Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa

vonia2

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas: 

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 3. kiti, nei nurodyta 2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Jeigu neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir specialusis techninės pagalbos priemonių poreikis, būsto pritaikymo poreikis vertinamas pagal nurodytus kriterijus ir pagal įvertintą poreikį gali būti atliekami  Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodyti pritaikymo darbai.

Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju dar kartą yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris tam asmeniui jau buvo pritaikytas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

 1. pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 2.  antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 2. besimokantiems asmenims;
 3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.
 • Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai įrašomi eilėje pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.
 • Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiausia prioritetų.

Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai surašomi grupėje iš eilės pagal prašymo gavimo datą (kuo anksčiau gautas prašymas, tuo aukštesnė vieta eilėje). Asmenys, priskirti tai pačiai asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupei ir kurių prašymai gauti tą pačią dieną, grupuojami pagal prašymo registracijos numerį.

Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiau prioritetų.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 1. būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 5. naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

Pateikiant prašymą dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
 3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 4. buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą);
 5. neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
 6. banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;
 7. galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;
 8. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 9. darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys);
 10. būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
 11. bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
 12. kitus dokumentus.

Savivaldybių atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės arba patys pareiškėjai. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 100 procentų.

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS 2016–2018 METAIS TVARKOS APRAŠAS

Komentarai 60

 1. Jolanta

  laba,
  mano vyras po traumos tapo tetraplegiku, Barthel indeksas 15 balų. Gyvename su dviem nepilnamečiais vaikais smetoniškos statybos namo 45m2 mansardoje. Namas stovi 7% įkalnėje, todėl iškelti/įkelti iš mašinos vyrą reikia trijų žmonių, kurių vienas laiko neįgaliojo vežimėlį, kad šis nenuriedėtų. žodžiu, skubiai reikia kitos gyvenamos vietos, kad vyras netaptu namuose uždaryta daržove, o aš nesubyrėčiau.
  Planuojame imti paskolą ir pirkti naujus namus. Ar reikia laukti savivaldybių atsakingų specialistų komisijos nutarimo dėl aplinkos netinkamumo, ir tik tada kreiptis į bankus?, ar galime jau pirkti namus, o po to laukti komisijos nutarimo, ir ateity pasinaudoti valstybės teikiamom kompensacijom?

  • LZNS

   Rekomenduotumeme iš pradžių gauti savivaldybės sutikimą, kad dalinė palūkanų kompensacija bus skirta. Nes jei negausite savivaldybės pritarimo turėsite visą paskolą grąžinti savarankiškai be valstybės paramos.

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis į Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą su prašymų dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems. Tik tokiu atveju galima tikėtis kompensacijos.

 2. Deimantė

  Sveiki, norėjau paklausti, kur turiu tiksliai kreiptis dėl būsto gavimo?
  Ačiū.

  • LZNS

   Reikia kreiptis į Socialinį paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą.

 3. Edita

  sveiki.mano vaikas turi pirmos grupes negalia judam vezimelio pqgalba gyvename nuosavo namo antrame aukste jau uznest i antar auksta sunku jau nebmazos norint laiptu kopikli isigyti ju kainos nepaslaptis labai brangios ar galima tiketis gauti kompensacija.Aciu

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl būsto pritaikymo neįgaliajam. Per šią programą jums gali būti nupirktas laiptų kopiklis.

 4. Danutė

  laba diena,mano mamai 2015 metais 08-10 mėn buvo pritaikomas būstas neigaliam. ir patekimas i būsta .buvo skirti nemaži pinigai tačiau patekti i būstą nėra galimybės,padarė laiptinėjė atverčiamą pandusą bet jis perstatus ir mes nepajėgios juo naudotis mes atsisakėme .pandusą demontavo bet atsakymo kas bus daroma ir kaip patekti į būstą mes nebegaunam

  • LZNS

   Aprašykite mums prašau esamą situaciją: savo duomenis, miestą, kada atliktas pritaikymas ir kitą svarbią informaciją ir atsiųskite mums el. paštu lzns@negalia.lt. Mes pasistengsime išsiaiškinti visą situaciją ir jums pagelbėti.

