Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Valstybės parama būstui įsigyti

kreditas

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti:
subsidija asmenims ir šeimoms valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, atitinka Įstatymo nustatytus reikalavimus ir jeigu jie yra:

 1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
 2. jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Teisė į paramą būstui įsigyti

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:
1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
3) įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Asmenų ir šeimų vertinamų pajamų ir turto metiniai dydžiai, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:
1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
3) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
4) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

(valstybės remiamos pajamos – VRP 122 eur.)

Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo tvarka ir šių kreditų dydžiai

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Kreditus gali teikti: 

Informacija dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo (atnaujinta 2018-03-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdė kredito įstaigų atranką, kurios teiks valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus trejiems metams. Informuojame, kad pasirašytos sutartys su kredito įstaigomis ir šios kredito įstaigos teiks valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus 2018-2020 m.:

1. AB SEB bankas
2. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.)
3. Anykščių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.)
4. Aukštaitijos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r.)
5. Centro kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.)
6. Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.)
7. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Akmenės r. ,Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.)
8. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.)
9. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
10. Panevėžio kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.)
11. Sedos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.)
12. „Swedbank“, AB
13. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.)

Asmuo, norintis gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, turi kreiptis į savivaldybę, kurioje jis yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą ir kredito įstaigai pristatyti savivaldybės išrašytą nustatytos formos pažymą apie tai, kad jis gali pretenduoti į subsidiją.

Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMAS

Komentarai 147

 1. Evelina

  Sveiki gyvenam su draugu esam nevede turim vaikuti 7men ar gautu jisai lengvata bustui isigyti,kur kreiptis kad sužinoti?

  • LZNS

   Reikia kreiptis į Savivaldybės, kurioje esate deklaravę gyvenamąją vietą, socialinį paramos skyrių. Nenurodėte miesto, tai negalime parašyti tikslesnių kontaktų.

 2. Aldona Žarinskienė

  Labas vakaras, noriu sužinoti, ar yra taikoma kokia nors lengvata neįgaliajam, nustatyti vidutiniai spec. poreikiai (buvęs 30% darbingumas) atliekant daugiabučio renovaciją.

  • LZNS

   Jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją atnaujinamame (modernizuojamame) bute pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už šiame įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti, šildymo ir nešildymo sezono metu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos jiems tenkančios kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį. Nustatant daugiabučio namo buto savininko ir jo bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio daugiabučio namo buto savininko teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant jiems tenkančias kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, neatsižvelgiama į tame pačiame būste gyvenamąją vietą deklaravusių ne savininkų ir (ar) būstą nuomojančių asmenų bei jų bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo padidėjus atnaujinamo (modernizuojamo) ar atnaujinto (modernizuoto) daugiabučio namo vertei, kredito ir palūkanų apmokėjimas nenutraukiamas.

 3. ASSS

  Sveiki,pries pora metu pirkau buta,ne sau,užregistruotas buvo mano vardu(2menesiams),kol negrizo ir neperrasem.AR GALIMA BUTU KREIPTIS DEL VALSTYBES REMIAMOS BUSTO PASKOLOS?

  • LZNS

   Šiuo atveju reiktų kreiptis į socialinės paramos skyrių ir paprašyti, kad išnagrinėtų jūsų atvejį ir pasakytų ar priklausytų valstybės parama būstui įsigyti.

 4. neringa

  Sveiki,esame keturiu asmenu seima. Vienas vaikas 2m turi sunkia negalia su spec poreikiais. Kaip del to pirmo busto kompensavimo,kazkiek tu proc. Mes esame pasieme jau paskola dar pries gimstant vaikiukui. Jei pajamos gaunamos priklauso kokios jos metines turi buti. As domejausi,bet man buvo paaiskinta kad jei butume eme kaip jauna seima tada gal priklausytu,bet cia yra du skirtingi dalykai jeigu yra skelbiama turint neigalu vaika,ir jaunai seimai …

  • LZNS

   Jeigu jau esate paėmę paskolą, valstybės pagalba nėra skiriama. Mūsų organizacija yra pateikusi pasiūlymus, kad ši situacija būtų pakeista, bet ar į mūsų pastabas bus atsižvelgta nežinome. Netrukus turėtų atsirasti įstatymo pakeitimai, stebėsime ar bus pakeitimai.

 5. jaroslav

  sveiki, noriu sužinoti dabartinę padėtį dėl paskolų lengvatinių. skambinau į bankus tiek swed, tiek seb, jie kolkas nieko nežino, ar bus jos suteikiamos, ar ne. gal galite plačiau pakomentuoti, arba pateikti daugiau info apie tai? dėkoju.

  • LZNS

   Šiuo metu rengiamas įsakymo projektas dėl valstybės paramos būstui įsigyti. Kada jis bus patvirtintas nėra aišku. Greičiausiai užtruks dar mėnesį ar du.

 6. Olyte

  Sveiki, viena auginu neigalu vaika. Nusipitkau buta, sumokejau savininkams apie 70% bei 30% sumos sudare skolos kurios buvo perrasitos ant manes (komunalines imokos uz buta, tam tarpe sildymas ir pan.) . Ar galiu pateikti tam tikrus dokumentus ir gauti parama neimant kredito is banku? Kredito niekas neduos. Neatitinku reikalavimu nors ir dirbu.

