmones, socialines įmones ar kitas įmones, kurios pasirengusios prisidėti prie neįgaliųjų nedarbo ir socialinės atskirties mažinimo, gali pasinaudoti valstybės teikiama parama neįgaliųjų įdarbinimui. Subsidija nėra paskola, todėl jos grąžinti nereikia. Išskyrus tuos atvejus, kai pažeidžiamas įstatymas, nesilaikoma subsidijos gavėjui keliamų sąlygų ir reikalavimų.

Darbdaviams, įdarbinantiems neįgaliuosius asmenis yra taikomos įvairios lengvatos, susijusios su darbo užmokesčio ar jo dalies, darbo vietos steigimo išlaidų kompensavimu darbdaviui. Žemiau pateikiama trumpa informacija apie pagrindines neįgaliųjų įdarbinimo subsidijavimo priemones.

Asmenų su negalia įdarbinimas subsidijuojant

Įdarbinimu subsidijuojant siekiama padėti įsitvirtinti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, mokant darbdaviams subsidijas darbo užmokesčiui.

Būtinos sąlygos

Įdarbinti subsidijuojant gali būti šie teritorinėje darbo biržoje registruoti neįgalieji asmenys:

 • neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

Finansavimas ir jo trukmė

Už kiekvieną įdarbintą neįgalųjį asmenį numatytą laikotarpį kiekvieną mėnesį mokama subsidija darbo užmokesčiui, paskaičiuoto pagal įdarbinto asmens faktiškai dirbtą darbo laiką ir nuo jo apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti 2 Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos dydžių ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 3 punkte nurodyti asmenys;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2 punkte nurodyti asmenys;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1 punkte nurodyti asmenys.

Subsidija neįgaliųjų darbo užmokesčiui gali būti mokama:

 • iki 6 mėn., kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, kurių darbingumas 45-55 procentų;
 • iki 24 mėnesių kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, kurių darbingumas 30–40 procentų;
 • neterminuotai, kai įdarbinami asmenys, kurių darbingumas iki 25 procentų.

Neįgaliųjų darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimu siekiama suteikti galimybes darbo ieškantiems negalią turintiems asmenims (ir kt. papildomai remiamiems asmenims) trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams – pasirinkti tinkamiausią darbuotoją.

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie pageidauja įdarbinti neįgalųjį asmenį. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas darbo biržoje registruotiems turintiems kvalifikaciją bedarbiams, kuriems yra nustatytas šių įgūdžių įgijimo poreikis:

 • pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
 • ilgalaikiams bedarbiams;
 • iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;
 • baigusiems profesinės reabilitacijos programą;
 • įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, nustatyta tvarka registruotiems darbo biržoje, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jiems toje pačioje darbovietėje yra siūlomas kitas darbas, kuriam atlikti turimų įgūdžių nepakanka ar kai įsidarbinti kitoje darbovietėje trūksta tam tikrų įgūdžių.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo sutartyje nurodytam darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Jei įdarbintas asmuo dirbo ne visą darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą darbo laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį.

Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiai bedarbiai, iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų, asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 45 -55 proc. darbingumo lygis ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis.

Svarbu: kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, gali būti iš dalies kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos.

Finansavimo trukmė

 • iki 12 mėn. kai įdarbinami asmenys pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją
 • iki 5 mėn. – kai įdarbinami kitoms tikslinėms grupėms priklausantys asmenys.

Darbo rotacija

Darbo rotacija siekiama bedarbiams suteikti galimybes laikinai įsidarbinti, o darbdaviams – pakeisti darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

Puslapiai 1 2

Komentarai 49

 1. LZNS

  Jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje, jūsų konsultantas turi jums išsamiai papasakoti apie visas galimybes gauti paramą, įsidarbinti, susikurti verslą ir pan.

 2. Andrejus

  Sveiki kokia subsidija gaus darbdavis mane idarbinus turiu 40 % darbingumo lygi jeigu supratau tai subsidija sudaro 60 % nuo 2 minimaliai atlyginimu + darbdavio mokesciai

 3. sandra

  Laba diena,esu įdarbinta pagal darb biržos neįgalumo programą,turiu 35 darbngumo procentus.šioje ,mane įdarbinusioje įstaigoje,dirbu antrus metus,ar gali būti pratęsta subsidija darbo vietai dar bent 2 metams.