 5. Bronislava Maraskiene

  laba diena. .Mano mamai nuo 2008m. paskirti dideli poreikiai. Nesikreipeme del busto pritaikymo, nors didziulis vargas su prausimuisi ir kita higiena. Dabar iskilodideleproblema su nuoteku salinimu. gal butu galima pasinaudoti busto ptitaikymoprograma neigaliajam isirengti nuoteku salinimoirengini. Ir kur kreiptis?

  • LZNS

   Reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių.

 6. Bronislava Maraskiene

  Aciu kad atsakete. Siandien kreipiausi i Radviliskiosoc. paramos skyriu. Gavau atsakyma, kad siems metams parama isskirstyta, o kitiems pareiskimai bus priimami tik rugpjucio menesi. Bet nezinau kaip su neveikianciakanalizacija isgyventi kad ir metus. Name gyvename trys neigalus zmones. Mama dideliu poreikiu ,mes su vyru netekto darbingumo pasalpas gaunam. Kaip supratau padetis be iseities?

  • LZNS

   Įstatymas nereglamentuoja kokiu metu turi būti priimami prašymai, taigi turite kuo ankščiau pateikti dokumentus ir nelaukti rugpjūčio mėnesio. Kiti žmonės gali ankščiau atnešti prašymus ir vėl jums nusikels pritaikymas.

 7. Arunas

  Laba diena. Paskutinius 5 metus dirbau busto pritaikymo programoje UK, salyje kur busto pritaikymas yra maksimaliai isvystitas. Sukaupiau labai daug patirties, ziniu ir kontaktu sioje srityje. Noreciau visas zinias ir sukaupta patirti panaudoti Lietuvos zmonems su judejimo negalia. Kur reiketu kreiptis norint parodyti ir populiarinti savo darbus? Aciu uz atsakyma.

  • LZNS

   Galite kreiptis į mus, tai yra atvykti ir galėtume aptarti ką ir kaip galėtume populiarinti.

 8. Vilija Akram

  Sveiki, mano sesuo yra pirmos grupes invalide serganti “Seimynine Fridriko Atakcija“ ji seniai priklausanti nuo mamos prieziuros. (reikia maitinti, prausti,tualeto aptarnavimas ir t.t.) Judejimas tik vezimelio pagalba!
  Norime irengti Keltuva i lauka, nes mama per silpna kad isnestu ja i lauka is antro auksto!
  Gyvena nuosavame name!
  Kur mums kreiptis kad padetu irengti keltuva? Aciu uz atsakyma. Vilija

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į savivaldybės kurioje gyvenate socialinės paramos skyrių, nes jie vykdo būsto pritaikymo neįgaliesiems programą.

 9. Jurgita

  bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;

  Ar tai laisvos formos dokumentas

  • LZNS

   Taip, sąrašas gali būti laisvos formos, kuriame turėtų būti nurodytas buto numeris ir parašas, gali būti dar nurodyta pasirašiusiojo vardas ir pavardė.

 10. adolfas

  sveiki, kokiu budu geriausiai gauti bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;? Jei namu bendrijos pirmininke nesutinka padeti? Gal galima gauti sutikimo forma? Aciu

  • LZNS

   Jeigu daugiabučio bendrijos pirmininkas nesutinka padėti, reiktų atlikti tai savarankiškai. Sutikimo forma galite parašyti ant paprasto lapo surašant dėl ko renkami parašai, pvz. Namo Vilniaus g. Nr.12, gyventojų parašai, kad neprieštarauja tam ir tam. Toliau lentelė Eil. Nr. Buto Nr. Vardas, Pavardė, Parašas

 11. Jurate

  Laba diena, noriu pasiteirauti. Siais metais bus pritaikomi namai mano neigaliai didelius spec poreikius turinciai mamai. Mama turi 1 gr neigaluma. Bus skiriamas keltuvas ir irengiama vonios patalpa, – tualetas ir dusas. Prasau pasakykit, jei mano mama pati nepasikelia nuo vezimelio,o tetis vos ja pakelia, kaip jai reiks persesti nuo vezimelio iki duso kedes ar ant tualeto. Kita problema, mama neilipa i lova. Komisija teige, kad keltuvo duso patalpoj jie niekada neskiria. Tai koks cia pritaikymas, jei zmogus vistiek negales naudotis, arba naudosis tiek, kol tete pajiegs kilnoti mama.aciu uz atsakyma. T.p prasau nurodykit istatymus, kuris tai yra apibrezta.