  • LZNS

   Galite bandyti kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl vienkartinės pašalpos skyrimo esant sunkiai finansinei padėčiai.

 7. &pppp

  Sveiki norime pirkti namą esame keturių asmenų seima. Vyras vienas dirba turime neigalų sūnų. Bankas duoda paskola bet norime pasinaudoti valstybine parama 20% tik nesuprantu ar neigalaus vaiko pinigeliai isiskaiciuoja i bendra biudžeta nes vyro pajamos ir taip ant ribos.

  • LZNS

   Į šeimos pajamas neįskaitoma:
   – vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų,
   – išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo,
   – darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas
   – transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems;
   – kompensacijas donorams;
   – pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą;
   – išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, mokamus pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;
   – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą;
   – tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą, mokamus pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą (turima omenyje slauga ir priežiūra – pagalba)

 8. Rol

  Laba diena, esu 24m vaikinas ir turiu nustatytą nedarbingumo lygį, darbingumas siekia 50 proc.. Noriu paklausti, ar yra tikimybė, kad man valstybė suteiktų paramą būstui įsigyti?
  Mano metinės pajamos neviršija valstybės nustatyto dydžio, o turtas taip pat nesiekia tiek, kiek nurodyta valstybės.
  Ačiū, lauksiu atsakymo.

  • LZNS

   Kreipkitės į socialinį paramos skyrių ir jums pasakys ar galėsite gauti paramą.

 9. Raimonda

  Sveiki. Gal jau žinoma kokia šiuo metu situacija dėl būsto paskolų kompensacijų. Esame keturių asmenų šeima, dirba tik vyras. Vienas vaikas turi sunkią negalią. Gyvename nuosavam bute, tačiau norime keltis į namuką. Ar yra galimybė gauti 20 proc lengvatą būstui įsigyti?

  • LZNS

   Reikia žiūrėti ar jūsų šeimos pajamos ir turtas neviršija numatytų dydžių: Pajamos – 18056 eur, turtas – 42578 eur. Geriausia būtų pasikreipti į soc. paramos skyrių ir jie jums paskaičiuos viską ir informuos ar galėsite gauti lengvatą.

 10. Edgaras

  Sveiki,ar suteiktu man parama bustui isigijant,jei nuo 7m. Pas mociute gyvenau kuri buvo man priskirta kaip globeja,man jau 28m.

  • LZNS

   Kreipkitės į socialinį paramos skyrių ir jums pasakys ar atitinkate reikalavimus gauti valstybės pagalbą būsto įsigijimui.

 11. Karolina

  Sveiki,
  Planuojame pasinaudoti 20proc subsidija būstui įsigyti,auginame vaiką su sunkia negalia.
  Subsidijai dokumentus tvarkysimes vienoje savivaldybėje(ten kur esame registruoti),bet būstą pirksime kitoje.
  Ar nekils problemų?

  • LZNS

   Jokių problemų nekils, galite kreiptis į savivaldybę pagal dabartinę gyvenamąją vietą ir jeigu priklauso gausite paramą įsigyti būstą kitoje savivaldybėje.

 12. Erika

  Sveiki esu pirmos grupes neigaluma gaunati gaunu 370 ar yra galymibe gauti paskola butuj isigit ir kur pirma kreiptis

  • LZNS

   Iš pradžių rekomenduotume kreiptis į banką, kuris jums pasakys ar galėtų skirti lengvatinę valstybės remiamą paskolą. Jeigu bankas duos teigiamą atsakymą, tuomet reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių, kuris jeigu atitinkate visus reikalavimus išduos jums pažymą, kad priklauso parama.

 13. visusoptimus@yahoo.com

  Sveiki . Noriu pasiteirauti . 2008 m. su vyru įsigijome nama paėmę paskolą. Sūnus gimė 2009 m. gimė neįgalus ( pradžioje raidos sutrikimas, šiuo metu vidutinis protinis atsilikimas , epilepsija ir t.t. ) vyras 2014 m. mirė . Turiu dar dukrytę gimusę 2008m. Klausimas toks , ar aš galiu kreiptis dėl būsto kredito dalies kompensavimo ? Sūnui nustatyta vidutinė negale . Labai dėkoju už atsakymą.

  • LZNS

   Deja negalite, nes valstybės parama skiriama jeigu iš pradžių kreipiatės dėl paramos ir tada įsigyjate būstą.

 14. Lina

  Labas vakaras, norėjau pasiteirauti ar galime gauti paramą būsto isigijimui jeigu vyras 15 proc.darbingas (po abiejų kojų amputacijos). Mes gyvenome 5 aukšte, be lifto.

  • LZNS

   Jeigu jūsų turimo turto vertė ir pajamos mažesnės už nustatytas ribas, tuomet taip, galite.
   Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus neviršija šių dydžių:
   1. pajamos asmeniui be šeimos – 8976 Eur, ir turtas -13158 Eur (vidutine rinkos kaina);
   2. pajamos 2-3 asmenų šeimai – 12546 Eur, ir turtas – 26724 Eur (vidutine rinkos kaina);
   3. pajamos 6 ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui – 2550 Eur, ir turtas – 8466 Eur,
   ir
   jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje neturėjo (pastaruosius 5 metus) ir neturi būsto arba turėto ar turimo būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 14 kv. m., arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti) arba neįgaliojo ar šeimos, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimas būstas nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).

