Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa

vonia2

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas: 

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 3. kiti, nei nurodyta 2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Jeigu neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir specialusis techninės pagalbos priemonių poreikis, būsto pritaikymo poreikis vertinamas pagal nurodytus kriterijus ir pagal įvertintą poreikį gali būti atliekami  Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodyti pritaikymo darbai.

Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju dar kartą yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris tam asmeniui jau buvo pritaikytas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

 1. pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 2.  antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 2. besimokantiems asmenims;
 3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.
 • Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai įrašomi eilėje pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.
 • Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiausia prioritetų.

Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai surašomi grupėje iš eilės pagal prašymo gavimo datą (kuo anksčiau gautas prašymas, tuo aukštesnė vieta eilėje). Asmenys, priskirti tai pačiai asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupei ir kurių prašymai gauti tą pačią dieną, grupuojami pagal prašymo registracijos numerį.

Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiau prioritetų.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 1. būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 5. naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

Pateikiant prašymą dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
 3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 4. buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą);
 5. neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
 6. banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;
 7. galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;
 8. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 9. darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys);
 10. būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
 11. bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
 12. kitus dokumentus.

Savivaldybių atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės arba patys pareiškėjai. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 100 procentų.

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS 2016–2018 METAIS TVARKOS APRAŠAS

Komentarai 23

 1. Deividas

  labas,noreciau pasiteirauti del paramos irengiant kanalizacija neigaliam zmoguj,kur kreiptis? ir ar imanoma tokia parama?

  • LZNS

   Dėl būsto pritaikymo neįgaliajam reikia kreiptis į Savivaldybės socialinį paramos skyrių.

 2. Deividas

  laba,noreciau pasiteirauti pas ka kreiptis del paramos neigaliam zmogui? neigalus zmogus gyvena kaime ir reikia irengt kanalizacija tuoletui,dusui.ar yra kokios galimybes gaut parama tokiai situacijai?

 3. Eglė

  Laba diena. Su manimi gyvena judėjimo negalią turintis globotinis. Būstas dar neįregistruotas Registrų centre, nes statyba nebaigta. Dėl vidaus pritaikymo klausimų nėra, kol kas nieko nereikia, tačiau yra problema. Į namus galima patekti kopiant į šlaitą takeliu, tačiau tai valdiška žemė. Reikia per visą tako ilgį įrengti turėklą, leidžiantį laikytis. Ar tai priskiriama prie būsto ar aplinkos pritaikymo ir kur dėl to turėčiau kreiptis? Valstybinėje žemėje, kiek suprantu, savo nuožiūra to pati negaliu daryti, t.y. irengti turėklo.

  • LZNS

   Būsto pritaikymą atliek savivaldybės socialinės paramos skyrius. Siūlytume į juos pasikreipti ir pasiteirauti kuo jūsų atveju jie galėtų pagelbėti.

 4. vida

  Laba diena. Mums pranešė, kad atėjo eilė vonios ir tualeto kambario įrengimui, paskirta beveik 6000 eurų. Apytiksliai 5000 eurų darbams, like pinigai santechnikos priemonėms ir plytelėms. Kodėl realiai yra kompensuojami tik darbai, kai darbams pilnai pakanka 3000 eurų, tai didelė pprangauž vonios kambario įrengimą

  Kodėl skiriami pinigai neduodami tiesiogiai tai šeimai, kuri atsiskaiys už kiekvieną eurą.
  Ši sukurta sistema naudinga statybos bendrovėms, t.y. kuri vykdys darbus, nes tokių kainų nėra už darbius kuriuos jie paskaičiavo ( tik vieną pvz. parašysiu iš sutarties plyteliių nuėmimas ir išvežimas beveik 900 eurų ) t.y. švaistomi pinigai netikslingai, vietoj to , kad neįgaliųjų poreikiai visų labai skirtingi ir jiems valstybės įvarytas standartas netinka, Kas geriau gali žinoti, kas tokiam sunkia negalia neįgaliajam turinčiam NULINĮ darbingumą labiausiai tinka. kokia įranga ir tt

  Noriu pateikti PVZ ,aš galiu rasti įmonę ir radau, kuri padarys darbus už 3000 eurų, ( vietoje 5000 eurų) o likusius pinigus noriu investuoti į geresnę santechnikos įrangą. nes siuloma cersanit klozetai, patys pigiausi lenkiški kranai ir tt, netarnaus 10 ir daugiau metų, net ir garantijos nėra tokios.