  • LZNS

   Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos apraše nurodoma:
   9. Asmeniui, kuriam yra nustatyti labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, gali būti perkama įranga ir atliekami būsto pritaikymo darbai būsto viduje:
   9.1. įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos) asmeniui pakelti (pavyzdžiui, perkelti iš lovos ir perkelti būste iš vienos vietos į kitą) ir jos montavimas;
   Taigi apraše nurodoma, kad gali būti perkami ir įrengiami mobilūs keltuvai. Tai, kad jie jų neperka, dar nereiškia, kad neprivalo to daryti jeigu asmeniui tokios priemonės yra reikalingos. Rekomenduojame griežtai reikalauti, kad tokia priemonė būtų nupirkta ir įrengta, o jiems nesutikus rašyti skundą į Neįgaliųjų reikalų departamentą.

 12. julia

  Sveki, Ar yra koks įstatymas kuris numatytų,kad pirmiausiai reikia turėti elektrinį vežimėlį,o po to tik kreiptis dėl patalpų jam laikyti įrengimo.

  • LZNS

   Remiantis „Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu“ Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:
   4.1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
   4.2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
   4.3. kitų, nei nurodyta 4.2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
   Niekur neparašyta, kad iš pradžių turi būti elektrinis vežimėlis, jeigu pavyzdžiui asmeniui nustatyta slauga. Jis automatiškai papuola į sąrašus, nes nustatyta slauga. Kam nenustatyta slauga, jau privalu turėti neįgaliojo vežimėlį ar kitą kompensacinę techniką.

 13. Laisvydas

  Sveiki, laukiu busto pritaikymo ir smalsu ar galimas toks pritaikymas : wc ir vonios kambarys yra atskiri ir labai mazai vietos tai ar galimas ju sujungimas , ar atliekami tik mazi darbai…ir kokiais atvezais daromas pandusas ar liftas is lauko patekimas i busta pirmam aukste. Pirma gr. 20% darbingumas, neigaliojo vezimelis. Aciu