 15. sigitas

  Laba diena,
  Norėjau pasiteirauti ar mano dviems pilnametėms neįgalioms dukroms, 20 proc. darbingumas priklauso valstybinė parama būstui įsigyti. Šiuo metu jos gyvena pas mane trijų kambarių, nepritaikytam neįgaliųjų poreikiams bute.

  • LZNS

   Taip, priklauso, jeigu jų pajamos ir turtas neviršija numatytų ribų.

 16. Edita

  Laba diena,esu vieniša mama auginu tris dukras esu našlė kol kas gyvenu su tėvais dabar radau namą ir noriu gyventi atskirai ir ar galėčiau gauti iš valstybės parama būstui isigyti

  • LZNS

   Tikėtina, kad galite, bet turite išsiaiškinti ar jūsų pajamos neviršija numatytų ribų. Tai geriausia išsiaiškinti socialinės paramos skyriuje.

 17. Edmundas

  Sveiki,eu neigalus 10 procentu darbingumas,nuomojos busta ,kokios saligos man gauti is dalies valstybes kompebcuojama kredita isigyti busta?

  • LZNS

   Jeigu neturite nuosavo turto tai turite atitikti pajamų ribų kriterijus. Pajamų dydžiai surašyti straipsnyje po kuriuo komentuojate.

 18. Indre

  Laba diena,
  ar gaučiau lengvatų jei imčiau paskolą būstui įsigyti, su tikslu įsigijus jį nomuoti? Turiu savo vardu butą ir pusę kotedžo. Esu 40%darbinga, negalia iki pensijos.
  Ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Jeigu jūsų turtas viršija numatytas turto ribas, tai negalėsite.

 19. Indre

  Laba diena,
  į kurį banką kreiptis gavus nustatytos formos pažymą iš savivaldybės, norint gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą. Nes kaip supratau info pateikta tik iki 2017 metų.

  • LZNS

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdė kredito įstaigų atranką, kurios teiks valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus trejiems metams. Informuojame, kad pasirašytos sutartys su kredito įstaigomis ir šios kredito įstaigos teiks valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus 2018-2020 m.:

   1. AB SEB bankas
   2. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.)
   3. Anykščių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.)
   4. Aukštaitijos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r.)
   5. Centro kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.)
   6. Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.)
   7. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Akmenės r. ,Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.)
   8. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.)
   9. Luminor Bank AB
   10. Panevėžio kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.)
   11. Sedos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.)
   12. „Swedbank“, AB
   13. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.)

 20. Juste

  Sveiki, esu vieniša išsiskyrusi mama, viena pati auginu dvi nepilnametes dukras, kuri viena turi vidutini neigalumo lygį, už neįgalumą 195€ ir priežiūrą 56€.Esu dirbanti, uždirbu 500€. Mergaičių tetis moka alimentus per abi 400€. Ar galėčiau gauti soc.būstą greičiau nei įprastai ? Ar tektų bendroj eilėj stovėti? Ar niekas nepriklauso, nes nežinau kas įeina į šeimos pajamas? Ar yra kažkokia kompensacija būstui įsigyti Klaipėdos mieste?

  • LZNS

   Pabandykite pasikreipti į socialinį paramos skyrių ir išsiaiškinti kokios sąlygos yra gauti socialinį būstą, taip pat pasvarstykite galimybę imti valstybės dalinai kompensuojamą būsto paskolą.

 21. Milda

  Sveiki, kada vėl numatoma dalinti paramą? Nes kiek suprantu visos subsidijos išdalintos jau

  • LZNS

   Negalime komentuoti kada bus atnaujintas paramos teikimas, nes tai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojama programa ir tik jie gali pasakyti kada galės skirti lėšas šiai programai įgyvendinti.

 22. Valentinas

  Sveiki man 20 metų buvau augęs be tevų pas globejus turiu mažą vaika, net nesu dar susituokes. Ar daf galiu pretenduoti i našlaicio parama pirmajam būstui isigyti?

  • LZNS

   Kreipkitės į Savivaldybę, kur paskaičiuos pajamas ir pasakys ar atitinkate kitus kriterijus, kad būtų skirta ši parama.

 23. Regimantas

  Sveiki, esu trečio kurso studentas, turiu tik 15% darbinguma, ar man įmanoma gauti valstybės parama būstui įsigyti, ar tam skiriama tam tikra suma ar tik kažkoks procentas nuo norimo įsigyti būsto kainos etc.?

  • LZNS

   Skaitykite straipsnį po kuriuo komentuojate, ten yra atsakymai į visus jūsų klausymus.