  • LZNS

   Užimtumo įstatyme nurodoma, kad asmenų, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, darbo užmokestis yra kompensuojamas iki 24 mėnesių. Apie subsidijos pratęsimą įstatyme nėra užsimenama, tai reiškia, kad tokių galimybių nėra.

 4. Justas

  Laba diena. Turiu 35 darbingumo procentus. Man nustatyta judėjimo negalia nuo vaikystės.Beveik jau 10 metų dirbu darbą su sodo technika. Pasikeitus įstaigos vadovui pasipylė reikalavimai.Šiai dienai man atimta galimybė net prieiti prie technikos. Manau ieško būdų mane atleisti. Ką patartumėte daryti?

 5. Algirdas

  Laba diena. Tarybiniais laikais gavau neterminuotai 1 inv.grupe ,dabar neigaliojo pazymejime raso darbingumas 20% .Kreipiausi i NDNT Klaipedos skyriu pasake kad pazymu neduoda reikia nustatinet neigalumo laipsni is naujo.Jei teisingai supratau darbdavys idarbines mane jokiu kompensaciju negaus,beje uzimtumo tarnyboj klaipedoje man pasake kad isvis jokiom kompensacijom jokiu sutarciu siemet nesudarines nes nebra lesu……..

  • LZNS

   Kaip suprantu iš jūsų parašymo, kad jums reikalinga pažyma dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Jeigu teisingai supratau, tai yra tokia tvarka, kad jeigu anksčiau nustatant neįgalumą ar darbingumą nebuvo vertinamos darbo sąlygos, tai norint gauti tą pažymą, reikia iš naujo nustatyti darbingumo lygį.
   Kieki pavyko išsiaiškinti užimtumo tarnyboje, tai lėšų neįgaliųjų įdarbinimui yra tik jeigu jiems yra virš 54 metų arba yra ilgalaikiai bedarbiai.

 6. Jonas salamakinas

  Sveiki, kiek atostogų priklauso neįgaliajam, sukakusiam pensijinį amžiaų? iki šio įvykio jis gaudavo 25 darbo d. kasmetines atostogas ir papildomas atostogas, už darbo stažą toje daerbovietėje (138 str. 2 d.) Ar darbovietė nepažeis įstatymo, jeigu dabar jam skirs 20 darbo d. atostogas ir papildomas už stažą toje darbovietėje?

  • LZNS

   Vyriausybės nutarime 2017 m. birželio 21 d.Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“
   Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos apraše nurodoma, kad:
   5. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas (neįgaliesiems 25 d.d.) ir papildomas atostogas (nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje), jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba Aprašo nustatyta tvarka prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos.

 7. Kostas

  Laba diena.Turiu 40 darbingumo procentus.Gaunu tik šalpos išmoką, nes truksta stažo.Nesu registruotas užimtumo tarnyboje.Jei rasčiau darbdavį ,kuris įdarbintų ,kaip gauti subsidiją darbdaviui įdarbinant. Nedirbu senai,prieš nustatant neįgalumą (prieš 2 metus) stovėjau darbo biržoje.Kaip geriau daryti?kiek laiko reikia butų užsiregistravus užimtumo tarnyboje, kad galėčiau kreiptis dėl įdarbinimo subsidijos.

  • LZNS

   Užimtumo tarnyboje yra įvairios programos per kurias galima parama darbdaviui įdarbinus neįgalų asmenį. Jums reiktų registruotis UT ir jums priskirtas konsultantas pagal jūsų asmeninius duomenis informuos kokios yra galimybės gauti paramą.