  • LZNS

   Vonios ir WC sujungimas yra galimas. Pandusai ir keltuvai įrengiami jeigu asmuo juda neįgaliojo vežimėliu.
   Asmeniui, kuriam yra nustatyti ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, gali būti perkama įranga bei atliekami tokie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai:
   11.1. įėjimas į būstą:
   11.1.1. išorės laiptų pritaikymas, turėklų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių pastatymas;
   11.1.2. įvairaus tipo prievažų, nuovažų, rampų, vežimėlio traukimo mechanizmų įrengimas ir pritaikymas;
   11.1.3. įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos) asmeniui pakelti (pavyzdžiui, perkelti iš lovos ir perkelti būste iš vienos vietos į kitą) ir jos montavimas;
   11.1.4. įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas (keltuvo (lifto) kėlimo aukštis – ne aukščiau kaip iki pastato antžeminės dalies pirmojo aukšto). Sprendimą dėl keltuvų (liftų) pirkimo ir įrengimo kėlimo aukščio individualiuose namuose būsto viduje priima komisija. Keltuvo (lifto) kėlimo aukštis neribojamas, kai keltuvo (lifto) pirkimą (gamybą) ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas;
   11.1.5. individualių įėjimų įrengimas vietoj balkono durų arba, kai jų nėra, – vietoj (arba šalia) lango;
   11.1.6. laiptų kopiklio, vežimėlio apsisukimo ir (arba) saugojimo aikštelės įrengimas;
   11.1.7. privažiavimo iki prievažų, nuovažų, rampų, keltuvų (liftų) vietų įrengimas. Įrengiamas privažiavimo takas turi būti ne siauresnis nei 1 200 mm ir ne platesnis nei 2 000 mm;
   11.2. būsto viduje:
   11.2.1. sanitariniai įrenginiai (klozetas, praustuvas, vonia, dušas (trapas (jei nėra techninių galimybių – dušo padėklas), dušo užuolaida arba viena sienelė ir užuolaida), svirtiniai kranai) ir jų įrengimas, perstatymas, pritaikymas, pagalbinės sienos tarp tualeto ir vonios patalpų išardymas, patalpų didinimas (nekeičiant atraminių sienų išdėstymo), pertvarų jungimas, dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini smulkūs apdailos ir remonto darbai;
   11.2.2. suolelio vonios kambaryje (persėsti į vonią) pastatymas;
   11.2.3. elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 50 litrų, jeigu nėra šilto vandens) pastatymas;
   11.2.4. įvairių buities įrenginių (skalbimo mašinos, džiovyklos, viryklės) pastatymas ir prijungimas (išskyrus pirkimą);
   11.2.5. kabinamųjų bei montuojamųjų baldų pritaikymas, kabinimas, pastatymas ir montavimas (išskyrus pirkimą);
   11.2.6. slenksčių pažeminimas, išardymas, slenksčio nuolydžio įrengimas;
   11.2.7. balkono durų praplatinimas ir grindų pakėlimas iki slenksčio lygio;
   11.2.8. durų praplatinimas ir įrengimas, papildomos durų angos įrengimas;
   11.2.9. koridoriaus praplatinimas (nekeičiant viso buto plano struktūros, pvz., išmontuojant sienines spintas);
   11.2.10. turėklų, įvairių atramų, laikiklių pritvirtinimas ar pastatymas;
   11.2.11. elektros, telefono jungiklių ir šakutės lizdų, vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio, papildomo šakutės lizdo įrengimas pasiekiamame lygyje;
   11.2.12. buitiniai biologiniai valymo įrenginiai ir jų montavimas, nuotekų įvado prijungimas prie buitinių nuotekų tinklo, esančio ne toliau kaip 25 metrai iki gyvenamojo namo;
   11.2.13. vandentiekio įrenginiai ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio ar gręžinio, esančio ne toliau kaip 25 metrai iki individualaus gyvenamojo namo, įrengimas.

 14. julia

  sveiki, ar galima pritaikyti būstą ir aplinką jei asmuo gyvena ne pirmame aukšte? nustatyta labai ryškūs judėjimo sutr. + elektrinio vežimėlio poreiks.

 15. saulius

  Sveiki mes turim neigalu sūnų kuriam yra 7 menesiai, jam yra sumkus neigalumas ir ji reikia visur nešioti ant ranku. Galvodami į prekį kreipemes į į Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą su prašymų dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems. Mums atsake kad jokio keltuvo (lifto) mes negausim. Norėčiau sužlnoti ar neigalus asmuo turi butinai gyventi pirmam aūkšte kad gauti keltuva o jeigu mes gyvėnam trečiam tai kaip tada ?
  11.1.4. įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas (keltuvo (lifto) kėlimo aukštis – ne aukščiau kaip iki pastato antžeminės dalies pirmojo aukšto). Sprendimą dėl keltuvų (liftų) pirkimo ir įrengimo kėlimo aukščio individualiuose namuose būsto viduje priima komisija. Keltuvo (lifto) kėlimo aukštis neribojamas, kai keltuvo (lifto) pirkimą (gamybą) ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas;

 16. Agnė

  Sveiki,
  Ar sąlyga, jog būsto savininkas turi būti pats asmuo, kuriam nustatytas neįgalumas, yra būtina? Butas formaliai priklauso ne neįgaliam asmeniui, bet dukrai. Tačiau mamos deklaruota vieta bei faktinė gyvenamoji vieta yra bute.
  Ačiū.

  • LZNS

   Būstas gali priklausyti bet kuriam kitam šeimos nariui, bet asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka privalo būti deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.

