Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa

vonia2

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas: 

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 3. kiti, nei nurodyta 2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Jeigu neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir specialusis techninės pagalbos priemonių poreikis, būsto pritaikymo poreikis vertinamas pagal nurodytus kriterijus ir pagal įvertintą poreikį gali būti atliekami  Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodyti pritaikymo darbai.

Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju dar kartą yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris tam asmeniui jau buvo pritaikytas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

 1. pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 2.  antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 2. besimokantiems asmenims;
 3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.
 • Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai įrašomi eilėje pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.
 • Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiausia prioritetų.

Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai surašomi grupėje iš eilės pagal prašymo gavimo datą (kuo anksčiau gautas prašymas, tuo aukštesnė vieta eilėje). Asmenys, priskirti tai pačiai asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupei ir kurių prašymai gauti tą pačią dieną, grupuojami pagal prašymo registracijos numerį.

Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiau prioritetų.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 1. būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 5. naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

Pateikiant prašymą dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
 3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 4. buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą);
 5. neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
 6. banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;
 7. galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;
 8. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 9. darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys);
 10. būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
 11. bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
 12. kitus dokumentus.

Savivaldybių atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės arba patys pareiškėjai. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 100 procentų.

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS 2016–2018 METAIS TVARKOS APRAŠAS

Komentarai 51

 1. saulius

  Sveiki mes turim neigalu sūnų kuriam yra 7 menesiai, jam yra sumkus neigalumas ir ji reikia visur nešioti ant ranku. Galvodami į prekį kreipemes į į Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą su prašymų dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems. Mums atsake kad jokio keltuvo (lifto) mes negausim. Norėčiau sužlnoti ar neigalus asmuo turi butinai gyventi pirmam aūkšte kad gauti keltuva o jeigu mes gyvėnam trečiam tai kaip tada ?
  11.1.4. įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas (keltuvo (lifto) kėlimo aukštis – ne aukščiau kaip iki pastato antžeminės dalies pirmojo aukšto). Sprendimą dėl keltuvų (liftų) pirkimo ir įrengimo kėlimo aukščio individualiuose namuose būsto viduje priima komisija. Keltuvo (lifto) kėlimo aukštis neribojamas, kai keltuvo (lifto) pirkimą (gamybą) ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas;

 2. Agnė

  Sveiki,
  Ar sąlyga, jog būsto savininkas turi būti pats asmuo, kuriam nustatytas neįgalumas, yra būtina? Butas formaliai priklauso ne neįgaliam asmeniui, bet dukrai. Tačiau mamos deklaruota vieta bei faktinė gyvenamoji vieta yra bute.
  Ačiū.

  • LZNS

   Būstas gali priklausyti bet kuriam kitam šeimos nariui, bet asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka privalo būti deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.

 3. Diana

  Sveiki esu 5vaiku mama 1 vaikutis turi negalia ar stojus į buto eile ilgai turėtume laukti būsto gavus būstą ar savivaldybe padeda įsigyti baldų jai pajamos mažos ir neįgalus vaikas dirbti negaliu turiu prižiūrėti jam tik 1 metukai

  • LZNS

   Ar jūs klausiate dėl būsto pritaikymo vaikui ar socialinio būsto gavimo?

 4. Vitalija

  Laba diena,
  Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija atmetė mūsų prašymą pritaikyti būstą įrengiant dušo trapą tuo pagrindu, kad 2012 m. tam būstui buvo įrengtas keltuvas (asmeniui, kuris 2014 m. metais mirė), nes nepraėjo 10 metų nuo laiptų kopiklio įrengimo. (vadovaujantis 6 p.SADM 2015-08-10 įsak. Nr. A1-460), nors dušo trapo įrengimo prašo kitas neįgalus asmuo, gyvenantis šiame būste.

 5. Dmitrijus

  Laba diena, esu neigalus su vezimeliu, noreciau prisitaikyti busta, bet yra problema, as savo busto iregistruoto registre neturiu, pries pora metu dar vaiksciojau, tai esu nusipirkes mobilu nameli, karavana, bet i ji uzeiti negaliu nes duris per siauros nera kanalizacijos elektros ir pan, tai va butu klausimas, ar imannoma prasyti busto pritaikymo? gyvenu siuo metu pas drauga isinuomojau kambari, gal butu imanoma jo nama pritaikyti gyvenu mazam miesteli ten visur zole kalnai sunku vazineti. is anksto dekoju uz unformacija.. nekantrei lauksiu atsakymo.

  • LZNS

   Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos apraše nurodoma, kad būstas yra atskiras gyvenamasis individualus namas ar butas. Mobilus namas ar sodo namas nepatenka po sąvoka individualus namas, taigi jo pritaikymui neskiriamas finansavimas.