 24. Mama Vida

  Sveiki. Iskilo toks itin idomus klausimas. Tarsi visi jauni neigalus asmenys nuo 18m. Gali pretenduoti i daline busto isigijimo parama. Su fizine negalia cia tarsi viskas aisku. O kaip esti su intelektine negalia, kuomet zmogus esti neveiksnus ir jam yra paskirtas globejas. Ar globejas gali kreiptis del neigaliojo jo globotinio? Kaip siuo atveju viskas vyksta? Ar protines negalios asmenys, turi lygias teises i tokia parama, ar jie nera diskriminuojami ir ar jiems nera uzdrausta isigyti kaip ir kitiems turintiems sunkia negalia busta su lengvatine parama?

  • LZNS

   Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodoma:
   13 straipsnis. Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo sąlygos
   1. Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, atitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jeigu jie yra:
   1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
   Įstatyme nurodoma, kad paramą gauti gali šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.

 25. Regimantas

  Sveiki, o ar galima už tą pačią gaunama paskolą statyti namą, o ne pirkti?

 26. Gabija

  Sveiki, esame jauna šeima, susituokę, turime vieną vaiką. Pati turiu 50% neįgalumą, lėtinė liga, ar galime pretenduoti gauti 20% paramą būsto įsigyjimui?

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Socialinį paramos skyrių, kad įvertintų ar jūs galite atitikti visus kriterijus gauti paramą.
   Taip pat siūlome pasidomėti parama jaunoms šeimoms įsigyti regionuose, kur irgi skiriama parama 20 proc. turint vieną vaiką.

 27. Ruta

  Auginu 4 metu dukra viena. Dokumentuose taip pat nera tevo pavardes. Ar duotu soc. skyrius 83 tukstancius subsidija isigyti pirmajam bustui?

  • LZNS

   Kreipkitės į Socialinį paramos skyrių ir jums pasakys ar galėsite gauti paramą.

 28. gerda

  Sveiki. Gyvenu močiutės bute Šiauliuose. Noriu įsigyti savo nuosava butą Vilniuje , turiu neįgalumą (2grupe) ir turiu darbą. Mano deklaruota vieta yra Šiauliuose. O noriu butą pirkti Vilniuje. Noriu paskolos butai , bet įnašo reikia. Ar yra tikimybe gausiu parama iš savivaldybe paskolų į įnašą ?

  • LZNS

   Kreipkitės į savivaldybę ir jums pasakys ar jūsų pajamos neviršija numatytų ribų ir ar bus skirta pagalba būstui įsigyti.

 29. Diana

  Ce niekam neįdomu niekas į tai nežiūri turiu 5 vaikus penktam vaikui 2metai sunki negalia stoviu būsto eilei nuomuojuos butą praktiškai viską atiduodu už butą ką gaunu už sūnaus negalia ir nieko nesiūlo stovi eilei ir stovek bendrabutį pasiulit gali ar galiu su tokiu vaikų bendrabutį gyventi viena auginu vaikus niekas neatsizvelge tegul duoda parama kaip su tokia vaikų krūvą butą įsigyti ir plius negale turi vaikas bet ne neįdomu kad tavo vaikas neįgalus sukis kaip nori gyvenk kur nori bet būsto negausi kol eilė neateis žiauru kokie yra mūsų istatymai

 30. Edia

  Laba diena,
  Gyvenu Marijampolėje su šeima, man yra 22m, būtų pirmas būstas ar priklausytų valstybės kompensacija? Prieš pora metų susirgau leukemija, todėl dabar turiu 20% darbingumą, todėl būtų įdomu ar priklauso kokia nors kompensacija perkant būstą ir imant paskolą.
  Ačiū už informacija :)

 31. Nida

  Mano dukra yra vieniša, neįgali ir laukiasi kudikio yra įrasyta i eilę socialiniam bustui įsinuomuoti. Kai gims kūdikis ar galima suteikti socialinį bustas pirmumo eilės tvarka, nes praktiškai neturi gyvenamo ploto.

  • LZNS

   Eiles sudaro savivaldybės, priklausomai nuo negalios gal ir gali išimties tvarka suteikti socialinį būstą. Reikia teisrautis savivaldybėje kuo jie gali padėti šiuo atveju.

 32. Vaida

  Laba diena,
  2015 metais mano vyras pasiėmė būsto kreditą (šiuo metu esame susituokę) ir susilaukėme vaikelio, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Ar būtų galima pasinaudoti valstybės parama padengiant 20% likusios kredito sumos. Ar yra kokie kriterijai pvz .šeimos pajamos. Ačiū

  • LZNS

   Valstybės parama skiriama tik prieš imant būsto kreditą. LŽNS ne kartą kreipėsi į Socialinės apsaugos ministeriją, kad būtų skiriama valstybės pagalba ir šeimoms kurios susilaukė vaikučių su negalia po kredito paėmimo, deja ministerija nepritaria tokiems siūlymams.

 33. VITA

  Laba diena.
  Noriu paklausti dėl neįgalumo dėl būsto. Esu 55 procentų darbinga ir norėčiau įsigyti gyvenamą butą. Ar įmanoma būtų gauti ar ne?

 34. Lau

  Sveiki, kada planuojma 2019m. Paramas pervesti į bankus, kad galėtu kreiptis dėl paramos imant kredita būstui ? Dabar kiek žinau bankai dar nėra gavę pinigu skirtu kompensacijom

  • LZNS

   Mes negalime pasakyti kada bankai gaus pinigus, nes lėšas perveda ministerijos, ne LŽNS.