 8. Algirdas

  Tai kaip ir visada Lietuvoj tik deklaruojama kad remiamas neigaliuju idarbinimas o is tikruju kaip visada………Argumentuoju: neigalieji kuriem nustatytas neigalumas po 2004 metu yra „LYGESNI“ uz neigaliuosius kuriem neigalumas nustatytas iki 2004 metu ,absurdo teatras kai teigiama,kad pazymos pasiziureje i ligos istorija NDNT negali israsyt, beje puikiai sita pazyma israsytu seimos gydytojas(simta kartu geriau zinantis ka gali dirbt jo pacientas ir ko negali uz betkokias komisijas) nes vistiek reikia praeit medicinine komisija……bet cia Lietuva …… Ir visu virsuniu virsunele teigti kad neigaliuju idarbinimas remiamas o po to pasakyt : „NER PINIGU“ ir visi tie auksciau esantys klausimai ir jusu atsakymai tai jau susproges muilo burbulas. Aciu kad skaitote ir atrasote visos mano pretenzijos pyktis ir nusivylimas skirtas ne jum

 9. Dovilė

  Sveiki, klausimas gal ir ne visiškai straipsnio tema. Nuo vaikystės sergu VCP. Turėjau II grupę (55 proc.). Dabar turiu 50 proc. nustatytą darbingumo lygį, neįgalumo nustatymo tarnyboje buvo pasakyta, kad privalo mažinti, nes priešingu atveju privalėsiu trumpinti darbo laiką (o to aš nenorėjau). Klausimas toks. Kokiais atvejais trumpinti darbo laiką yra privaloma, o kokiais – tik rekomenduojama? Teisės aktai šiuo metu apibrėžia tik darbuotojo teisę prašyti trumpinti, bet jei darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl pilnos darbo dienos? Ar galima nepaisyti rekomendacijos ir turint pvz. 55 ar 60 proc. nustatytą nedarbingumą, jei darbuotojas pajėgus dirbti ir jam yra sudarytos tinkamos darbo sąlygos?

  • LZNS

   Darbo laikas trumpinamas pagal sveikatos būklę, o ne darbingumo procentus. Labai keistai čia NDNT sugalvojo. Ne vienas žmogus turi 20-25 % darbingumo ir dirba visą darbo dieną ir nėra rekomendacijos trumpinti darbo laiką.
   Iš jūsų komentaro visgi nesupratau ar jūsų pažymoje yra įrašyta, kad būtina mažinti darbo laiką?
   Siūlytume jums el. paštu kreiptis į darbo inspekciją, kad gautumėt jų raštišką atsakymą ir tuomet žinosite kaip elgtis.

 10. Laba diena.

  Pas mus jau įdarbintas žmogus su neįgalumų (35 proc. darbingumo). Jis dirba 6 pas mus mėnesius galima bus gauti subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti?

  • LZNS

   Kadangi jis jau yra įdarbintas, tai paramos negausite. Parama skiriama prieš priimant neįgalųjį į darbą.

 11. Indra

  Sveiki,
  Esu kineziterapeutė (turinti 50 % nedarbingumo lygį ), ketinu susikurti sau darbo vietą. Ar galėčiau pvz atidaryti savo kineziterapijos kabinetą ir teikti kineziterapijos paslaugas ? Ačiū.

  • LZNS

   Iš jūsų klausymo supratau, kad ketintumėte pasinaudoti savarankiųko užimtumo rėmimo programos parama. Jeigu taip, tai Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:
   1. kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);
   2. pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.: • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; • bedarbiai iki 29 metų.
   Taigi jums reiktų pasitarti su Užimtumo tarnybos konsultantu dėl galiybės gauti šią paramą.

 12. Siauliai

  Liudmila2019liepos ,31. Labas, esu darbinga 55 %,ar galiu dibti pilna etata,nenukinties šalpos pensija? Aciu.

  • LZNS

   Iš pateikto klausymo negaliu nieko atsakyti nes trūksta informacijos. Galite pasiskambinti į Sodrą ir jums pasakys pagal jūsų asmeniniu duomenis ar išmoka bus nutraukta ar tęsiamas jos mokėjimas.

 13. Julius

  Turiu drauga kuris nebegali pasneketi ir turi.daug anstoliu ir neimanoma jam nieko.padaryti nej kur issidarbinti nej skolas grazinti.gal kas galite patarti kur klp rajone jam darba rasti kad nereiketu sneketi jis plytelcikas yra vidaus apdailoje dirbes bet ji atleido nes nebepasneka zmogus

 14. Gintarė

  Sveiki, esu neįgali, turiu klausos negalią, 35 proc. darbingumo. Kokius mokesčius darbdavys gali nuskaičiuoti iš atlyginimo?