  • LZNS

   Pinigai gali būti skiriami šeimai, bet ji iš pradžių turi visus pritaikymo darbus atlikti už savo lėšas, o tada savivaldybė kompensuotų patirtas išlaidas. Pasiteiraukite Savivaldybėje apie galimybę dėl savarankiško būsto pritaikymo.

 5. Jolita

  Sveiki.10 metu slaugau mama turincia judejimo negalia.ar galiu kreiptis paramos del pritaikymo isvezimui i lauka.gyvenam nuosavam name,namas registruotad mano vardu.aciu

  • LZNS

   Galite kreiptis dėl būsto pritaikymo į savivaldybės socialinį paramos skyrių. Pagal programą gali būti pritaikytas ne tik išėjimas į lauką, bet ir sanitarinis mazgas, įrengiamas keltuvas ir pan.

 6. Arūnas

  Laba diena, turiu judėjimo negalią, darbingumo lygis 25 procentai.Gyvenu trečiame aukšte, butas priklauso man. Ar galiu kreiptis į savivaldybę dėl laiptų kopiklio? Nes tai vienintelis būdas patekti iš buto į lauką,

  • LZNS

   Galite kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl būsto pritaikymo. Šios programos rėmuose jums galės būti skirtas laiptų kopiklis ir atlikti kiti reikiami būsto pritaikymo darbai. Bet galbūt jums reiktų pasvarstyti apie būsto pakeitimą į pirmą aukšta ir tada kreiptis dėl ūsto pritaikymo. Tuomet jums galėtų būti padarytas pandusas, kas yra daug patogiau ir galėsite savarankiškai išeiti į lauką. Su laiptų kopikliu jums visvien bus reikalinga kito asmens pagalba, kad išeiti iš namų.

 7. Viktorija

  Sveiki, kur reikia kreiptis dėl lifto, kad sustotu 2 aukšte ? Vaikas su sunkia negalia

  • LZNS

   Pradžioje reiktų pasikreipti į bendriją kuriai priklausote ir išsiaiškinti kokius veiksmus reikia atlikti kad liftas stotų antrame aukšte. Galbūt reiks gyventojų sutikimo.

 8. Silvija

  Laba diena, ar yra kazkokia kompensacija vonios kambario pritaikymui? Kad keistu vonia i duso kabina? Kreiptis taip pat i soc rupybos skyriu? Dekui is anksto uz atsakyma

  • LZNS

   Dėl bet kokio būsto pritaikymo reikia kreitis į socialinės paramos skyrių.

 9. Rūta

  Laba diena, dukrai nustatyta vidutinė negalia ( autizmas) ir 1lygio spec poreikiai su nuolatine priežiūra. Ar priklauso būsto pritaikymo, programa, techninės pagalbos- sensorinių priemonių ar dar kokia? Randu skirtingą informaciją. Pagal 2019 m. vasario 19 d. Nr. A1-103 įsakymą priklausytų atrodo, bet socialinė paneigė.

  • LZNS

   Jūsų nurodytame įsakyme yra parašyta, kad būstas pritaikomas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia.3.4. punkte nurodoma, kad Vaikas su sunkia negalia yra vaikas, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
   Jūsų atveju yra nustatyta vidutinis neįgalumo lygis, todėl jums socialinė darbuotoja ir pasakė, kad būsto pritaikymas nepriklauso.

 10. Rasa Dambrauskiene

  Labadiena norėčiau paklausti kur kreiptis yra du asmenis turintis negalia,mano prašymas butu toks prisijungti prie miesto vandentekio ir nuoteku,gal gaučiau kokia parama?

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems. Galbūt jums priklauso parama. Pasiteiraukite.

 11. Daiva Bacevičienė

  Sveiki. Ar montuojant keltuvą, prie lauko namo sienos, mes patys savo lėšomis turime atlikti laiptų aikštelės rekonstrukciją ( ji per žema, reikėtų paaukštinti, kad nebūtų slenksčio įvažiavimui į vidų)?
  Ačiū.

 12. 860018565

  Laba diena,turiu žmogu su negalia,jis turi puse nuosava nama,ka jam priklauso ir kokia parama jis gali gauti.ačiu

  • LZNS

   Jeigu jūs norite atlikti būsto pritaikymą neįgaliajam, reikia kreiptis į Savivaldybės socialinės pramaos skyrių ir pateikti prašymą, kad reikalingas būsto pritaikymas.asmuo bus pastatytas į pritaikymo eilę, atvykusi komisija įvertins koks pritaikymas yra reikalingas ir savivaldybė pritaikys.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published