 35. derliunaitevilyte@gmail.com

  Sveiki. Nusipirkome nama kaimo vietoveja jis nusidevejas 70%. Niriu paklausti ar galima gauti kokua parama jo remontui?

  • LZNS

   1. Jeigu turite tam tikrą negalią, galite gauti paramą būsto pritaikymui neįgaliajam. Bet negalia šiuo atveju turi būti sunki ir bus pritaikytos tik tam tikros erdvės.
   2. 2018 m. buvo skiriama individualių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) parama. Ar ji bus skiriama ir šiemet nežinome.

 36. Irma

  Sveiki, esam triju asmenu seima. turim issirinke busta kuris yra Kauno raj. norim pretenduoti i valstybes parama. mano mama yra mirus kai man buvo 3m paveldejom 1/10 buto, kurio man tenka 10 kv m . tetis ta buta jau pardaves. mano vyro tetis yra taip pat mires. ar mes galim pretenduoti i parama kaip naslaiciai ar kaip jauna seima pirmam bustui isigyti ?

 37. Inga

  Laba diena. Ar galėčiau gauti valstybės paramą buto pirkimui, nes dėl socialinio kreiptis negaliu, pajamos netinka, man 42m, jokio turto neturiu, neigalumo neturiu. Dirbu Kaune, todėl noriu pirkti Kaune. Kokios salygos gauti paramą ir ar reikalingas pradinis inašas. Ačiū

 38. Ieva

  Laba diena,

  Turiu 50/55 proc. nedarbingumą (svyruoja kokią duoda komisija), negalią turiu nuo vaikystės (lėtinė liga), gyvenamoji vieta registruota nedideliame (gimtajame) miestelyje, tačiau dirbu ir gyvenu Vilniuje. Norėčiau gauti paramą buto Vilniuje įsigyjimui, tuomet ir prisiregistruoti gyvenamą vietą galėčiau Vilniuje. Kur kreiptis, jei man galėtų priklausyti bent kokia parama? Esu nesusituokusi, pajamos ~700 eur po mokesčių.

  • LZNS

   Reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. Jeigu priklausys parama, ją išmokės ta savivaldybė kur dabar deklaruota gyvenamoji vieta, o būstą galėsite pirkti toje savivaldybėje, kurioje norėsite.

 39. Vilma

  Labas vakaras. Norėjau paklausti ar skaičiuojami alimentai į šeimos pajamas.

  • LZNS

   Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai) yra įskaičiuojamos į šeimos pajamas.

 40. Liu

  Laba diena. Esu 26 metų, turiu 20 proc. darbingumo, gaunu 264 e pašalpos, ar galėčiau gauti valstybės paramą būstui įsigyti kitame mieste, nei mano deklaruota gyvenamoji vieta?

  • LZNS

   Galite gauti paramą įsigyti būstą kitame mieste nei deklaruota gyvenamoji vieta. Bet greičiausiai jūsų pajamos bus per mažos (264 eurai), kad bankas jums duotų paskolą būstui įsigyti.

 41. Tomas

  Ar gali gauti kokią nors kompensaciją, jei žmogui nustatymas 25% darbingumo lygis?

  • LZNS

   Gali, jeigu atitinka įstatyme numatytus reikalavimus.

 42. Andrius

  Sveiki, esu 26 metų vaikinas, man nustatytas 40% darbingumo lygis gyvenu Klaipėdos rajone Gargždų miestelyje kur reikėtų kreiptis dėl paramos pirmam būstui įsigyti?

  • LZNS

   Klaipėdos rajono savivaldybė, (8 46) 47 19 30, +370 673 28829

 43. Rima

  Sveiki auginu sunu su sunkia negalia ar galeciau ssoc skyriui prasyti vienkartines pasalpos isikurimui butiniausiem dalykam nes gavom soc busta auginu du sunus viena is ju vienas su sunkia negalia abu nepilnameciai.

  • LZNS

   Kreipkitės į Socialinį paramos skyrių dėl Vienkartinės materialinės paramos iš savivaldybės biudžeto. Jie sprendžia ar ji bus skirta ar ne.

 44. Samanta

  Sveiki, esu vieniša mama, buvau globojama, plius esu našlaitė, mirusi mama, todėl liko butas, ar įmanoma gaut subsidija bustui įsigyti? ar tiesiog jei turiu turto jau tas neįmanoma?

  • LZNS

   Viskas priklauso nuo to kokia yra buto vertė, ar ji viršija nustatytus limitus ar ne. Geriausia būtų kreiptis į Socialinį paramos skyrių turint mokesčių inspekcijos pažymą apie turimą turtą ir jums išaiškins ar galėsite gauti paramą būstui įsigyti.