 6. Svetlana

  Laba diena,turiu sunu jam nuststytas sunkus neigalumo lygis,neturim namuose vandentikio kur kreiptis? ACIU

  • LZNS

   Reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl būsto pritaikymo neįgaliojo poreikiams.

 7. Sandra

  Laba diena mano sunui 6 metai jam nustatytas sunkus neigalumas slauga nuimta. nustate prieziura pagalba. Musu name nera nei kanalizacijos nei toleto nei vonios. Jau apie kita nei nekalbu. Norejau paklaust ar galima kokia parama gaut is valstybes? ar toleta pasidaryt ar kambariui irengt bent kazka?

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl būsto pritaikymo vaikui. Turėtų būti pritaikyta aplinka pagal vaiko poreikius.

 8. Jovita

  Sveiki, turime teveli neigalu, laukiame eiles del keltuvo irengimo, kaip ir pasiruose rinkti daugiabucio namo gyvetoju parasus, bet iskilo klausimas ar gyventojai nebus apmokestinti keltuvo irengimui???

  • LZNS

   Ne, kaimynai nebus apmokestinti keltuvo įrengimui.

 9. Larisa

  Laba diena. Padavėm paraiska įrengti keltuvai ijejimui per balkona(butas 1am aukšte) Ar reikalingas kaimynų sutikimas? Butas kampinis. Ačiū.

  • LZNS

   Siūlytume pasiteirauti savivaldybės socialiniame paramos skyriuje, kuriam teiksite prašymą dėl būsto pritaikymo ar nereiks sutikimo.

 10. Radvilė

  Laba diena, vyro mociutei ,kuriai daromos dealizes,turinciai neigaluma ir sunkiai vaikstanciai socialines paramos skyrius sprende,del vandens ir kanalizacijos nuoteku ivedimo, nes name kuri ji gyvena nera vandens,tuoletas lauke, sulinys yra bet vanduo negeriamas.Pridavus visus reikiamus dokumentus is registro centro paaiskejo,kad du mire asmenys ,kurie buvo isregistruoti is registru centro prisiskaiciavo ,kaip gyvi,todel skyriamu lesu suma yra 4000eur,o vandendens ivedimui reikalinga 7000eur, atsakymas buvo priimtas neigiamas, socialines rupybos skyrius neperspejo apie registro centro klaida, patys pamateme po neigiamo sprendimo.jei du mire asmenys nebutu priskaiciuoti suma leistu ivesti vandeni.taip pat uz tuos skirtus 4000eur nepadaryti kiti busto pritaikymo darbai privaziavimas,laiptai, buvo pasakyta mociute pinigu nebera.Patarkit ka tokiu atveju daryti, nes zmogus nepaeina, nuprausti nera su kuo.I ka kreiptis ?

 11. Donatas

  Laba diena. Siandien pateikiau prasyma del busto pritaikymo. Gyvenu 3 aukste, yra tarybinis liftas, vezimelis netelpa. Yra laiptai lauke ir laiptineje. Cia dar nieko oficialaus nes teks palaukti metelius :) taciau uzstrigo tai, kad paemus dokumentus, dave suprasti, kd panduso turbut nedarys, o skirs laiptu kopikli. Tas kopiklis man absoliuciai netinkamas variantas. Kas man ji nesios, kur as toki griozda laikysiu. Kokie galetu buti mano argumentai ateityje derantis su jais. Esu nusiziurejas kazka panasaus i toki varianta laiptines viduje, http://zntechnika.lt/NEW/wp-content/uploads/2018/07/Siauliai-9-576×1024.jpg bet kiek suprantu tai iki 3 auksto niekas tokiu nekompensuos, o pirkti paciam turbut beprotiskai brangu. Kokie galetu buti imanomi patekimo i 3 auksta pritaikymo variantai?

 12. Zigmas

  Laba diena.Noriu paklausti? Ar liftas įrengiamas gyvenantiems daugiabutyje antrame aukšte.Pas mane darbingumas 15 procentų ,judėjimo negalia.

  • LZNS

   Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo
   11. Asmeniui, kuriam yra nustatyti ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, gali būti perkama įranga bei atliekami tokie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai:
   11.1.4. įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas (keltuvo (lifto) kėlimo aukštis – ne aukščiau kaip iki pastato antžeminės dalies pirmojo aukšto). Sprendimą dėl keltuvų (liftų) pirkimo ir įrengimo kėlimo aukščio individualiuose namuose būsto viduje priima komisija. Keltuvo (lifto) kėlimo aukštis neribojamas, kai keltuvo (lifto) pirkimą (gamybą) ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas;

 13. Roberta

  Sveiki, mano močiutei 90m. Ji po kairės kojos amputacijos. Dabar tvarkomi dokumentai dėl spec.poreikių. Močiute nejudanti galima tik pasodinti su daugiafunkcinės lovos pagalbą (kurią nuomojam nes nėra dat sutvarkyti dokumentai spec.poreikiams) Močiute labai nori sėsti i vėžimelį bent jau namie, bet jau nebeturime mes moterys sveikatos jos pakelti. Ką mums daryti? Yra keltuvų nuoma, bet pencijos nebeužtenka net pampersams ir kitom priemonėm

  • LZNS

   Dėl neįgaliojo vežimėlio ir kitos kompensacinės technikos reikia kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą. Centro bendrasis konsultacijų numeris 19989.