 15. Panevezys

  Sveiki ieskau darbo turiu negalia yra 35 darbingumo. Galiu dirbti namu ukio ekanomiste, ligintoja , valytoja.

 16. Panevezys

  Raso kad neigalus ir prijema kiek ainiu kur beaiciau neikas net pirsto nejudina net nesirose kanors padaryt ir ne ta pacia rimi nors skelbe kad net neigalius zmones idarbina jau lauku kiek laiko nei skambiucio ir net neatrasio.kokia zmones .

 17. valdas

  Laba diena.Norėčiau sužinoti ar darbdaviui taikomos kokios nors lengvatos mokant mokesčius ,įdarbinus neįgalųjį (75%nedarbingas).Ar reikia mokėti mokesčius už šį asmenį ,ar nereikia?

  • LZNS

   Darbdaviui nėra taikomos mokesčių lengvatos įdarbinus neįgalų asmenį. Visi mokesčiai mokami taip pat kaip ir už kitus darbuotojus. Tik darbuotojui taikomas didesnis neapokestinamas pajamų dydis, tai sumoka mažiau mokesčių.

 18. Pranas

  Laba diena,
  Turiu neįgalumą, darbingas 25% turiu darbą, dirbu 7 metai,dirbu namie, pusei etato. Esu užsiregistravęs užimtumo tarnyboje, kad rasti papildoma darbą. Užimtumo tarnyba pasiūlo darbus, nurodo darbdavių telefonus, paskambinęs darbdaviam, vieni iš pirmu klausimu ar turite kita darbą, atsakius kad taip, tada atsako jus priimsime i darbą, jai išeisite iš pirmo darbo. Darbdavys nenori mokėti atliginimo dalį iš savo kišenės, nes valstybė finansuoja tik viena darbo vietą 75% atlyginimą moka valstybė, o kita 25% moka darbdavys. Paradoksas tame, kad neįgalus negali turėti du darbus, valstybė nefinansuoja atlyginimo dalį antram darbui… Manau reikėtų pakoreguoti, kad neįgalus galėtu turėti du darbus… Ačiū.

 19. Antanas 2019 spalio 17

  Sveiki,turiu 50procentu neigaluma,registruotas darbo birzoje,pablogejus sveikatai,iseinu is birzos,pagerejus vel istoju.Paskutinem apsilankyme buvo iteiktas savarankiskos darbo paieskos vykdymo ataskatos lapas,kuri privalau uzpildyti,kitaip turiu isstoti is birzos.Kaip man ji uzpidyti,kam kreiptis i skelbema darbo pasiulyma,jei tokiam darbui neleidzia sveikata,o kur galeciau dirbti,pasiulymu nera.Tai negi busiu pasalintas is birzos,jei neuzpidysiu paieskos lapo.Dekuoju

 20. Gintutis

  Labadiena norejau paklausti
  Esu neigalus darbingumas nustatytas 45% siu metu kokios yra lengvatos mokesciams , Pvz
  Ligoniu kasai ar privalo darbdavys atskaityti is atlyginimo, o taip pat kiti priklausantis mokesciai kokie yra nors pagal istatyma esu pilmai draustas kaip neigalus asmuo.Aciu uz atsakyma ir sutrugdyta jusu laika.

  • LZNS

   Asmeniui turinčiam negalią taikomas padidintas neapmokestinamas pajamų dydis, kas reiįkia, kad sumokate mažiau mokesčių. Daugiau lengvatų nėra.

 21. Gintutis

  Nezinau dirbu bendroveje ,bet ant popieriaus buvo uzdirbta 385 eur, pravedima gavau 280 tai tai mokecius atskaite 105 eur ar gali buti taip.

 22. Laimutis

  Laba diena,
  Turiu neįgaluma, 35% darbingas, šiuo metu dirbu.
  Darbdavys neatsižvelgia į pasikeitusius įstatymus ir nuo 2020 sausio padidėjusi NPD.
  Darbdavys sumažino „popierinę alga“ ir aš gaunu tiek pat.
  Ar aš galiu darbdavio prašyti, kad man taikytų kaip ir visiems įprastą NPD?
  Pagal negalia taikomas didesnis neapmokestinamas pajamų dydis.