 45. vilma

  sveiki Esu pirmos grupes indavilde ,Daznai reikalinga mediku pagalba,i rankas gaunu240 euru .tačiau dapar gausiu slaugą , ,ar mano slaugą isikatysi i pajamas nes gavau soc busta soc poreikiams.Kiek negaliu viršinti pajamu kad neatimtu soc busto ,ar pirma grupe suteikia teisę gyventi soc busta ,jei virsini permetus pajamas.kiek žinau neigalieji turi teise nuomuotis busta net virsina suma ,kokia sumo. Negaleciau viersinri prašau išvardinto skaičiais suma..gal..galeciau gauti atsakuna.i.gmail.paramedikas046@ gmail.com

 46. Aurimas

  Sveiki, esu 40% darbingas. Ar imanoma gauti parama bustui isigyti ? Ir kur kreiptis ?

  • LZNS

   Kreipkitės į savivaldybės socialinį paramos skyrių arba įstaigą, kuriai deleguotos funkcijos organizuoti valstybės paramos teikimą (Vilniuje „Vilniaus būstas“).

 47. linaxxzalabiniene@gmail .com

  Noriu suzinoti,ar teisingai pasielge rupybos skyrius nepritaikes busto,mama gyvena kaime ,ir as prasiau ivesti vandeni ir pritaikyti neigaliam busta,ji slaugoma nevaiksto,bet kadangi busto verte ivertinta 4000 tukstanciais o sutvarkyti busta verte didesne ,jie atmete prasyma pritaikyti busta.Mama dabar gyvena pas mane,as pati nuomuojuosi,nes ten nera salygu priziureti ja,nera vandens ,nei kanalizacijos.Aciu

 48. Arnas

  Sveiki!Norejau paklausti ar galima pasinaudodi parama jai busta perki vilniaus mieste.Mano seima kaip ir atitinka visus kriterijus tik mes norime busto vilniuja,nes cia dirbame ir mokinames.Niekur nerandu kur butu nurodytos teritorijos.Aciu!

  • LZNS

   Valstybės paramos būstui įsigyti programoje nėra išskiriamos teritorijos kurioms teikiama parama. Teritorijos išskiriamos tik paramos jaunoms šeimoms programoje. Galite kreiptis į Savivaldybės kurioje deklaruota jūsų gyvenamoji vieta, socialinės paramos skyrių ir ten jums išaiškins visą tvarką. O būstą galėsite pirkti Vilniuje.

 49. Daivaras

  Nustatytas 40% darbingumo lygis nuo kūdikystės.2014 m. pasiėmiau kreditą 20 – čiai metų būstui įsigyti be paramos neįgaliajam, nes nežinojau. . Ar paramą įmanoma gauti dabar?
  Dėkoju.

 50. Jolanta

  Sveiki norėjau paklausti, jei esu gavusi paramą būstui įsigyti ar galiu nepraėjus 5 m. įsigyti kitą būstą ir jį nuomoti bei fiksuoti nuomą VMI, nors būsiu neišmokėjusi paskolos. Taip pat ar galiu per šį laikotarpį įsigyti sodą ar kitą nekilnojąmąį turtą? Ačiū

  • LZNS

   Ar jūs norite su valstybės pagalba pirktą būstą parduoti?

 51. Jolanta

  Bustas įsigytas su parama butų naudojamas gyventi pačiai ir mokama paskola, bet metų laikotarpyje dar negražinus paskolos norėčiau įsigyti kitą nebrangų būstą papildomai ir jį nuomoti, ar taip galima?

 52. Rasa

  Laba diena.turim vaika su vidutine negalia.Ar galim kreiptis del lengvatines paskolos (pirmam bustui.mum36m)

 53. Birute

  Labas vakaras, man nustatytas 35% darbingumo lygis gyvenu Kaune. Kur reikėtų kreiptis dėl paramos pirmam būstui įsigyti? Aciu

  • LZNS

   Jeigu jūsų gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje, reikia Būsto valdymo skyrius J. Gruodžio g. 9, Kaune, 107 kab., Tel.: (8 37) 42 54 46

 54. As

  Sveiki. Esam jauna seima auginam vaika su sunkia negalia. Ar galetumem gauti parama bustui isigyti?ir kur reiktu kreiptis ?

  • LZNS

   Kreipkitės į Savivaldybės kurioje registruota jūsų gyvenamoji vieta socialinį paramos skyrių.

 55. Rimantas

  Sveiki,
  Jau gavus lengvatinį kreditą, kokie reikalavimai įsigyjamam butui?

 56. Aurimas

  Sveiki.
  Esu is Alytaus r. Simno miestelio kur man kreiptis del paramos?

  • LZNS

   O Simnas kokiai savivaldybei priklauso: Alytaus miesto ar Alytaus rajono?

 57. Pranas

  Sveiki.
  Esu neįgalus 25% darbingas, žmona 45% darbinga, auginame sveikus vaikus, dukrai 15 met, sūnui 11 met. Gyvename, soc būste, valstybei už nuomą mokame 52 eu.kas mėnesį. Ar verta imti paskola nuosavam būstui isigyti. Norėtume, turėti nuosava būstą, kad vaikam ateičiai palikti. Gyvename Vilniuje, Ačiū.

  • LZNS

   Pradžiai pasiteiraukite Banke ar jums suteiks kreditą būsto įsigijimui. Sekantis žingsnis būtų soc. paramos skyriuje išsiaiškinti ar atitinkate visus nustatytus kriterijus gauti paramą. Ir beabejo reiktų įvertinti savo pajamas ir išlaidas, ar galėsite išmokėti paskolą, kuri greičiausiai bus didesnė nei 52 eurai per mėnesį.