 17. Diana

  Sveiki esu 5vaiku mama 1 vaikutis turi negalia ar stojus į buto eile ilgai turėtume laukti būsto gavus būstą ar savivaldybe padeda įsigyti baldų jai pajamos mažos ir neįgalus vaikas dirbti negaliu turiu prižiūrėti jam tik 1 metukai

  • LZNS

   Ar jūs klausiate dėl būsto pritaikymo vaikui ar socialinio būsto gavimo?

 18. Vitalija

  Laba diena,
  Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija atmetė mūsų prašymą pritaikyti būstą įrengiant dušo trapą tuo pagrindu, kad 2012 m. tam būstui buvo įrengtas keltuvas (asmeniui, kuris 2014 m. metais mirė), nes nepraėjo 10 metų nuo laiptų kopiklio įrengimo. (vadovaujantis 6 p.SADM 2015-08-10 įsak. Nr. A1-460), nors dušo trapo įrengimo prašo kitas neįgalus asmuo, gyvenantis šiame būste.

 19. Dmitrijus

  Laba diena, esu neigalus su vezimeliu, noreciau prisitaikyti busta, bet yra problema, as savo busto iregistruoto registre neturiu, pries pora metu dar vaiksciojau, tai esu nusipirkes mobilu nameli, karavana, bet i ji uzeiti negaliu nes duris per siauros nera kanalizacijos elektros ir pan, tai va butu klausimas, ar imannoma prasyti busto pritaikymo? gyvenu siuo metu pas drauga isinuomojau kambari, gal butu imanoma jo nama pritaikyti gyvenu mazam miesteli ten visur zole kalnai sunku vazineti. is anksto dekoju uz unformacija.. nekantrei lauksiu atsakymo.

  • LZNS

   Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos apraše nurodoma, kad būstas yra atskiras gyvenamasis individualus namas ar butas. Mobilus namas ar sodo namas nepatenka po sąvoka individualus namas, taigi jo pritaikymui neskiriamas finansavimas.

 20. Svetlana

  Laba diena,turiu sunu jam nuststytas sunkus neigalumo lygis,neturim namuose vandentikio kur kreiptis? ACIU

  • LZNS

   Reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl būsto pritaikymo neįgaliojo poreikiams.

 21. Sandra

  Laba diena mano sunui 6 metai jam nustatytas sunkus neigalumas slauga nuimta. nustate prieziura pagalba. Musu name nera nei kanalizacijos nei toleto nei vonios. Jau apie kita nei nekalbu. Norejau paklaust ar galima kokia parama gaut is valstybes? ar toleta pasidaryt ar kambariui irengt bent kazka?

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl būsto pritaikymo vaikui. Turėtų būti pritaikyta aplinka pagal vaiko poreikius.

 22. Jovita

  Sveiki, turime teveli neigalu, laukiame eiles del keltuvo irengimo, kaip ir pasiruose rinkti daugiabucio namo gyvetoju parasus, bet iskilo klausimas ar gyventojai nebus apmokestinti keltuvo irengimui???

  • LZNS

   Ne, kaimynai nebus apmokestinti keltuvo įrengimui.

 23. Larisa

  Laba diena. Padavėm paraiska įrengti keltuvai ijejimui per balkona(butas 1am aukšte) Ar reikalingas kaimynų sutikimas? Butas kampinis. Ačiū.

  • LZNS

   Siūlytume pasiteirauti savivaldybės socialiniame paramos skyriuje, kuriam teiksite prašymą dėl būsto pritaikymo ar nereiks sutikimo.