 23. alvydas bencevicius

  Kode man nemoka neigalumo

 24. Vilmantas

  Esu 15% darbingas, dirbau darbovietėje su biržos subsidija, teko išeiti iš darbo dėl asmeninių priežasčių. Noriu grįžti dirbti į ankstesne darboviete, bet birža sako, kad antra karta nesubsidijuoja manes toje pačioje darbovietėje, subsidijuoja tik įsidarbinus į kita darboviete, kurioje nesu dirbes. Kažkokia nesamonė.
  Ar yra kažkoks būdas, kad subsidijuotu mane toje pačioje darbovietėje, kur dirbau, nes darbovietė priima tik jei birža duoda subsidija

 25. Viktoras

  Laba diena noriu paklausti ar įsidarbinus bus mokama šalpos neįgalumo pensija ne iš vaikystės neįgalumas ?

 26. kuolys

  Laba diena, esu 10% darbingas ne nuo gimimo,noriu dirbi per kompiuteri is namu darbdavys prašo pažymos kad istengiu dirbti su kompiuteriu. is kur gauti pazyma?Ačiū LZNS

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis į bet kurią gydymo įstigą, kuri teikia darbo medicinos paslaugas, kad jums patikrintų sveikatą ir išduotų darbuotojo sveikatos pažyma (knygelę). Joje gali būti nurodyta, kad galite dirbti kompiuteriu.

 27. Irena

  Sveiki! Ar kai nori išeiti iš darbo savo noru, ar privalau ayidirbti 20 kalendoriniu dienu? Rirju jau 1.5 metu, 50% darbingumo

  • LZNS

   Darbo klausymais siūlome konsultuotis su Darbo inspekcija: Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772

 28. Viktoras

  Mano darbingumo lygis 45 procentai

 29. UAB

  Laba diena,
  planuojame įdarbinti asmenį, turintį 55 proc. darbingumo lygį, kuris registruotas užimtumo tarnyboje.
  Ar kaip darbdavys galėsim pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui? Mes nesam socialinė įmonė ir iki šiol neturėjom darbuotojų su neįgalumu.
  Jei galima ši subsidija, kur turėtume kreiptis?
  Ar galėsim pasinaudoti subsidija, jei darbuotojas galbūt bus įdarbintas laikinai (2-3 mėn.)?

 30. Viktoras

  Laba diena noriu paklausti ar įsidarbinus bus mokama šalpos neįgalumo pensija ne iš vaikystės neįgalumas mano darbingumo lygis 45 procentai ?

 31. MARIJA

  Sveiki noriu paklausti aš dirbau darbovietėje 5 d ar gali darbdavys prašyti atidirbti 3d?
  Atidirbinėti aš nenoriu tesiog nematau tam pagrindo. Kaip man elgtis?

  • LZNS

   Darbo santykių klausymais, visais atvejais rekomenduojame kreiptis į Darbo inspekciją. Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772

 32. Linardas

  Laba diena . gyvenime gavosi taip.kad neužsidirbau reikiamo stažo normaliai neįgalumo išmokai .Darbingas esu tik 30% ir fizinį darbą praktiškai negaliu dirbti . Sužinojau .kad yra rengiami iš darbo biržos kursai kompiuterinio raštingumo ir biržoje registruotas esu jau beveik metus .konsultantei skambinau kad ir aš norėčiau į šiuos kursus ,man buvo pasakyta kad neatitinku nustatytų kriterijų .Kyla klausimas kodėl darbo birža išvis mane registravo jeigu taikomi kažkokie kriterijai ir rasti darbą neturiu šansų

  • LZNS

   Deja iš jūsų pateiktos informacijos negalime pasakyti kokiu pagrindu jūsų nepriima į kompiuterinio raštingumo kursus. Siūlytume jums parašyti el. laišką Užimtumo tarnybai su paklausimu dėl kokių priežąsčių jūsų nepriima. Jie turės jums pagal visus teisės aktus atsakyti apie neigiamo atsakymo priežastis. Galbūt ir situacija pasikeis, galbūt jūsų koordinatorė kažką supainiojo.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published