 58. As

  Esu 39,metu ,turiu neįgalumą 40%ar galiu gauti parama,būstui įsigyjant.esu susituokus.

  • LZNS

   Kreipkitės į savivaldybės socialinės paramos skyrių ir įvertinę visus jūsų duomenis pasakys ar jums priklausys parama.

 59. Audrone

  Augnam 5 vaikus. Vyriausia su visiska negalia jau 18m. Db nustatinejamaa nedarbingumo lygis jai. Turiu nuosava buta kurio kvadratura 37.32 . Gyvenam antre aukste. Patogumu jokiu nera. Norim pirkti nama su didesne kvadratura. Ar tokioj situacijoj galetumem gauti paskola. Vyras vienas tik dirbantis as priziuriu neigalia dukra pajamoa yra jos invalydumas or elementai. Socialoniu pasalpu negaunu isskyrus mokinio krepseli?

  • LZNS

   Kreipkitės į socialinės paramos centrą ir pagal visus jūsų duomenis pasakys ar priklauso.

 60. Juscs

  Sveiki esu 35%darbingas ar realu gauti paramą nuosavam būstui įsigyti? Kolkas nedirbu gaunu tik invalidumą. Pagal pajamas manau telpu
  į reikalavimus.

  • LZNS

   Teiraukitės bankuose ar pagal jūsų pajamas jie skirs jums kreditą būsto įsigijimui.

 61. Pavel

  Laba diena. Norėjau pasiteiraut. Turiu invalidumą nuo 18 metu, šio metu man 32 metai, esu darbingas 55 proc.. Tėvo neturiu nuo 5 metu motinos nuo 21 metu. Gyvenu Vilniuje, busto ir turto jokio neturiu. Ar galiu aš pretenduot i kokia nors parama busto pirkimui? Jeigu taip kur galiu kreiptis?

 62. Tomas

  Sveiki. Domiuosi buto įsigijimo lengvatomis neįgaliesiems. Man 33m., žmonai 38m., neseniai vedžiau. Vaikų neturime. Man nustatytas 20% neįgalumas iki pensijinio amžiaus dėl psichinės negalios. Taip pat spec. poreikiai- slauga- priežiūra. Šiuo metu jaučiuosi gana gerai ir pradėjau dirbti jau 5 mėn. Mūsų su žmona pajamos per mėnesį siekia apie 2300€. Gyvename Vilniuje. Ar yra galimybė gauti kokia nors lengvatą būsto įsigijimui? Esu prisiregistravęs Marijampolėje. Ar reikėtų iš naujo kreiptis dėl spec. poreikių nustatymo, jei deklaruočiau savo gyvenamąją vietą Vilniuje ir ar kistų išmokos dydis?

  • LZNS

   Pirmiausia jūs turite atitikti pajamų ir turto reikalavimus.
   Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šių pajamų ir turto dydžių: dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių (15006 Eur) ir turtas – 262 VRP dydžių (31964 Eur). Įtariu, kad šiuo atveju jūsų pajamos ženkliai viršija nustatytas ribas ir jums negalės būti skirta parama būsto įsigijimui.

 63. Tomas

  O gal galite atsakyti į antrąją klausimo dalį dėl spec poreikių? Aš prisiregistravęs Marijampolėje. Norėčiau deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje. Ar reikėtų iš naujo kreiptis dėl spec poreikių nustatymo? Ar kistų išmokos dydis? Nes tą išmoką gaunu iš Marijampolės savivaldybės. Ar galėtumėte kur nors nukreipti konsultacijai tuo klausimu.

  • LZNS

   Deklaravus gyvenamąją vietą Vilniuje, nustatinėti spec. poreikius iš naujo nereikia. Išmokų dydis nekistų. Jums reiktų kreiptis į Vilniaus m. savivaldybės socialinio paramos išmokų skyrių 8 700 35545

 64. Raimondas

  bet suvedus duomenis i busto paskolos skaiciuokle turint tokias pajamas, kokioms esant gaunama subsidija, gauni atsakyma, jog paskolos bustui isigyti negali suteikti del per mazu pajamu. Ar kazko nesuprantu?

  • LZNS

   Na visų pirma per Kauno kredito uniją negalima gauti valstybės paramos būstui įsigyti, nes su ja nėra sudaryta sutartis. Pabandykite kitų bankų skaičiuokles.

 65. Viktorija

  Sveiki, ar yra kokios nors lengvatos ne jaunoms seimoms pirmam bustui isigyti?… Man 39, vyrui 43, abu turime vaikus is pirmu santuoku, kurie auga su mumis ( 2+1) .
  Pajamu atzvilgiu paskola mums suteiks. Vilnius

  • LZNS

   Jeigu gyvenate Vilniuje kreipkitės į Vilniaus miesto būstas (https://www.vmb.lt/) ir pasiteiraukite ar atitinkate kokius nors kriterijus nurodytus įstatymuose gauti valsybės paramą būstui įsigyti.