 14. Roberta

  Tęsiant temą, kaip minėjau dar nėra sutvarkyti dokumentai,o mums jau reikia priemonių ką dryti tokiu atvėju?

  • LZNS

   Pasiskambinkite į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą konsultacijų numeris 19989. Galbūt jie laikinai galės kažką skirti kol nenustatyti spec. poreikiai.

 15. Roberta

  Ačiū. Susiskambinau, atsakiklis pasakė, kad skambutis fiksuotas ir perskambins paros bėgyje. Taip pat parašiau laiška SAM, kad pakomentuotų ką tokioje situacijoje daryti, nes manau kad ne pas mane vieną tokie klausimai ir tokia situacija. Ačiū jums dar kartą už nukreipimą tinkama linkme.

 16. Alfredas

  Sveiki. Neigalusis asmuo turi 20% darbinguma jam butinas patekimas i butą su vežimėliu pirmame aukšte ir vonios su tualetu perdarymas. Ar įmanoma pritaikius bustą savomis lėšomis gauti išmoka kuri skiriama būsto pritaikymui? Ar būtinai reikia laukti eilės dėl būsto pritaikymo finansavimo?

  • LZNS

   Galite kreiptis į savivaldybę dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam. Komisija įvertins koks pritaikymas yra reikalingas, parengs sąmatą kiek bus skirta lėšų. Tuomet galėsite atlikti pritaikymą, o pinigus už atliktą pritaikymą jums grąžins kai ateis eilė.

 17. Alfredas

  Sveiki. Reikia patarimo. Ar yra galimybe neigaliam asmeniui 20% darbingumas, savo lesomis isigyti nuozulnu laiptu keltuva ir gauti apmokejima (kompensacija) po irengimo? Nes laukti eiles del irengimo reiks laukti amzinybe.

  • LZNS

   Galite kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl būsto pritaikymo, bet rašyti prašymą, kad pritaikymą atliksite patys. Jūs visus darbus atliksite už savo lėšas, bet išlaidos jums bus kompensuotos tuomet kai ateis eilė.

 18. Asta

  Labas diena,

  jei vaikui(3metų) nustatytas sunkus neįgalumas, ar mes galime teikti prašymą dėl busto pritaikymo neįgaliajam?

  • LZNS

   Taip, galite teikti prašymą dėl busto pritaikymo neįgaliam vaikui,tam yra numatyta atskira programa, pasiteiraukite savivaldybėje.

 19. Mantvydas

  Laba diena,
  Esu 24 metų jaunuolis, tapau iki krūtinės paralyžiuotas. Šiuo metu gyvenu su tėvais, nuosavas namas nėra pritaikytas. Ar galima būtų tikėtis paramos, jei būtų perkamas butas su liftu?

  • LZNS

   Galite tikėtis paramos pagal paramos būstui įsigyti programą, bet, kad ją gauti reikia imti paskolą iš banko. Jeigu bankai jums suteiks paskola tai reikia kreiptis į savivaldybę, kad jie jums išduotų pažymą, kad valstybės parama būstui įsigyti jums bus skirta. Turėkite omenyje, kad pažyma galioja tik 10 dienų.

 20. Elena

  sveiki. vaikui nustatyta sunki negalia ir prieziura. ar siais metais galima teikti prasyma gauti kompensacija sensorinems prekems isigyti? ar gyvenamosios aplinkos pritaikyma galima kreiptis kad padetu irengti kieme vartus nes vaikas neturi savisaugos jausmo,kad nebegtu i gatve. aciu uz atsakyma

  • LZNS

   Seimo teisės aktų registre dar neradome naujo tvarkos aprašo 2019 metams. Bet galite pasiteirauti savivaldybėje ar jie jau priima prašymus.
   Dėl vartų – tai ankstesniais metais jie nebuvo įtraukti į aprašą, tai jų įrengimas nebuvo finansuojamas.