 24. Radvilė

  Laba diena, vyro mociutei ,kuriai daromos dealizes,turinciai neigaluma ir sunkiai vaikstanciai socialines paramos skyrius sprende,del vandens ir kanalizacijos nuoteku ivedimo, nes name kuri ji gyvena nera vandens,tuoletas lauke, sulinys yra bet vanduo negeriamas.Pridavus visus reikiamus dokumentus is registro centro paaiskejo,kad du mire asmenys ,kurie buvo isregistruoti is registru centro prisiskaiciavo ,kaip gyvi,todel skyriamu lesu suma yra 4000eur,o vandendens ivedimui reikalinga 7000eur, atsakymas buvo priimtas neigiamas, socialines rupybos skyrius neperspejo apie registro centro klaida, patys pamateme po neigiamo sprendimo.jei du mire asmenys nebutu priskaiciuoti suma leistu ivesti vandeni.taip pat uz tuos skirtus 4000eur nepadaryti kiti busto pritaikymo darbai privaziavimas,laiptai, buvo pasakyta mociute pinigu nebera.Patarkit ka tokiu atveju daryti, nes zmogus nepaeina, nuprausti nera su kuo.I ka kreiptis ?

 25. Donatas

  Laba diena. Siandien pateikiau prasyma del busto pritaikymo. Gyvenu 3 aukste, yra tarybinis liftas, vezimelis netelpa. Yra laiptai lauke ir laiptineje. Cia dar nieko oficialaus nes teks palaukti metelius :) taciau uzstrigo tai, kad paemus dokumentus, dave suprasti, kd panduso turbut nedarys, o skirs laiptu kopikli. Tas kopiklis man absoliuciai netinkamas variantas. Kas man ji nesios, kur as toki griozda laikysiu. Kokie galetu buti mano argumentai ateityje derantis su jais. Esu nusiziurejas kazka panasaus i toki varianta laiptines viduje, http://zntechnika.lt/NEW/wp-content/uploads/2018/07/Siauliai-9-576×1024.jpg bet kiek suprantu tai iki 3 auksto niekas tokiu nekompensuos, o pirkti paciam turbut beprotiskai brangu. Kokie galetu buti imanomi patekimo i 3 auksta pritaikymo variantai?

 26. Zigmas

  Laba diena.Noriu paklausti? Ar liftas įrengiamas gyvenantiems daugiabutyje antrame aukšte.Pas mane darbingumas 15 procentų ,judėjimo negalia.

  • LZNS

   Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo
   11. Asmeniui, kuriam yra nustatyti ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, gali būti perkama įranga bei atliekami tokie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai:
   11.1.4. įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas (keltuvo (lifto) kėlimo aukštis – ne aukščiau kaip iki pastato antžeminės dalies pirmojo aukšto). Sprendimą dėl keltuvų (liftų) pirkimo ir įrengimo kėlimo aukščio individualiuose namuose būsto viduje priima komisija. Keltuvo (lifto) kėlimo aukštis neribojamas, kai keltuvo (lifto) pirkimą (gamybą) ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas;

 27. Roberta

  Sveiki, mano močiutei 90m. Ji po kairės kojos amputacijos. Dabar tvarkomi dokumentai dėl spec.poreikių. Močiute nejudanti galima tik pasodinti su daugiafunkcinės lovos pagalbą (kurią nuomojam nes nėra dat sutvarkyti dokumentai spec.poreikiams) Močiute labai nori sėsti i vėžimelį bent jau namie, bet jau nebeturime mes moterys sveikatos jos pakelti. Ką mums daryti? Yra keltuvų nuoma, bet pencijos nebeužtenka net pampersams ir kitom priemonėm

  • LZNS

   Dėl neįgaliojo vežimėlio ir kitos kompensacinės technikos reikia kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą. Centro bendrasis konsultacijų numeris 19989.

 28. Roberta

  Tęsiant temą, kaip minėjau dar nėra sutvarkyti dokumentai,o mums jau reikia priemonių ką dryti tokiu atvėju?

  • LZNS

   Pasiskambinkite į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą konsultacijų numeris 19989. Galbūt jie laikinai galės kažką skirti kol nenustatyti spec. poreikiai.

 29. Roberta

  Ačiū. Susiskambinau, atsakiklis pasakė, kad skambutis fiksuotas ir perskambins paros bėgyje. Taip pat parašiau laiška SAM, kad pakomentuotų ką tokioje situacijoje daryti, nes manau kad ne pas mane vieną tokie klausimai ir tokia situacija. Ačiū jums dar kartą už nukreipimą tinkama linkme.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published