 66. Karolina

  Sveiki, prieš 11metų nusipirkom butą, pasiėmę paskolą ir gavomę subsidiją. Esam keturiese, vienas vaikas su sunkia negale. Butas yra nedidelis, asmenui tenka 13kv.m. Norėtume įsigyti namuką, ar būtų suteikiama antra subsidija po 11metų?

  • negalia

   Kreipkitės į savivaldybės socialinį paramos skyrių ir jums pasakys ar galėtų būti skirta pakartotina valstybės pagalba kitam būstui įsigyti.

 67. Laba diena, su vyru auginame du vaikus. Vienas vaikas turi sunkią negalią ir slaugą. Prieš gimstant pirmam vaikui pasiėmėme būsto paskolą. Norėčiau sužinoti ar yra kokia parama būsto paskolai išmokėti, kaip šeimai auginančiai neįgalų vaiką.

 68. Lina

  Sveiki. Man 41m. Turiu 25,% darbingumą, vyras darbingas,- jam 48m. Ar galim tikėtis paramos? Gyvenam Utenoj.

  • LZNS

   Kreipkitės į savivaldybės socialinį paramos skyrių, kur įvertinę jūsų pajamas ir turtą pasakys ar galės jums suteikti paramą būstui įsigyti.

 69. Sonata

  Sveiki, ar gavus subsidija bustui isigyti 20%, turint neigalu vaika, galima padengti kaip pradini inasa?

 70. Ruslan

  Sveiki:) man 29m . kokius dokumentus reikia turet jai noriu dot paraiska bustui?

  • LZNS

   pagal kurią programą norit paduoti paraišką? Pagal jaunų šeimų ar nešgalių asmenų?

 71. Sandra

  Laba diena, esame isigije Klaipedos rajone pirmaji nuosava busta su paskola, turime 1,5 metu vaika. Ar yra galimybe kreiptis del kompensacijos? Jei taip nuo ko turetume pradeti?

  • LZNS

   Jeigu kalbate apie paramą turint neįgalų vaiką, tai negalite kreiptis dėl kompensacijos, nes ji skiriama prieš imant paskolą.
   Kokios yra sąlygos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmą būstą negalime komentuoti, nes nesame susipažinę su programos sąlygomis.

 72. Gintare

  Laba diena. Jei neimam paskolos būstui įsigyti, perkant už grynus pinigus ar įmanoma, kad vinansuotu kažkokį procentą sumos? Ar čia galioja tik imant paskolą.

  • LZNS

   Valstybės parama būstui įsigyti galioja tik imant paskolą per banką.

 73. Tatjana

  Laba diena, ar galime pretenduoti i parama pirmam bustuj jai auginame 2 vaikus ir vienam yra nustatytas neigalumas? ar tuo atveju tevam irgi turetu buti maziau negu 35 metu, nes vyras jau vyresnis

  • LZNS

   Jeigu jūs planuojate kreiptis dėl paramos turint neįgalius šeimos narius, tai amžius šiuo atveju įtakos neturi. Amžius vertinamas kai kreipamasi dėl paramos jaunoms šeimoms.

 74. Dalia

  Sveiki. Man 33m ,vyrui 32 auginam 3 vaikus. Vyras vienas dirba. O as nedirbu nes auginu 2menesiu vaika. Ar jei vienas dirbantis galime kreiptis del kompensacijos? Ir ar butinai reikia issigyti rajonuose?

  • LZNS

   Negalime atsakyti į jūsų klausymą, nes nesame susidūrę su parama pirmąm būsto įsigijimui jaunoms šeimoms. Informaciją apie šią paramos rūšį turėtų teikti savivalybės kurioje gyvenate darbuotojai.

 75. Tania

  Laba diena,
  Toks klausimelis turim isigyje busta 37kvadratu 1kambario su paskola ir jei atsiranda vaikas ar butu gautos 10procentu ar kiek ten kompensuoja savivaldybe, nes kiek maciau rasyta zmogui turi buti 14kvadratu o trims asmenims 37kvadratu neuztenka. Tai ar galima butu kreiptis ar tiesiog negaisti laiko?

  • LZNS

   Jeigu jau esate įsigyje butą su paskola, tai tam būstui paramos gauti negalėsite. Parama skiriama prieš įsigyjant būstą.

 76. Danute

  Sveiki. Norėjau paklaustiar galiu pretenduoti į parama įsigyjant busta išsimokėtinai? Turiu 3 vaikus 13,14 ir 15 metu. Dar turiu draugą, jis oficialiai nedirba, o aš dirbu 3 metus vienoj firmoje. Esame iš sostinės.

 77. Irma

  Sveiki. Mūsų šeimoje yra 20m sunkios negalios (0 proc. darbingumo, slaugomas sūnus.
  Gyvename bute. Planuojame pirkti namą dėl vaiko gerovės.Ar priklausytų banko lengvatinis kreditas? Abu esame kol kas dirbantys.

 78. Raimonda

  Sveiki noriu noriu paklaust ar man būtu galima paimt kredita butui jaigu mano darbingumo lygis yra tik išdalies 35 procentai ir gaunu 231 eura ar man būtu galimybė gauti buta ar man priklauso lengvatinis banko kreditas ar ne?

Parašykite komentarą

Your email address will not be published