 21. Laimutė

  Sveiki.2018.08.07 pakartotinai nustatyti dideli spec. poreikiai močiutei kuriai 85m. Ar yra kokia lengvata įsivedadant kanalizacija, vandeni , duša.Vanduo lauke šulinije.Ji savęs negeba apsitarnauti, sunkiai juda.Ačiū

  • LZNS

   kreipkitės į savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl būsto pritaikymo ir pateikite prašymą dėl būsto pritaikymo neįgaliam asmeniui. Atvykusi komisija nuspręs kokius pritaikymus galima atlikti .

 22. Laimutė

  Labas rytas.Ačiū už atsakymą.Gavau neigiamą atsakymą kadangi yra nustatyta specialusis nuolatinis priežiūros pagalbos poreikis, nors pažymėjime parašyta didelių specialiųjų poreikių.Vaikšto Vaikštinės pagalba tik po kambarį.Paaiškino kad nėra slaugos ir nesėdi invalido vežimėlije. Ačiū.

 23. Deividas

  labas,noreciau pasiteirauti del paramos irengiant kanalizacija neigaliam zmoguj,kur kreiptis? ir ar imanoma tokia parama?

  • LZNS

   Dėl būsto pritaikymo neįgaliajam reikia kreiptis į Savivaldybės socialinį paramos skyrių.

 24. Deividas

  laba,noreciau pasiteirauti pas ka kreiptis del paramos neigaliam zmogui? neigalus zmogus gyvena kaime ir reikia irengt kanalizacija tuoletui,dusui.ar yra kokios galimybes gaut parama tokiai situacijai?

 25. Eglė

  Laba diena. Su manimi gyvena judėjimo negalią turintis globotinis. Būstas dar neįregistruotas Registrų centre, nes statyba nebaigta. Dėl vidaus pritaikymo klausimų nėra, kol kas nieko nereikia, tačiau yra problema. Į namus galima patekti kopiant į šlaitą takeliu, tačiau tai valdiška žemė. Reikia per visą tako ilgį įrengti turėklą, leidžiantį laikytis. Ar tai priskiriama prie būsto ar aplinkos pritaikymo ir kur dėl to turėčiau kreiptis? Valstybinėje žemėje, kiek suprantu, savo nuožiūra to pati negaliu daryti, t.y. irengti turėklo.

  • LZNS

   Būsto pritaikymą atliek savivaldybės socialinės paramos skyrius. Siūlytume į juos pasikreipti ir pasiteirauti kuo jūsų atveju jie galėtų pagelbėti.

 26. vida

  Laba diena. Mums pranešė, kad atėjo eilė vonios ir tualeto kambario įrengimui, paskirta beveik 6000 eurų. Apytiksliai 5000 eurų darbams, like pinigai santechnikos priemonėms ir plytelėms. Kodėl realiai yra kompensuojami tik darbai, kai darbams pilnai pakanka 3000 eurų, tai didelė pprangauž vonios kambario įrengimą

  Kodėl skiriami pinigai neduodami tiesiogiai tai šeimai, kuri atsiskaiys už kiekvieną eurą.
  Ši sukurta sistema naudinga statybos bendrovėms, t.y. kuri vykdys darbus, nes tokių kainų nėra už darbius kuriuos jie paskaičiavo ( tik vieną pvz. parašysiu iš sutarties plyteliių nuėmimas ir išvežimas beveik 900 eurų ) t.y. švaistomi pinigai netikslingai, vietoj to , kad neįgaliųjų poreikiai visų labai skirtingi ir jiems valstybės įvarytas standartas netinka, Kas geriau gali žinoti, kas tokiam sunkia negalia neįgaliajam turinčiam NULINĮ darbingumą labiausiai tinka. kokia įranga ir tt

  Noriu pateikti PVZ ,aš galiu rasti įmonę ir radau, kuri padarys darbus už 3000 eurų, ( vietoje 5000 eurų) o likusius pinigus noriu investuoti į geresnę santechnikos įrangą. nes siuloma cersanit klozetai, patys pigiausi lenkiški kranai ir tt, netarnaus 10 ir daugiau metų, net ir garantijos nėra tokios.

  • LZNS

   Pinigai gali būti skiriami šeimai, bet ji iš pradžių turi visus pritaikymo darbus atlikti už savo lėšas, o tada savivaldybė kompensuotų patirtas išlaidas. Pasiteiraukite Savivaldybėje apie galimybę dėl savarankiško būsto pritaikymo.

 27. Jolita

  Sveiki.10 metu slaugau mama turincia judejimo negalia.ar galiu kreiptis paramos del pritaikymo isvezimui i lauka.gyvenam nuosavam name,namas registruotad mano vardu.aciu

  • LZNS

   Galite kreiptis dėl būsto pritaikymo į savivaldybės socialinį paramos skyrių. Pagal programą gali būti pritaikytas ne tik išėjimas į lauką, bet ir sanitarinis mazgas, įrengiamas keltuvas ir pan.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published